Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Belastingbesparende tips voor elke vennootschap

Concrete tips die ook uw vennootschap onmiddellijk kan toepassen

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit doeboek bevat enerzijds praktische tips die u als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap elke dag kunt toepassen om meer belastingen te besparen. Anderzijds wijzen wij ook op uw rechten tegenover uw belastingcontroleur en de fiscus in het algemeen.

De bedoeling van deze publicatie is niet om u te overladen met vergezochte en complexe fiscale constructies, met deze nieuwste editie, volledig aangepast aan de meest recente wettelijke bepalingen en de nieuwe rechtspraak, bent u volledig up-to-date en klaar om slim en belastingbesparend in te spelen op dagelijkse situaties.

in detail

We behandelen dus enkel haalbare belastingbesparende tips die perfect verdedigbaar zijn tegenover de fiscus.

We adviseren vanuit dat standpunt over:

 • Uw beroepskosten
 • uw wagen(s) en de fiscale behandeling ervan, sinds 2020
 • uw woning in uw vennootschap
 • onroerende verrichtingen (onroerende lease, vruchtgebruik, enz.)
 • kosten, zoals bv. uw sociale bijdragen, die uw vennootschap kan betalen
 • de aanpak van discussies
  • over de omzet en inkomsten
  • tijdens een belastingcontrole
 • de aanleg IPT of groepsverzekering
 • het verlaagd belastingtarief en de minimum loonvoorwaarde
 • Gewijzigde afschrijvingsregels sinds 1 januari 2020!
 • btw-besparende mogelijkheden
 • enkele fiscaal interessante topics zoals o.a. het aanleggen van een liqudiatiereserve, de taxshelter, het zgn. UBO-register...

Na het lezen van dit boek kan u met kennis van zaken uw boekhouder of accountant aanspreken of hij bepaalde tips al heeft toegepast of niet. U zal sterker in uw schoenen staan tegenover de fiscus en u zal uiteindelijk minder belastingen moeten betalen.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen

 • die elk jaar opnieuw 100% veilig en correct belastingen willen besparen met 0% risico

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Deze Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Tips m.b.t. uw beroepskosten

1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten

2. ‘Eigen’ kosten van de vennootschap

3. Verhuur een deel van uw woning aan uw vennootschap

4. Bespaar registratierechten bij uw handelshuurhernieuwing

5. Hoe vermijdt uw vennootschap discussies over haar restaurant­kosten?

6. Kunt u ook op zondag restaurantkosten maken?

7. Organiseer uw personeelsfeest op kosten van de fiscus

8. Hoe slim, maar veilig doorfactureren?

9. Is een babyborrel of een huwelijks­feest gedeeltelijk aftrekbaar?

10. School u bij op kosten van de fiscus

11. Wanneer zijn zakenreizen aftrekbaar?

12. Welke onkostenvergoeding kan een bedrijfsleider krijgen?

13. Wanneer is een uitgave een niet-aftrekbare luxe-uitgave?

14. Sponsoring: voor wat hoort wat

15. Koop uw kostuum op kosten van de vennootschap

16. Uw vennootschap houdt een opendeurdag, wat met de kosten?

17. Relatiegeschenken zijn voor de helft aftrekbaar in de vennootschapsbelasting

18. Demonstratiekosten zijn ook kosten

19. Mag uw vennootschap nog kosten op voorhand betalen?

20. De grens tussen kosten en investeringen is soms flinterdun

21. Gewijzigde afschrijvingsregels sinds 1 januari 2020!

22. Verkoop bepaalde goederen aan uw vennootschap

23. Koop uw kunstwerken aan via een omweg

24. Scheld de lening van uw andere vennootschap kwijt

25. Laat uw vennootschap slim herbeleggen in vruchtgebruik

26. Een tweede vennootschap en belastingen besparen...

27. Welke voorzieningen kunt u nog aanleggen in 2020?

28. Werkt uw vennootschap met een ‘boemerangtantième’?

29. Laat uw hospitalisatieverzekering betalen door uw vennootschap

30. Nieuw sinds 1 mei 2019: doe uw voordeel met de BV, de opvolger van de bvba

31. Een verzekering om uw aansprakelijk­heid als bestuurder te dekken is niet altijd een overbodige luxe

32. Houd het saldo van uw rekening-courant onder controle

33. Op welk voordeel wordt u belast wanneer uw vennootschap de huur van uw woning of appartement betaalt?

34. Het tantième als ultieme redmiddel om uw vennootschap belastingen te laten besparen

35. Ken uzelf of uw personeel een forfaitaire dagvergoeding toe

36. Fiscaalvriendelijk naar het werk met een bedrijfsfiets

Deel II - De fiscale behandeling van uw wagenpark sinds 01.01.2020!

1. Sinds 01.01.2020 zijn de brandstofkosten aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot

2. Een lichte vrachtwagen, een fiscaal wonder?

3. Rondtoeren met uw motor en belastingen besparen

4. Mag de fiscus een deel van uw exclusieve bedrijfswagen als beroepskosten verwerpen?

5. Mag u twee auto’s op uw vennootschap hebben?

6. Een wagen afschrijven over drie jaar?

7. Uw vennootschap is deze minder voor de hand liggende autokosten toch niet vergeten?

8. Kunt u vermijden om belast te worden op een voordeel in natura voor uw bedrijfswagen indien u privé ook nog over een wagen beschikt?

9. Mobiliteitsvergoeding (cash for car) of het mobiliteitsbudget voor uw werknemers

Deel III - Uw vennootschap koopt uw hoofd­verblijfplaats

1. Hoe snel kunt u uw woning afschrijven?

2. Vergeet de aankoopkosten op grond niet

3. Lening ten laste van de vennootschap

4. De vennootschap koopt ook het meubilair

5. De vennootschap legt een zwembad aan

6. Kan de afschrijving van een villa ooit geweigerd worden?

Deel IV - Enkele bijzondere onroerende ­verrichtingen

1. Doe uw voordeel met een onroerende lease

2. De vennootschap koopt het vruchtgebruik van een gebouw, de bedrijfsleider de blote eigendom

3. De vennootschap koopt het vruchtgebruik van de bedrijfsleider

4. De vennootschap-vruchtgebruiker voert werken uit

5. Het vruchtgebruik van een ruwbouw kopen

6. U koopt in onverdeeldheid met uw vennootschap

7. Uw Belgische vennootschap koopt buitenlands vastgoed

Deel V - Laat een aantal kosten via uw vennootschap betalen

1. De vennootschap betaalt uw verwarmings- en elektriciteitskosten

2. De vennootschap betaalt uw sociale bijdragen

3. De vennootschap betaalt uw verzekering gewaarborgd inkomen

4. De vennootschap betaalt uw telefoon- en internetkosten

5. De vennootschap stelt u een woning ter beschikking

6. De vennootschap stelt u een wagen ter beschikking

7. Kies voor de forfaitaire kostenaftrek in de personenbelasting

Deel VI - Discussie over omzet en inkomsten

1. De fiscus kan de winst nog op andere manieren berekenen

2. De meerwaarde op bepaalde bedrijfsvoertuigen is soms vrijgesteld


3. Kunt u nog belast worden op een geheim commissieloon?

4. De naam van uw vennootschap duikt op in een zwarte boekhouding. Wat nu?

5. Hoe waardeert u onverkoopbare producten?

6. Laat u niet belasten op gestolen goederen

7. Moet u de offertes steeds bijhouden?

8. Kunt u belastingen besparen door uw boekjaar te verlengen?

Deel VII - Discussie tijdens de belastingcontrole

1. Mag de controleur na sluitingstijd komen?

2. Mag er een belastingcontrole gebeuren als de zaakvoerder of de bestuurder er niet is?

3. Mag de controleur uw personeel ondervragen?

4. Een belastingcontrole is géén huiszoeking

5. Mag de controleur een privélokaal betreden?

6. Mag de controleur uw boekhouding meenemen?

7. Mag de controleur uw computerbestanden bekijken?

8. Moet u uw offertes en uw bestekken kunnen laten zien?

9. Kan een akkoord met de fiscus ook stilzwijgend tot stand komen?
U heeft een akkoord, maar dat staat niet op papier...

10. Is het slim om reeds een akkoord te tekenen tijdens de controle?

Deel VIII - De wondere wereld van de IPT of groepsverzekering

1. Respecteer de 80%-regel

2. Wat telt er als ‘laatste normale brutojaarbezoldiging’?

3. Maak gebruik van de backservice

4. Kiezen voor een collectieve of individuele pensioenbelofte?

5. U heeft nog een interne pensioenvoorziening?

6. Op de valreep nog een groepsverzekering afsluiten?

7. Tegen welk percentage wordt uw extralegaal pensioenkapitaal belast?

Deel IX - De wondere wereld van het verlaagd belastingtarief

1. Tarieven in de vennootschaps­belasting na de hervormingswet

2. Soms hoeft u geen € 45.000 loon op te nemen

3. Doe uw voordeel met een verlengd boekjaar

4. Loon kan geboekt worden op de rekening-courant

5. De fiscus heeft slechts maximaal 18 maanden de tijd om uw vennootschap een eerste aanslagbiljet te sturen

6. Verlaagd tarief toch niet kwijtspelen door participaties in een andere vennootschap?

Deel X - Wijzigingen inzake afschrijvingen sinds 01.01.2020

1. Sinds 01.01.2020 ook pro-rata-afschrijvingen voor kleine vennootschappen

2. Geen degressieve afschrijvingen meer mogelijk

3. Gunstige afschrijvingsregels voor een boekjaar langer dan een kalenderjaar

4. De meerwaarde gespreid belasten

5. Heeft u altijd het recht om af te schrijven?

Deel XI - De notionele-interestaftrek is een incrementele notionele-interestaftrek geworden

1. Een fiscaal geschenk?

2. Kies de juiste beleggingen voor uw vennootschap

Deel XII - Bespaar btw

1. Verbouwingswerken kunnen het verlaagd btw-tarief genieten

2. Ook vennootschappen kunnen het verlaagd btw-tarief genieten

3. Hoe kunnen btw-plichtige vennootschappen het verlaagd btw-tarief genieten?

4. Hoe kunnen vennootschappen die niet btw-plichtig zijn het verlaagd btw-tarief genieten?

5. Meer werken tegen 6% btw dan algemeen gedacht?

6. Geniet u het voordeel ook bij gemengd gebruik van de woning?

7. Factureert u bestuurders­vergoedingen het best met btw?

8. Dien uw btw-listing tijdig in

9. Hoe krijgt u uw btw-tegoed snel terug?

10. Een correcte factuur opstellen is geen kinderspel

11. Speel geen btw-aftrek kwijt door een slecht opgestelde factuur

12. Een nieuw en soepeler beleid inzake btw-boetes

13. Betaalt u het best steeds een btw-voorschot?

14. Hoe kunt u de btw van uw failliete klant recupereren?

15. Recupereer de btw op de gemeenschappelijke kosten

16. Dankzij de ‘terbeschikkingstelling’ geen btw-herziening

17. Wanneer bent u verlost van de btw?

18. Hoever kan de Btw teruggaan?

19. Onroerende verhuur met btw sinds 1 januari 2019

Deel XIII - Bijlagen

Bijlage 1 - Vennootschapsbelasting: tarieven

Bijlage 2 - Relatiegeschenken: aftrekbaarheid en btw

Bijlage 3 - Restaurantkosten: aftrekbaarheid en btw

Bijlage 4 - Huurherkwalificatie

Bijlage 5 - Kadastraal inkomen: indexatie en revalorisatie

Bijlage 6 - Voordelen van alle aard: rekening-courant

Bijlage 7 - Sociale bijdragen vennootschappen

Bijlage 8 - Voordelen van alle aard: gratis woonst

Deel XIV - Enkele weetjes

1. Loonbonus of winstpremie als bonussysteem voor uw personeel

2. Via uw vennootschap beleggen in DBI-beveks?

3. Het aanleggen van een liquidatie­reserve

4. Taxshelter voor startende kmo’s

5. Taxshelter voor groeibedrijven

6. De DBI-vrijstelling naar 100% sinds 2018

7. Nieuwigheden inzake voorafbetalingen

8. Het zgn. UBO-register

9. Naar een systeem van fiscale consolidatie!

10. Een verlaagd tarief in 2020 en 2021 voor het belastbaar maken van oude vrijgestelde reserves

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

139,00 

109,00 

Enkel met actief abonnement
364
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

139,00 

364
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067