Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Auto kopen via uw vennootschap: de fiscaal beste keuzes

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Met dit dossier bent u er zeker van dat u fiscaal en financieel gezien de optimale keuzes maakt als u een wagen via uw vennootschap wilt aankopen en gebruiken. Dit dossier anticipeert nl. op alle wijzigingen rond de fiscale aftrekbaarheid van de auto in uw vennootschap die vanaf 01.01.2020 ingaan.We analyseren de concrete gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen, hoe u hier in 2019 al op kunt anticiperen en de voor- en nadelen van de drie methoden voor de btw-aftrek.

in detail

We geven u praktische tips en adviezen van de aankoop tot de verkoop van een bedrijfswagen voor u als zaakvoerder/bestuurder en/of voor uw werknemers:

 • de fiscus en de auto in uw vennootschap
  • op welk bedrag wordt u nu privé belast?
  • de autokosten in uw vennootschap
  • wat verandert er vanaf 2020 en hoe anticipeert u hierop al in 2019?
 • de Btw en uw bedrijfswagen
  • btw-aftrek bij aankoop, huur (lease) en andere kosten
  • btw en het privé belastbaar voordeel auto
  • terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen tegen vergoeding
  • btw bij verkoop van een auto

Ook nu weer wordt de auto in uw vennootschap niet ontzien! Vanaf 2020 wijzigt de fiscale aftrekbaarheid en veranderen er ook spelregels voor plug-inhybrides en elektrische auto’s. Met dit dossier kunt u met kennis van zaken uw volgende auto kiezen en/of uw medewerkers adviseren, rekening houdend met de concrete gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder en de zelfstandige

 • die ook in de toekomst nog optimaal wil profiteren van de voordelen van een bedrijfswagen en die al wil anticiperen op de fiscale aftrekbaarheid van de auto in een vennootschap vanaf 2020

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE bv cvba

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Deel I - De fiscus en de auto in uw vennootschap

1. Op welk bedrag wordt u privé belast?

1.1. De prijs en de CO2-uitstoot zijn doorslaggevend

1.2. Wat is uw belastbaar voordeel bij een nieuw gekochte auto?

1.3. Wat is uw belastbaar voordeel bij een tweedehands­auto?

1.4. Wat is uw belastbaar voordeel bij een geleasede auto?

1.5. Wat is het belastbaar voordeel voor een lichte vracht?

1.6. Wat is het belastbaar voordeel bij een directiewagen?

1.7. Waarmee kan het voordeel auto verminderd worden?

1.8. Is de auto privé kopen en een kilometer­vergoeding aanrekenen mogelijk interessanter?

1.9. Kunt u een auto goedkoop uit de vennootschap halen?

1.10. Is het privé verhuren van een auto aan de vennootschap een optie?

2. De autokosten in uw vennootschap

2.1. In welke mate zijn autokosten in 2019 fiscaal aftrekbaar in uw vennootschap?

2.2. Een bijkomende belasting van 40% van het privé belastbaar voordeel auto

2.3. Wat met een eigen bijdrage in het privé belastbaar voordeel?

2.4. Niet te compenseren met fiscale aftrekken!

3. Wat verandert er vanaf 2020 en hoe hier in 2019 reeds op anticiperen?

3.1. Aftrekbaarheid van de autokosten volgens een nieuwe zgn. gramformule

3.2. Hoe dezelfde aftrek behouden na 2020?

3.3. Wat met plug-inhybrideauto’s in 2020?

3.4. Wat met elektrische auto’s vanaf 2020?

3.5. Waarom kan een renting in 2019 nog interessant zijn?

Deel II - De Btw en uw bedrijfswagen

1. Btw-aftrek bij aankoop van een auto

1.1. Hoofdregel

1.2. Waarop is deze hoofdregel precies van toepassing?

1.3. Niet als er vergoeding betaald wordt voor het privégebruik!

1.4. Bijkomende regel: btw-aftrek beperkt tot 50%

1.5. Maakt de plaats van aankoop een verschil?

1.6. Voor welke auto’s geldt die aftrekbeperking tot 50% en voor welke niet?

1.7. Wat is voor de Btw een lichte vracht?

1.8. Hoe gaat dat nu concreet in zijn werk?

1.9. De vier methodes van de Btw

1.10. Globaal gemiddeld aftrekpercentage

1.11. Btw-eenheid

1.12. Elk jaar opnieuw het btw-aftrekpercentage bekijken?

1.13. Hoe de btw corrigeren bij gewijzigd beroepsgebruik in latere jaren?

1.14. De forfaitaire percentages nemen of het werkelijke percentage?

2. Btw bij huur (lease) van de auto

2.1. Een leaseauto is geen ‘bedrijfsmiddel’, dus nieuwe regels niet van toepassing?

2.2. Ook voor huurauto’s is de btw-aftrek dus beperkt tot het beroeps­gebruik?

2.3. Voor welke auto’s geldt de btw-aftrekbeperking van 50%?

2.4. En is dat ook zo voor cross-border leasing?

2.5. Hoe bepaalt u de btw-aftrek op een auto die u nu leaset?

2.6. Is het btw-aftrekpercentage ook in dit geval elk jaar te bepalen?

3. Btw bij andere autokosten

3.1. Welke andere autokosten worden hier bedoeld?

3.2. ‘Andere autokosten’ zijn geen bedrijfsmiddelen, dus nieuwe regel niet van toepassing?

3.3. Dus ook de btw-aftrek op andere autokosten beperkt tot het beroepsgebruik?

3.4. Geldt dat ook voor parkeerkosten of tolgelden?

3.5. Wat met publiciteit op auto’s?

3.6. En wat met advocaatkosten?

3.7. Hoe bepaalt u nu de btw-aftrek op uw brandstof, onderhoud, enz.?

3.8. Is het btw-aftrekpercentage ook in dit geval elk jaar te bepalen?

4. De btw en het privé belastbaar voordeel auto

4.1. De vroegere regelingen kunnen nog van tel zijn

4.2. De berekening voor 2019

5. Bijzonderheden inzake de terbeschikking­stelling van de bedrijfswagen tegen vergoeding

5.1. Principe

5.2. Bepaling van de normale waarde bij een aangekochte bedrijfswagen

5.3. Bepaling van de normale waarde bij een gehuurde bedrijfswagen

5.4. Verplichtingen

6. Btw bij de verkoop van de auto

7. Gemengde btw-plicht

8. Afschaffing btw-attest voor het gebruik van een in het buitenland op naam van een werkgever ingeschreven voertuig

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.