Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Belastingaangifte 2022: Vennootschap

Waar moet u dit jaar zeker op letten?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit nieuwe dossier op maat van iedere bedrijfsleider met een vennootschap behandelt de fiscale wijzigingen en belangrijkste aandachtspunten die een impact hebben op uw aangifte in de vennootschapsbelasting.

Bovenop de nieuwigheden die belangrijk zijn voor u en uw vennootschap geeft dit dossier u een antwoord op al uw VenB-vragen. Zo bent u er zeker van dat u, eventueel in samenwerking met uw adviseur, een optimale aangifte voor uw vennootschap indient en minder belastingen moet betalen of meer winst overhoudt!

in detail

Dit dossier geeft u alle nodige informatie, nuttige tips en adviezen om, rekening houdend met alle wijzigingen, uw aangifte optimaal in te (laten) vullen. Vele voorbeelden en concrete verwijzigingen naar het aangifteformulieren vervolledigen het dossier en maken er een zeer praktische leidraad van! De drie grote pijlers in dit dossier zijn:

 1. Fiscale wijzigingen met een impact op de aangifte vennootschapsbelasting, zoals o.a. :
  • Vergroening: kosten i.v.m. bedrijfswagens en oplaadstations
 2. Aandachtspunten in functie van de Corona-gunstmaatregelen, zoals o.a. :
  • Wederopbouwreserves
  • Huurkwijtschelding
  • Maatregelen i.f.v. personeel (vergoeding thuiswerk, kosten mondmaskers...)
 3. Algemene aandachtspunten bij de aangifte vennootschapsbelasting zoals o.a.. :
  • Uitkering reserves, VVPRbis-regeling
  • Gunstregeling liquidatiereserve

Dit dossier ‘vertaalt’ de actuele ontwikkelingen in wetgeving, parlementaire vragen, administratieve standpunten en rechtspraak naar concrete tips en adviezen. Vanuit een praktische invalshoek geven we u handige bruikbare informatie om uw aangifte voor uw vennootschap optimaal in te vullen en zo meer winst over te houden.

Dit Tips & Advies-Dossier er speciaal voor... 

iedere bedrijfsleider

 • die een antwoord zoekt op als zijn VenB-vragen en met kennis van zake zijn aangifte van de vennootschap optimaal wil invullen        .

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Mieke Vandekerkhove

 • vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Fiscale wijzigingen met een impact op de aangifte in de vennootschapsbelasting

2.1. Bedrijfswagens en oplaadstations

2.2. Waardevermindering op dubieuze debiteuren

2.3. Doorgerekende kosten – geen dubbele aftrekbeperking

2.4. Aankoopprijs handelsgoederen bestemd voor verkoop

2.5. Aanslag geheime commissielonen

2.6. Ficheverplichting (individuele fiche en samenvattende opgave)

2.7. Betalingen aan belastingparadijzen – uitbreiding geviseerde landen

3. Aandachtspunten in het kader van de coronagunstmaatregelen

3.1. Wederopbouwreserves

3.2. Carry-back van verliezen

3.3. Vrijstelling van premies toegekend door gewesten, gemeenschappen, provincies en gemeenten

3.4. Huurkwijtschelding binnen ondernemingsactiviteit

3.5. Thuiswerk voor werknemers

3.6. Mondmaskers, handgel en coronatesten

3.7. Pensioenpremies bedrijfsleider in tijden van corona

3.8. Receptiekosten

4. Algemene aandachtspunten bij de aangifte in de vennootschapsbelasting

4.1. Aandachtspunten inzake investeringen, kosten en voorzieningen

4.2. Aandachtspunten inzake personeel

4.3. Tarief vennootschapsbelasting

5. Algemene aandachtspunten inzake (toekomstige) uitkeringen

5.1. VVPR-bis-regeling

5.2. Liquidatiereserves

Aanbod

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

Enkel met een actief abonnement
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067