Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Als alleenwerkende zelfstandige werken met een vennootschap

Hoe uw fiscaal voordeel maximaliseren?

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Up-to-date met de hervorming van de vennootschapsbelasting!

Is het vandaag nog zinvol om als zelfstandige:

 • een vennootschap op te richten?
 • met uw bestaande vennootschap nog verder te werken?

Dit dossier beantwoordt deze vraag voor u. We analyseren de voor- en nadelen van het werken met en zonder vennootschap vanuit verschillende standpunten. Hierbij houden we rekening met de veelvuldig gewijzigde wetgeving, zoals o.a. de recente hervorming van de vennootschapsbelasting. U krijgt bovendien een duidelijk actieplan in functie van het antwoord.

in detail

Het is belangrijk dat u de bestaansreden van uw eigen vennootschap of het oprichten van een nieuwe vennootschap kritisch evalueert. Om dit te kunnen doen, analyseren we voor u vanuit een praktische invalshoek:

 1. Werken zonder (management)vennootschap
  • waarom?
  • opstartprocedure
  • juridische aspecten
  • (para)fiscale aspecten
 2. Werken met een managementvennootschap
  • juridische aspecten
  • opstartprocedure
  • fiscale aspecten
 3. Overgang van eenmanszaak naar vennootschap
  • verkoop
  • inbreng
  • kiezen voor verkoop of inbreng?
 4. Uw managementvennootschap stopzetten
  • liquidatie van uw vennootschap: fiscale gevolgen
  • alternatieven voor een liquidatie
  • uw vennootschap schenken, verkopen of laten vererven

Met dit dossier als leidraad maakt u de juiste keuzes met als doel uw inkomen fiscaal te optimaliseren. Hierbij moet u rekening houden met de veelvuldig gewijzigde wetgeving en regels die zowel in het voordeel als in het nadeel van het werken met een vennootschap zijn.

Als alleenwerkende zelfstandige heeft u er dus alle belang bij om uw situatie te (her)evalueren.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige ondernemer

 • die er bewust wel of niet voor wil kiezen om (verder) te werken met een managementvennootschap om zo fiscaal optimaal voordeel te behalen

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Frederik De Roo

 • Managing Partner Tax & Legal BDO

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Werken zonder (management)vennootschap

1. Inleiding

2. Waarom werken zonder vennootschap?

3. Opstartprocedure

3.1. KBO

3.2. Btw-nummer

3.3. Aansluiting als zelfstandige

3.4. Kosten

4. Juridische aspecten

4.1. Onbeperkte aansprakelijkheid

4.2. Hoe deze onbeperkte aansprakelijkheid indekken?

5. Fiscale en parafiscale aspecten

5.1. Sociale bijdragen

5.2. Personenbelasting

5.3. Gemeentebelasting

5.4. Voorbeeld

Deel 2. Werken met een management­vennootschap

1. Inleiding

2. Juridische aspecten

2.1. Afzonderlijk rechtsvermogen

2.2. Keuze rechtsvorm en aansprakelijkheid

3. Opstartprocedure

3.1. Financieel plan

3.2. Tussenkomst notaris

3.3. Publicatie Belgisch Staatsblad

3.4. KBO

3.5. Btw

4. Fiscale aspecten

4.1. Vennootschapsbelasting

4.2. Hoe geld uit uw managementvennootschap halen?

4.3. Is werken met een managementvennootschap fiscaal misbruik?

Deel 3. Overgang van eenmanszaak naar vennootschap

1. Verkoop

1.1. Onderhandse verkoop

1.2. Quasi-inbreng

1.3. Niet-tegenstelbaarheid en fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid overnemer

1.4. Meerwaardebelasting

1.5. Sociale bijdragen

1.6. Btw-aspecten

1.7. Verkooprechten

2. Inbreng

2.1. Notariële inbreng

2.2. Inbreng in natura

2.3. Meerwaardebelasting

2.4. Btw-aspecten

3. Kiezen voor verkoop of inbreng?

3.1. Verlaagd tarief roerende voorheffing

3.2. Fiscale aftrek

3.3. Verkoop of inbreng: cijfervoorbeeld

3.4. Voorfinanciering belastingen

3.5. Onroerend goed

Deel 4. Uw managementvennootschap stopzetten

1. Inleiding

2. Wat zijn de fiscale gevolgen van een liquidatie van uw vennootschap en hoe kunt u daarop nu al inspelen?

2.1. Vennootschapsbelasting

2.2. Btw

2.3. Registratierechten

2.4. Registratierechten: wanneer is het gunstregime van toepassing?

2.5. Roerende voorheffing op liquidatiebonus

3. Alternatieven voor een liquidatie?

3.1. Liquideren of niet?

3.2. Uw vennootschap aanhouden om een periode van inactiviteit te overbruggen tot uw pensioen

3.3. Uw vennootschap omvormen tot een patrimoniumvennootschap

4. Uw managementvennootschap schenken, verkopen of laten vererven?

4.1. Voordelige tarieven voor de schenking van aandelen

4.2. Is het verlaagd tarief voor familiale vennoot­schappen van toepassing op uw management­vennootschap?

4.3. Een verkoop van uw aandelen als alternatief voor een schenking?

4.4. Behoud van controle: zowel bij schenking als bij verkoop

4.5. Vererving

Conclusie

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.