Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Glijdende en flexibele werktijden

Wat is er nieuw na de Wet op werkbaar en wendbaar werk?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In het kader van de nieuwe Wet op werkbaar en wendbaar werk geeft dit dossier u de belangrijkste principes en regels over arbeidsduur. Ondanks de vrij strikte regels heeft u als werkgever toch bepaalde mogelijkheden om (meer) flexibiliteit in te voeren. We bekijken deze mogelijkheden specifiek vanuit uw standpunt als werkgever. Zo weet u voor elke maatregel niet alleen of deze effectief meer flexibiliteit kan opleveren en nuttig is in uw bedrijf of sector, maar ook hoe moeilijk/gemakkelijk het is om de maatregel in te voeren.

in detail

We behandelen vanuit een praktische invalshoek volgende thema's om u snel en to the point te informeren:

 • Algemene bepalingen arbeidsduur
  • Minimum- en maximumgrenzen
  • Bekendmaking van de uurroosters
 • Systeem van glijdende uren
  • Hoe invoeren?
  • Berekening van het loon
  • Overgangsmaatregelen voor bestaande systemen
 • Afwijkingen op de arbeidsduur
  • Inhaalrust en overloon
  • Uitbetalen van inhaalrust
  • Omzetten van overloon in inhaalrust
  • Vrijwillige overuren
  • Plus-minusconto
  • Loopbaansparen
 • Flexibele arbeidsregelingen
  • Kleine flexibilitiet
  • Stelsel van 'nieuwe arbeidsregelingen'
  • Telewerk

Het doel van de Wet op werkbaar en wendbaar werk is enerzijds dat de werknemer werk en privé beter op elkaar kan afstemmen en anderzijds dat de werkgever het werk flexibeler kan organiseren. Met dit dossier bent u als werkgever volledig op de hoogte van alle nieuwigheden en de mogelijkheden om dit optimaal in uw personeelsbeleid in te passen op basis van uw specifieke noden en behoeften.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere werkgever, bedrijfsleider

 • die snel up-to-date wil zijn met de nieuwe Wet op werkbaar en wendbaar en de gevolgen ervan
 • die deze nieuwe wet 'optimaal' wil toepassen volgens de noden en behoeften van zijn bedrijf

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Saskia Lombaerts

 • Senior Advisor - BDO Legal

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Algemene bepalingen arbeidsduur

1. Begrip

1.1. Algemeen

1.2. Bijzonderheid – wachtdienst

1.3. Toepassingsgebied

2. Minimumgrenzen

2.1. 3 u. per prestatie

2.2. 1/3 van een voltijdse tewerkstelling

2.3. 6 u. per dag voor werknemers die ’s nachts werken

3. Maximumgrenzen

4. Bekendmaking van de uurroosters

4.1. Voltijdse tewerkstelling

4.2. Deeltijdse tewerkstelling

Deel 2 - Systeem van de glijdende uren

1. Wat is het?

1.1. Kader

1.2. Deeltijdse werknemers

2. Grenzen

2.1. Dag- en weekgrens

2.2. Referteperiode

2.3. Overdragen van min- en meeruren

2.4. Overmacht

3. Hoe invoeren?

3.1. Cao of arbeidsreglement

3.2. Nadere regels in het arbeidsreglement

3.3. Arbeidsovereenkomst

4. Systeem van tijdsopvolging

5. Berekening van het loon

5.1. Recht op het normale loon

5.2. Meeruren

5.3. Minuren

6. Overgangsmaatregel voor bestaande systemen

6.1. Gedoogbeleid

6.2. Overgangsmaatregel

6.3. Aanpassing systeem

Deel 3 - Afwijkingen op de arbeidsduur

1. Gevallen

1.1. Principe

1.2. Inhaalrustdagen

1.3. Toegestane overschrijdingen van de arbeidsduur

2. Gevolgen

2.1. Inhaalrust

2.2. Overloon

3. Uitzonderingen

3.1. Uitbetalen van inhaalrust

3.2. Omzetten van overloon in inhaalrust

3.3. Vrijwillige overuren

3.4. Plus-minusconto

3.5. Loopbaansparen

Deel 4 - Flexibele arbeidsregelingen

1. Kleine flexibiliteit

1.1. Inleiding

1.2. Begrip

1.3. Wettelijke voorwaarden

1.4. Grenzen ‘kleine flexibiliteit’

1.5. Formaliteiten

1.6. Verloning

1.7. Overgansmaatregel voor bestaande stelsels

1.8. Conclusies

2. Nieuwe arbeidsregelingen

2.1. Begrip

2.2. Toepassingsgebied

2.3. Toepassingsgevallen

2.4. Procedure

2.5. Algemene gevolgen van het invoeren van een nieuwe arbeidsregeling

2.6. Besluit

3. Telewerk

3.1. Regelmatig telewerk

3.2. Occasioneel telewerk