Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Arts & Vennootschap

Wat wijzigt het nieuwe wetboek voor bestaande en nieuwe vennootschappen?

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek leert u als arts/tandarts enerzijds welke de voor- en nadelen zijn van het oprichten van een vennootschap en is uw hulpmiddel om de stap te zetten. Het is uw basis om met enige kennis van zaken een constructief gesprek aan te gaan met uw adviseur. We bekijken uiteraard ook welke (nieuwe) mogelijkheden het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVVV) voor u heeft (in voege sinds 1 mei 2019).

Anderzijds, voor wie al een vennootschap heeft, bekijken we hoe en wat u kunt optimaliseren Fiscaal zo goedkoop mogelijk geld uit de vennootschap halen, is immers een vak op zich. Daarnaast overlopen we ook wat u moet doen om uw bestaande BVBA om te vormen tot een nieuwe BV. Dit boek is m.a.w. zowel voor de arts zelf, als voor zijn adviseur de ideale leidraad om maximaal voordeel te halen uit het werken met een vennootschap.

in detail

Een artsenvennootschap oprichten en gebruiken is maatwerk. In dit boek krijgt u antwoorden op al uw vragen. Enige vorm van voorkennis is niet vereist.

 • Voordelen vs. nadelen
 • Vanaf wanneer is het voordelig?
 • Wat zegt de fiscus?
 • Wat zegt de orde?
 • Ik doe het: stappenplan voor de oprichting
 • Het fiscaal optimaal 'gebruiken' van uw vennootschap
 • Niet-fiscale aspecten
 • Wat als u wilt uitbollen of stoppen?
 • Actuele topics in verband met uw artsenvennootschap

Dit boek met praktische en haalbare, juridisch veillige tips en adviezen is uw ideale hulp bij het nemen van de beslissing om een vennootschap op te richten of om uw bestaande artsenvennootschap fiscaal te optimaliseren. Met het WVV is het meer dan ooit het moment om uw situatie te herevalueren en te optimaliseren. Bestel nu deze geactualiseerde uitgave op maat van de arts en zijn adviseur!

 

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

artsen, tandartsen en specialisten

 • die met kennis van zaken willen beslissen over het wel of niet oprichten van een artsenvennootschap
 • die een bestaande artsenvennootschap fiscaal willen optimaliseren

adviseurs

 • die hun cliënten optimaal advies willen geven over dit thema
 • die een bestaande artsenvennootschap fiscaal willen optimaliseren

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Ward Willems

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

1. Waarom ‘kan’ werken met een vennootschap voordelig zijn?

1.1. Tariefverschil

1.2. Werken met minimaal twee belasting­plichtigen

1.3. Inkomensspreiding

1.4. Investeren

1.5. Nieuwe filosofie in verband met de aftrekbare kosten

1.6. Grote schommelingen in het inkomen

1.7. Gebruik van de boekhouding als beleids­instrument

1.8. Houding van de Administratie

2. Nadelen

2.1. Bijkomende kosten

2.2. Nadelen vennootschapsbelasting

2.3. Voordelen in de personenbelasting niet verliezen

3. Vanaf wanneer is het voordelig?

3.1. Geen magisch bedrag

3.2. Elementen van het fiscale dossier

3.3. Nieuwe regeringsmaatregelen

3.4. De tariefkloof is groter geworden

3.5. Studie in twee fasen

3.6. Grondige studie van alle aspecten

3.7. Hoe groot kan het voordeel zijn?

3.8. Besparing versus kosten

4. Wat zegt de fiscus?

4.1. De minst belaste weg kiezen

4.2. Wapens van de fiscus

4.3. Voor wie voorzichtig wil zijn

4.4. Niet te maken fouten

4.5. Ziekenhuisartsen

4.6. De wetgever herlegt soms de minst belaste wegen

4.7. Besluit

5. Wat zegt de Orde?

5.1. Het kan, ... 

5.2. ... maar er zijn voorwaarden en formaliteiten

5.3. Belangrijkste deontologische aandachtspunten

5.4. Bijzondere deontologische vragen

6. Ik doe het

6.1. Te nemen beslissingen

6.2. Op te nemen in de statuten

6.3. Overzicht van de kosten van een vennoot­schap

6.4. Checklist

7. Fiscale planning van de uitkerings­politiek

7.1. Wat is een ‘fiscale planning’?

7.2. Welke laden bieden zich aan?

7.3. Reserveren

7.4. Uitkeren van een bezoldiging

7.5. Bezoldigen op lange termijn

7.6. Voordelen van alle aard

7.7. Verkoop van (medisch) materiaal aan de vennootschap

7.8. Verkoop cliënteel?

7.9. Kosten eigen aan de vennootschap

7.10. Verhuren van de praktijkruimte aan de vennootschap

7.11. Vergoeding voor het belegd kapitaal

7.12. Een lening toestaan aan uw vennoot­schap

8. Fiscale aspecten van de vennootschap

8.1. Belastbare grondslag

8.2. Verworpen uitgaven

8.3. Notionele interestaftrek

8.4. Beleggingen

8.5. Tarief in de vennootschapsbelasting

8.6. Voorafbetalingen

8.7. Belastbaar tijdstip

8.8. Btw-plichtig?

8.9. Aangiftes

8.10. Rekening-courant

8.11. Uitgaven via de vennootschap

9. Niet-fiscale aspecten

9.1. Vennootschapsrecht: enkele aspecten

9.2. Boekhouding

9.3. Sociaal statuut

10. Ik stop er (gedeeltelijk) mee

10.1. U stopt volledig met uw praktijk

10.2. U werkt gedeeltelijk verder

10.3. U overlijdt

11. Hot topics in verband met de artsenvennootschap

11.1. Beleggen in onroerend goed met uw vennootschap

11.2. Enkel het vruchtgebruik in de vennootschap

11.3. Twee eenhoofdige vennootschappen of één meerhoofdige vennootschap?

11.4. Quid met de btw bij de verhuur van roerende goederen aan uw BV?

11.5. Dividenduitkering versus bezoldigingen

11.6. Meest voorkomende voordelen van alle aard

11.7. Gespreide goodwill en afschrijvingen

11.8. Het statuut van uw partner

12. Huidige BVBA omvormen tot BV

12.1. Belangrijkste nieuwigheden van de BV

12.2. Timing

12.3. Stappenplan

12.4. Aandachtspunten

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

139,00 

109,00 

Enkel met actief abonnement
193
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

139,00 

193
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067