Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Almanak Vennootschapsbelasting 2020

Editie 2020

Een Almanak over... 

samengevat

Almanak Vennootschapsbelasting 2020 is de meest betrouwbare en actuele gids voor al uw dagelijkse vragen bij het invullen van de aangifte vennootschapsbelasting.

Deze Almanak richt zich naar drie doelgroepen: de gespecialiseerde fiscalist, de accountant-boekhouder binnen de vennootschap en de bedrijfsleider en de aandeelhouder.

Een compacte publicatie betekent dat niet altijd de volledigheid wordt beoogd, maar steeds wordt gezocht naar de praktische bruikbaarheid.

De editie 2020 is volledig bijgewerkt met de belangrijkste rechtspraak en administratieve circulaires die werden uitgebracht in 2019 zodat u uw aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 optimaal kunt verwerken.

Deze Almanak is opgebouwd volgens de aangifte zelf. Handiger kan dus niet. Een ideale gids om altijd en overal bij de hand te hebben.

De Almanak beperkt zich niet tot de vennootschapsbelasting zelf. Ook de procedurele aspecten en de fiscaliteit van de inkomsten van een bedrijfsleider komen aan bod. Een schat aan extra informatie.

Deze Almanak is er speciaal voor... 

de gespecialiseerde fiscalist

 • die niet alles in zijn geheugen kan blijven prenten en die graag een compacte gids bij zich heeft voor een eerste consultatie

de accountant-boekhouder binnen de vennootschap

 • die een beroep doet op een specialist, maar die een leidraad nodig heeft zodat hij zijn voorbereidende werkzaamheden degelijk kan uitvoeren

de bedrijfsleider en de aandeelhouder

 • zodat hij met kennis van zaken in overleg kan treden met zijn accountant of externe deskundige

De Almanak Vennootschapsbelasting 2020 omvat o.m. de volgende nieuwigheden: 

 • De derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting, met ingang van 01.01.2020, waarbij kan worden gedacht aan:
  • een lager tarief van de vennootschapsbelasting;
  • aanslag geheime commissielonen: niet langer aftrekbaar en geen verlaagd tarief meer voor verdoken meerwinsten;
  • opheffing van de aanvullende crisisbijdrage;
  • invoering van een vaste rente voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd;
  • vook voor kleine vennootschappen niet langer volledige afschrijving in het jaar van aanschaf of totstandkoming;
  • opheffing mogelijkheid om te opteren voor een degressieve afschrijving;
  • 120%-afschrijving cf. gemeenschappelijk vervoer en bedrijfsfiets opgeheven;
  • lagere aftrekbaarheid van autokosten;
  • vernieuwde mogelijkheid tot mobilisatie van vrijgestelde reserves;
  • a priori verbod verrekening buitenlandse verliezen;
  • verstrenging niet-aftrekbaarheid fiscale boetes;
  • opheffing vrijstellingen voor bijkomend personeel;
  • percentage investeringsaftrek voor kleine vennootschappen daalt van 20% naar 8%;
  • verhoging van de forfaitaire minimumwinsten.
 • het is vanaf 01.01.2020 voor de eerste keer mogelijk een liquidatiereserve uit te keren aan 5%;
 • de dwingende regels uit het nieuwe vennootschapsrecht en de corresponderende aanpassingen van de fiscale wetgeving aan het WVV;
 • het nieuwe tarief van de exittaks vanaf 01.01.2020.

Deze Almanak is samengesteld door... 

Dirk Geerts

 • Licentiaat TEW binnen de FOD Financiën de graad van ‘Adviseur’ en is werkzaam op de cel ‘expertise’ van een controlecentrum GO

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader de voorbeeldpagina's...

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

119,00 

89,00 

Bestel nu en ontvang als eerste uw exemplaar in mei!
342
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067