Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Almanak Vennootschapsbelasting 2021

Aanslagjaar 2021 - inkomsten van het jaar 2020

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2021 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2021 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2020 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2021 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

2020 is het jaar van de COVID-19-pandemie. De regering nam een rist fiscale maatregelen die de gevolgen van de economische crisis die met de pandemie gepaard gaat, moeten temperen:  

 • carry-back van verliezen;
 • wederopbouwreserve;
 • investeringsaftrek;
 • vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing;
 • Onderzoek en Ontwikkeling van 80% voor houders van in aanmerking komende bachelordiploma’s wordt bestendigd;
 • verlenging van de vrijstelling van de vergoedingen in het kader van de gewestelijke steunmaatregelen;
 • versoepelingen betreffende het taxshelterstelsel voor audiovisuele en podiumkunsten;
 • specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van COVID-19;
 • aanpassing systeem voorafbetalingen, zodat uitstel niet nadelig hoeft te zijn.

Naast alle aan COVID-19 gelinkte maatregelen komen uiteraard ook alle andere genomen fiscale maatregelen aan bod over o.a.: 

 • levenslang leren;
 • ATAD-interestaftrekbeperking;
 • de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden;
 • netto-overuren;
 • antwoord op praktische vragen omtrent de fiscale ‘consolidatie’ of groepsbijdrage;
 • het centraal aanspreekpunt (CAP);
 • tijdelijke opschorting van de indexatie (2021-2024);
 • de meldplicht van grensoverschrijdende constructies.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

119,00 

89,00 

316
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067