Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Als zelfstandige uw partner maximaal beschermen bij uw overlijden

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u de zekerheid dat wanneer u als zelfstandige plots zou overlijden, uw partner optimaal beschermd is. We leggen u uit, vanuit verschillende concrete situaties, op welke manier u deze bescherming opzet. Zo bent u er zeker van dat wanneer het noodlot onverwacht zou toeslaan, uw geliefde verder kan leven zonder iets tekort te komen of zonder dat uw overlijden extra problemen veroorzaakt. Dankzij deze gemoedsrust kunt u zich nu volop concentreren op het ondernemen zelf.

in detail

Elke dag opnieuw worden mensen geconfronteerd met een plots overlijden. Om hierbij de problemen en de zorgen tot een minimum te beperken voor de langstlevende partner, behandelen we in dit dossier:

  • de rechten van de langstlevende partner volgens uw huwelijksstelsel
  • beschermde erfgenamen: het erfrecht en hun rechten
  • hoe uw langstlevende echtgenoot/echtgenote beschermen?
  • beschermingstechnieken los van het gekozen huwelijksstelsel
  • hoe uw langstlevende samenwonende parter beschermen?

U werkt als zelfstandige keihard om steeds voorbereid te zijn op moeilijkere tijden. Ofwel bent u dag en nacht in de weer, ofwel zorgt een van de partners voor het gezin en legt de andere partner zich maximaal toe op de uitbouw van de zaak. Dit dossier geeft u oplossingen om uw partner te beschermen en zekerheid te bieden in het meest ondenkbare scenario: uw overlijden. Geen prettige gedachte, maar wel een noodzakelijke to do. Dit dossier is uw zeer praktische leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

  • die zijn partner optimaal wil beschermen en zekerheid wil bieden wanneer hij plots zou overlijden

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Bruno Bosch

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Uw huwelijksstelsel bepaalt mee de rechten van de langstlevende partner

2.1. U bent gehuwd met scheiding van goederen

2.2. U bent gehuwd met een huwelijksstelsel met een huwgemeenschap

2.2.1. Hoe wordt de huwgemeenschap verdeeld bij overlijden?

2.2.2. Welke goederen zijn gemeenschappelijk en welke goederen zijn eigen?

2.2.3. Hoe bepaalt u in de praktijk welke goederen gemeenschappelijk zijn?

3. Het erfrecht en de rechten van de beschermde erfgenamen bepalen mee de rechten van de langstlevende partner

3.1. Wie zijn onze erfgenamen?

3.2. De bescherming van bepaalde erfgenamen in een notendop

3.2.1. Wat bedoelen we met die bescherming?

3.2.2. Voorbeeld

3.2.3. Welke zijn dan de rechten van de beschermde erfgenamen?

3.2.4. Welke erfgenamen worden beschermd?

3.2.5. Bijkomende bescherming voor kinderen uit een vorige relatie (stiefkinderen)

3.3. Het vruchtgebruik wat nader bekeken

3.3.1. Wat zijn vruchtgebruik en blote eigendom precies?

3.3.2. De mogelijkheid om het vruchtgebruik om te zetten

3.3.3. Bescherming van de kinderen uit een voorgaande relatie bij omzetting

3.3.4. Wie mag deze omzetting van het vruchtgebruik vragen?

4. Hoe zorgen voor een betere bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e)?

4.1. Bescherming in een gemeenschapsstelsel

4.1.1. Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen door inbreng

4.1.2. Omvorming naar een algehele huwgemeenschap

4.1.3. Afspraken m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

4.2. Bescherming in een stelsel van scheiding van goederen

4.2.1. Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

4.2.2. Het finaal verrekenbeding

5. Beschermingstechnieken die losstaan van het gekozen huwelijksstelsel

5.1. Het testament

5.1.1. Waarom een testament?

5.1.2. Wat kunt u zoal in uw testament opnemen?

5.1.3. De verschillende vormen van een testament

5.2. De schenking

5.2.1. Waarom schenken?

5.2.2. Schenken tussen echtgenoten: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

5.2.3. De vorm en de fiscaliteit van de schenking

5.2.4. Enkele specifieke aandachtspunten bij schenkingen tussen echtgenoten

5.2.5. Bescherming van de langstlevende bij een schenking aan anderen

5.3. De contractuele erfstelling

5.4. Een ‘sterker’ vruchtgebruik

5.5. De levensverzekering en de groepsverzekering

5.5.1. Uw partner beschermen via een verzekeringscontract?

5.5.2. Betaalt de langstlevende erfbelasting op de uitkeringen van een verzekeringscontract?

5.6. Het beding van aanwas

5.6.1. Wat is een beding van aanwas?

5.6.2. Waarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat dit om een echt kanscontract gaat?

5.6.3. Beperkingen

5.6.4. Hoe wordt het beding van aanwas belast in de registratie- en erfbelasting?

6. Hoe zorgen voor een betere bescherming van de langstlevende samenwonende partner?

6.1. De positie van de langstlevende samenwonende partner ten opzichte van de andere erfgenamen

6.2. Het onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonende partners

6.3. De samenlevingsovereenkomst en andere overeenkomsten

6.3.1. Wat kunnen samenwonenden zoal in een samenlevings­overeenkomst regelen op het vlak van wederzijdse bescherming?

6.4. Het testament

6.5. De schenking

6.6. Het beding van aanwas

6.7. De levensverzekering en groepsverzekering

6.8. Wettelijk samenwonenden, opgelet met het vermoeden van schenking!

7. Internationale nalatenschappen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

107,00 

87,00 

Enkel met actief abonnement
76
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

107,00 

76
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067