Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Aftrekbare kosten

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Beroepsmatig gedeelte
 • Bureaukosten
 • Fiscale verplichtingen
 • Onroerend goed
 • Receptie- en representatiekosten
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Varia
 • Zakenreis

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Brandstofkosten
 • Btw
 • Eurovignet
 • Fiscale aftrek
 • Gemengd gebruik
 • Leasing
 • Lichte vracht
 • Motor
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verkeersbelasting

Bank

 • Bankgeheim
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Lening
 • Varia
 • Woonkrediet

Belastbare inkomsten

 • Bijberoep
 • Diverse inkomsten
 • Meerwaarden
 • Omzetverhoging
 • Roerende inkomsten
 • Varia
 • Verkoop handelszaak

Belastingaangifte

 • Boekhouder
 • Controle
 • Termijnen
 • Varia

Belastingberekening

 • Afrekening
 • Aftrekbare verliezen
 • Gemeentebelasting
 • Gezinssituatie
 • Personen ten laste
 • Tarief
 • Varia
 • Verhogingen
 • Voorafbetalingen

Btw

 • 6%
 • Aangifte
 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Herziening
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Teruggave
 • Varia
 • Verplichtingen
 • Voorschot

Controle en betwistingen

 • Bericht van wijziging
 • Bewaartermijn boekhouding
 • Bezwaarschrift
 • Boekhouding
 • Btw
 • Fiscale controle
 • Indiciaire taxatie
 • Omzetverhoging
 • Privé- en beroepsrekeningen
 • Varia
 • Verhogingen en boetes

Coronavirus

 • Actualiteit

Erven en schenken

 • Hand- en bankgift
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen
 • Schenkingsrechten
 • Successierechten
 • Varia

Fiscale verminderingen

 • Aftrekbare verliezen
 • Belastingkrediet
 • Beveiliging
 • Energieaftrek
 • Gezinssituatie
 • Giften
 • Investeringsaftrek
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Personen ten laste
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Aftrekbare kosten
 • Btw
 • Gesplitste aankoop
 • Hypothecaire lening
 • Onroerende voorheffing
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verbouwingen

Pensioen en verzekeringen

 • Gewaarborgd inkomen
 • Levensverzekering
 • Pensioensparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • VAPZ
 • Varia

Sociaal statuut

 • Gewaarborgd inkomen
 • Helper
 • Hoofd- en bijberoep
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioen
 • Sociale bijdragen
 • Uitkeringen
 • VAPZ
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 12 - nummer 11 - 07.12.2022

AUTO - AAN- EN VERKOOP

Binnen een paar jaar een tweedehands hybrideauto kopen?

U rijdt momenteel nog met een benzine- of dieselauto, maar binnen een paar jaar, bv. in 2024, wilt u die inruilen voor een jonge tweedehands hybrideauto. Welke fiscale regels gelden er daar dan voor?

SOCIAAL STATUUT - VAPZ

Aftrekbare premie VAPZ proportioneel?

BELASTINGAANGIFTE - CONTROLE

Inschrijven in het UBO-register?

AUTO - VARIA

45% belastingvermindering laadpaal

BELASTINGBEREKENING - AFREKENING

Twee of vier maanden voor belastingen?

AUTO - AAN- EN VERKOOP

Tweedehandsauto kopen of verkopen in 2023?

U zou in 2023 een tweedehandsauto willen kopen die u voor uw zaak zou gebruiken, of een auto die u voor uw zaak heeft gebruikt willen verkopen. In welke mate moet u dan rekening houden met de vergroening van de autofiscaliteit?

BELASTINGBEREKENING - AFREKENING

Meer tijd om uw personenbelasting te betalen

De fiscus geeft u dubbel zoveel tijd om uw belastingen te betalen. Is dat voor iedereen zo? En wat als dat nog niet voldoende is om tijdig uw belastingen te voldoen? Welke mogelijkheden heeft u dan nog?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - BEZWAARSCHRIFT

Belastingaanslag bevat fout, maar bezwaartermijn is verstreken, quid?

Bent u het niet eens met een belastingaanslag, maar is de bezwaartermijn al verstreken, dan kunt u soms nog een zgn. ambtshalve ontheffing vragen. De fiscus past het toepassingsgebied daarvoor traditioneel gezien nogal strikt toe, maar recent heeft een rechter de fiscus daarvoor nog op de vingers getikt.

SOCIAAL STATUUT - VAPZ

VAPZ-premie 2022 slechts aftrekbaar als alle sociale bijdragen vóór 31.12.2022 betaald zijn!

Wegens de coronacrisis kon u uitstel van betaling vragen voor uw sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van uw VAPZ-premie van 2020 en 2021 in gevaar kwam. Omwille van de energiecrisis kunt u nu uitstel van betaling vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2022. Wat zijn de voorwaarden? En hoe zit dat met de fiscale aftrek van uw VAPZ-premie 2022 als u op 31 december 2022 nog niet alle sociale bijdragen betaald heeft?

BTW - VERPLICHTINGEN

Een bijzondere rekening bij de Btw?

Uw schulden aan en tegoeden op de Btw worden normaal gezien verwerkt via uw btw-rekening-courant (rc). Soms kan de Btw echter die rc ‘op nul zetten’ en een bijzondere rekening openen. Hoe zit dat?

AUTO - FISCALE AFTREK

Meer belastingvermindering als u investeert in een laadpaal

Sinds eind 2021 kan elke particulier die investeert in een laadpaal voor elektrische auto’s, daar een belastingvermindering voor krijgen via de personenbelasting. Recent raakte bekend dat het bedrag van die belastingvermindering verhoogd wordt. Even kijken wat dat nu concreet inhoudt.

ONROEREND GOED - AFSCHRIJVINGEN

Verbouwingen in een pand dat niet van u is afschrijven?

Een man verbouwt een ruimte in de woning van zijn moeder tot fietsatelier. Hij schrijft de werken af, maar de fiscus weigert de aftrek van de afschrijvingen als beroepskosten. Waarom deed hij dat, was de rechter het daarmee eens en wat kunt u hiervan onthouden?

AUTO - LICHTE VRACHT

Met een lichte vracht naar het werk?

Werkelijke beroepskosten bewijzen voor uw woon-werkverkeer is al lang niet meer zo interessant en er wordt gewerkt met een forfait. U moet immers al dagelijks een grote afstand afleggen wilt u daar nog profijt van hebben. Is dat anders als u die verplaatsing met een lichte vracht maakt?

BTW - VERPLICHTINGEN

Btw rekenen op de verhuur van uw appartement aan zee?

In principe is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van btw. Het verschaffen van gemeubeld logies is onder bepaalde voorwaarden echter belast met btw. Sinds 1 juli 2022 zijn die voorwaarden gewijzigd. Hoe dan en welke gevolgen kan dat hebben voor de verhuur van uw appartement of tweede verblijf?

ERVEN EN SCHENKEN - ONROERENDE GOEDEREN

Asbestattest ook bij schenking?

ERVEN EN SCHENKEN - HAND- EN BANKGIFT

Handgift van aandelen mogelijk?

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

125 €

39,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

249 €

224,00 

*voorwaarden
1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

249,00 

1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

229,00 

1 jaar
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw