Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Almanak Vennootschapsbelasting 2022

Aanslagjaar 2022 - inkomsten van het jaar 2021

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2022 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2022 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2021 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2022 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

Deze almanak omvat o.m. de volgende nieuwigheden:

 • wijzigingen aan de intrestaftrekbeperkingsregel op basis van de fiscale EBITDA;
 • wijziging investeringsaftrek m.b.t. digitale en ‘groene’ investeringen;
 • ficheverplichting voor de terugbetalingen aan het personeel van werkelijke eigen kosten van de werkgever;
 • wettelijke inschrijving ‘geen fiches in geval van factuur’, aanpassing artikel 57 WIB 92;
 • ficheverplichting voor variabele vergoedingen voor kosten eigen aan werkgever;
 • bewerkingen in de VenB: overheveling van KB/WIB 92 naar WIB 92;
 • aanpassingen aan het VVPRbis-regime;
 • gewijzigde regels inzake aftrekbeperking in geval van doorgerekende kosten;
 • toepasbaarheid artikel 49 WIB 92 op kosten in verband met aankoop handelsgoederen;
 • centralisatie van alle aftrekbeperkingen in nieuw artikel 206/3, § 1, eerste lid, WIB 92;
 • aanpassing aftrekbeperking cf. artikel 219 WIB 92;
 • nieuwe uitsluitingsbepaling in artikel 219 WIB 92;
 • rapporteringsverplichting in kader van recapture – maatregel;
 • onverenigbaarheid van tonnagestelsel met belastingkrediet voor O&O;
 • belangrijkste rechtspraak, parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen en administratieve circulaires.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

135,00 

101,25 

312
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067