Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: gevolgen voor u als zelfstandige

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier brengt voor u als zelfstandige de gevolgen van de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in kaart.

Deze hervorming, van kracht sinds 01.09.2018, heeft niet alleen invloed op uw privéleven. Ook op professioneel vlak heeft deze hervorming belangrijke gevolgen. Zo kunt u bij een echtscheiding uw bedrijf/zaak beter beschermen tegen mogelijk negatieve gevolgen.

Naast verbeteringen aan de drie bestaande huwelijksstelsels, is er ook een 'vierde huwelijksstelsel' ingevoerd, nl. scheiding van goederen met verrekenbeding. 

Dit dossier geeft alle krachtlijnen, de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten weer. Een must have voor elke zelfstandige.

in detail

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht kunnen we indelen in drie grote delen:

 1. Het wettelijke stelsel: verduidelijkingen en verfijningen m.b.t.
  • individuele levensverzekeringen
  • schade- en arbeidsongevallenvergoedingen
  • beroepsgoederen en aandelen (van uw bedrijf)
  • cliënteel
 2. Gehuwd met scheiding van goederen: betere omkadering en bescherming
  • om uw partner beter te beschermen tegen schuldeisers
  • nieuwe regels en mogelijkheden om een regeling te treffen bij een relatiebreuk
 3. Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot
  • Hervorming op maat van de huidige samenleving zoals nieuw samengestelde gezinnen, ongehuwd samenwonen, ...

De focus van de wetgever lag bij deze hervorming op het oplossen van de probleempunten uit de praktijk. De nieuwe concepten zijn creatief en soms verrassend. Deze hervorming biedt u de mogelijkheid uw huwelijk zo te organiseren dat in goede en kwade dagen de verwachte juridische gevolgen met de gewenste realiteit overeenkomen. Dit dossier helpt u om als zelfstandige alle mogelijkheden en opportuniteiten van deze hervorming in uw concrete situatie in te schatten en toe te passen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die zowel privé als professioneel optimaal gebruik wil maken van de nieuwe mogelijkheden die het hervormde huwelijksvermogensrecht hem biedt

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • Estate Planner Belfius

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Achtergrond van de hervorming

2.1. Het drieluik van minister Geens

2.2. Waarom deze hervormingen?

2.3. In het kort – de hervorming van het erfrecht

2.4. Volgende stap – de hervorming van het samenlevingsrecht?

3. Het huwelijksvermogensrecht – primair en secundair huwelijksstelsel

3.1. Het primaire huwelijksstelsel

3.2. Het secundaire huwelijksstelsel

4. De hervorming: aanpassingen aan het wettelijk stelsel

4.1. Beroepsgoederen

4.2. Cliënteel

4.3. Aandelen

4.4. Levensverzekeringen

4.5. Schadeverzekeringen en arbeidsongevallenverzekeringen

4.6. Piercing the corporate veil – geen verstoppertje meer spelen met beroepsinkomsten!

5. De hervorming: wijzigingen aan het stelsel van scheiding van goederen

5.1. Het ‘vierde huwelijksstelsel’ – scheiding van goederen met verrekenbeding

5.2. De facultatieve rechterlijke billijkheidscontrole

5.3. De informatieplicht van de notaris inzake huwelijksstelsels van scheiding van goederen

6. De hervorming: verbetering van de erfrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot

6.1. Het wettelijk erfrecht toegelicht

6.2. Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot

6.3. Een uitbreiding van de Valkeniers-clausule

7. Andere wijzigingen door hervorming huwelijksvermogensrecht

7.1. Anticipatieve inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap

7.2. Verval van huwelijksvoordelen bij echtscheiding – aanpassing

7.3. Heling – volledige toepassing in het huwelijksvermogensrecht

7.4. Overige nieuwigheden

8. Aanpassingen aan de Erfwet 2017

8.1. Verlenging van de periode om een verklaring tot behoud
af te leggen

8.2. Versoepelingen strikte regeling erfovereenkomsten

8.3. Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik

8.4. Wijziging kwalificatie schenking

8.5. Afwijken van de waarderingsregels van schenkingen

9. Inwerkingtreding en overgangsrecht

10. Besluit

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

83
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

 

119,00 

83
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067