Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Grondige belastinghervorming: wat betekent dit voor uw vennootschap?

Welke vennootschappen behoren tot de winnaars of de verliezers na de hervorming door het zomerakkoord?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier maken wij u in heldere taal wegwijs in de complexe, nieuwe spelregels wat betreft de vennootschapsbelasting. We tonen u hoe u het best op maatregelen kunt anticiperen om zo maximaal voordeel te halen uit de nieuwe regels. Wat de regering immers 'geeft' aan uw vennootschap, 'neemt' ze ook dikwijls terug met andere maatregelen. Dit dossier geeft vanuit een praktische invalshoek het totale plaatje zodat u weet of uw vennootschap bij de winnaars of de verliezers hoort en welke maatregelen u moet nemen en wanneer.

in detail

Door het zomerakkoord is het belastingregime zeer grondig hervormd voor iedereen die een vennootschap heeft. Alle nieuwe maatregelen inzake vennootschappen zijn opgenomen in de zogenaamde Relancewet. In dit dossier behandelen we o.a. volgende thema's:

  • Overzicht van de nieuwe spelregels en de compensatiemaatregelen
  • Behoort uw vennootschap tot de 'winnaars' of tot de 'verliezers'?
  • Welke maatregelen neemt u het best zo snel mogelijk in samenspraak met uw accountant?
  • Welke investeringen doet u het best nog in 2018 of 2019?

De Relancewet heeft potentieel grote gevolgen voor u en uw vennootschap. Bepaalde maatregelen treden al in 2018 in voege en andere pas in 2020. Vennootschappen met een gebroken boekjaar moeten bijgevolg sommige maatregelen per kalenderjaar toepassen en andere per boekjaar. Dit dossier is uw leidraad om samen met uw accountant de gevolgen van de Relancewet voor uw vennootschap in te kunnen schatten en uw actieplan op te stellen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap en de cijferberoepers werkzaam in een vennootschap

  • die vanuit een praktische invalshoek de gevolgen van de Relancewet willen inschatten voor hun vennootschap om vervolgens een optimaal actieplan te kunnen opstellen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Frederik De Roo

  • Managing Partner Tax & Legal BDO

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Positieve maatregelen

1. Positieve maatregelen voor de vennootschap

1.1. Tariefverlaging vennootschapsbelasting

1.2. Investeringsaftrek

1.3. Aftrek voor definitief belaste inkomsten

1.4. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk personeel

1.5. Vrijgestelde reserves

1.6. Schrapping meerwaarden op aandelen niet-kmo-vennootschappen

1.7. Fiscale consolidatie

2. Positieve maatregelen voor de eenmanszaak

2.1. Tijdelijke eenmalige investeringsaftrek

2.2. Nieuwe aftrekregels voor autokosten

2.3. Forfaitaire kostenaftrek voor verkrijgers van winsten

2.4. Uitbreiding tweede pensioenpijler voor zelfstandigen: de POZ

3. Positieve maatregelen voor de ondernemer

3.1. Dividendinkomsten en vrijstelling roerende voorheffing

3.2. Pensioensparen

3.3. Taxshelter voor groeibedrijven

Deel II – Compenserende maatregelen

1. Compenserende maatregelen voor de vennootschap

1.1. Aftrekbare sanctie bij opname onvoldoende loon

1.2. Voorafbetalingen

1.3. Kapitaalvermindering

1.4. Notionele interestaftrek

1.5. Afschrijvingen

1.6. Vooruitbetaalde kosten

1.7. Voorzieningen voor risico’s en kosten

1.8. Meerwaarden op aandelen

1.9. Investeringsreserve

1.10. Minimale belastbare basis

1.11. Effectieve belastingheffing bij fiscale controle

1.12. Taxatie vrijgestelde of gespreid te belasten meerwaarden aan het oude tarief

1.13. Beperkingen voor inschakelingsbedrijven

1.14. DBI-overschotten bij reorganisaties

1.15. Taxshelter audiovisuele werken of podiumkunsten

1.16. Nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten

1.17. Sanctie bij niet-aangifte of laattijdige aangifte vennootschapsbelasting

1.18. Autofiscaliteit in een nieuw kleedje

1.19. Disconto voor schulden

1.20. Beperking interestaftrek

1.21. Niet-aftrekbare geldboeten

1.22. Herkwalificatie interesten in dividenden

1.23. Aanslag geheime commissielonen

1.24. Vennootschappen voor huisvesting

1.25. Exit economische vrijstellingen

1.26. CFC-wetgeving

1.27. Hybride mismatches

1.28. Beperking aftrek verliezen buitenlandse vaste inrichtingen

2. Compenserende maatregelen voor de eenmanszaak

2.1. Nieuw regime meerwaarde bij stopzetting

2.2. Vooruitbetaalde kosten

2.3. Voorzieningen voor risico’s en kosten

2.4. Niet-aftrekbare geldboeten

2.5. Fiscale controle

2.6. Aanslag geheime commissielonen

2.7. Nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten

3. Compenserende maatregelen voor de ondernemer

3.1. Taks op effectenrekeningen

3.2. Vrijstelling spaarboekjes

3.3. Voordeel in natura hybride bedrijfswagens

Deel III – Kmo versus geen kmo: de nieuwe definitie van ‘kleine’ vennoot­schappen

1. Definitie

2. Beoordeling op geconsolideerde basis?

3. ‘Klein’ voor de fiscus: altijd op basis van geconsolideerde cijfers

4. Voorbeelden

Deel IV – Wat betekent dit voor uw vennootschap?

1. Winstgevende vennootschappen

2. Vennootschappen in break-evenpositie en vennootschappen met ‘verliezen’

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

119,00 

99,00 

80
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

119,00 

80
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067