Indicator-Larcier Online

0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Een aanbod ontvangen?

Waar vind ik deze code?

Arts & Vennootschap

Nóg voordeliger na de verlaging van de vennootschapsbelasting?

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Voordeliger door de hervorming van de vennootschapsbelasting!

Gemakkelijker door het schrappen van voorwaarden door de Orde!

Dit boek leert u als arts/tandarts enerzijds welke de voor- en nadelen zijn van het oprichten van een vennootschap en is uw hulpmiddel om de stap te zetten. Het is uw basis om met enige kennis van zaken een constructief gesprek aan te gaan met uw adviseur. Door de recente verlaging van de vennootschapsbelasting is het nu nog interessanter om uw praktijk in een vennootschap onder te brengen. Daarenboven heeft de Orde der Artsen in 2018 het oprichten van een vennootschap vergemakkelijkt.

Anderzijds, voor wie al een vennootschap heeft, bekijken we hoe en wat u kunt optimaliseren. Zo is er o.a. de recente evolutie om fiscaal interessant geld uit uw vennootschap te halen. Dit boek is voor de arts zelf, maar ook voor zijn adviseur de leidraad om maximaal voordeel te halen uit het werken met een vennootschap.

in detail

Een artsenvennootschap oprichten en gebruiken is maatwerk. In dit boek krijgt u antwoorden op al uw vragen. Enige vorm van voorkennis is niet vereist.

 • Voordelen vs. nadelen
 • Vanaf wanneer is het voordelig?
 • Wat zegt de fiscus?
 • Wat zegt de Orde?
 • Ik doe het: stappenplan voor de oprichting
 • Het fiscaal optimaal 'gebruiken' van uw vennootschap
 • Niet-fiscale aspecten
 • Wat als u wilt uitbollen of stoppen?
 • Actuele topics in verband met uw artsenvennootschap

Dit boek met praktische en haalbare, juridisch veilige tips en adviezen is uw ideale hulp bij het nemen van de beslissing om een vennootschap op te richten of om uw bestaande artsenvennootschap fiscaal te optimaliseren. Door de recente hervorming van de vennootschapsbelasting en de versoepelde houding van de Orde is het nu nog interessanter en gemakkelijker om met een vennootschap te werken. Bestel nu deze geactualiseerde uitgave op maat van de arts en zijn adviseur!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

artsen, tandartsen en specialisten

 • die met kennis van zaken willen beslissen over het wel of niet oprichten van een artsenvennootschap
 • die een bestaande artsenvennootschap fiscaal willen optimaliseren

adviseurs

 • die hun cliënten optimaal advies willen geven over dit thema
 • die een bestaande artsenvennootschap fiscaal willen optimaliseren

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Michel Wijns

 • hoofdredacteur Artsenwijzer, Indicator

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Waarom ‘kan’ werken met een vennootschap voordelig zijn?

1.1. Tariefverschil

1.2. Werken met minimaal twee belasting­plichtigen

1.3. Inkomensspreiding

1.4. Investeren

1.5. Nieuwe filosofie in verband met de aftrekbare kosten

1.6. Grote schommelingen in het inkomen

1.7. Gebruik van de boekhouding als beleids­instrument

1.8. Houding van de Administratie

2. Nadelen

2.1. Bijkomende kosten

2.2. Nadelen vennootschapsbelasting

2.3. Voordelen in de personenbelasting niet verliezen

3. Vanaf wanneer is het voordelig?

3.1. Geen magisch bedrag

3.2. Elementen van het fiscale dossier

3.3. Nieuwe regeringsmaatregelen

3.4. De tariefkloof is groter geworden

3.5. Studie in twee fasen

3.6. Grondige studie van alle aspecten

3.7. Hoe groot kan het voordeel zijn?

3.8. Besparing versus kosten

4. Wat zegt de fiscus?

4.1. De minst belaste weg kiezen

4.2. Wapens van de fiscus

4.3. Voor wie voorzichtig wil zijn

4.4. Niet te maken fouten

4.5. Ziekenhuisartsen

4.6. De wetgever herlegt soms de minst belaste wegen

4.7. Besluit

5. Wat zegt de Orde?

5.1. Het kan, ...

5.2. … maar er zijn voorwaarden en formaliteiten

5.3. Bijzondere vragen

6. Ik doe het

6.1. Te nemen beslissingen

6.2. Op te nemen in de statuten

6.3. Overzicht van de kosten van een vennoot­schap

6.4. Checklist

7. Fiscale planning van de uitkerings­politiek

7.1. Wat is een ‘fiscale planning’?

7.2. Welke laden bieden zich aan?

7.3. Reserveren

7.4. Uitkeren van een bezoldiging

7.5. Bezoldigen op lange termijn

7.6. Voordelen van alle aard

7.7. Verkoop van (medisch) materiaal aan de vennootschap

7.8. Verkoop cliënteel?

7.9. Kosten eigen aan de vennootschap

7.10. Verhuren van de praktijkruimte aan de vennootschap

7.11. Vergoeding voor het belegd kapitaal

7.12. Een lening toestaan aan uw vennoot­schap

8. Fiscale aspecten van de vennootschap

8.1. Belastbare grondslag

8.2. Verworpen uitgaven

8.3. Notionele interestaftrek

8.4. Beleggingen

8.5. Tarief in de vennootschapsbelasting

8.6. Voorafbetalingen

8.7. Belastbaar tijdstip

8.8. Btw-plichtig?

8.9. Aangiftes

8.10. Rekening-courant

8.11. Uitgaven via de vennootschap

9. Niet-fiscale aspecten

9.1. Vennootschapsrecht: enkele aspecten

9.2. Boekhouding

9.3. Sociaal statuut

10. Ik stop er (gedeeltelijk) mee

10.1. U stopt volledig met uw praktijk

10.2. U werkt gedeeltelijk verder

10.3. U overlijdt

11. Hot topics in verband met de artsenvennootschap

11.1. Beleggen in onroerend goed met uw vennootschap

11.2. Enkel het vruchtgebruik in de vennootschap

11.3. Twee eenhoofdige vennootschappen of één meerhoofdige vennootschap?

11.4. Quid met de btw bij de verhuur van roerende goederen aan uw bvba?

11.5. Dividenduitkering versus bezoldigingen

11.6. Meest voorkomende voordelen van alle aard

11.7. Gespreide goodwill en afschrijvingen

11.8. Het statuut van uw partner

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

118,00 

88,00 

184
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

118,00 

184
Prijzen zijn excl. btw

Een aanbod ontvangen?


Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067