Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Maandelijkse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft

Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken is... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen te betalen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om met kennis van zaken te overleggen met uw adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • om meer tijd over te houden om te ondernemen

een uniek concept

 • praktische, onmiddellijk toepasbare adviezen
 • kort en kernachtig – in klare en duidelijke taal
 • 100% legaal, 100% veilig en met 0% risico
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen in verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'op de werkvloer', om nooit de voeling met de praktijk te verliezen

Deze adviesbrief is er speciaal voor... 

de zaakvoerder van een eenmanszaak

 • die volkomen wettelijk zo weinig mogelijk belastingen wil betalen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die met kennis van zaken wil overleggen met zijn adviseur, boekhouder, bankdirecteur, ...
 • die meer tijd wil overhouden om te ondernemen

de accountant, de boekhouder, de belastingconsulent

 • die zijn cliënten met een eenmanszaak optimaal wil begeleiden met belastingbesparende tips, adviezen en oplossingen

Als extra's krijgt u bij de adviezen... 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen in uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod...


Actualiteit

 • Artsen
 • Bedrijfswagen
 • Belastingen
 • Boekhouding
 • Bouw
 • Btw
 • Eenmanszaken
 • Financieel & bankzaken
 • Internet
 • Kleinhandel&Horeca
 • Personeel
 • Recht
 • Vastgoed
 • Vennootschap
 • Verzekeringen
 • Vrije beroepers
 • Zelfstandigen

Aftrekbare kosten

 • Afschrijvingen
 • Autokosten
 • Beroepsmatig gedeelte
 • Bureaukosten
 • Fiscale verplichtingen
 • Onroerend goed
 • Receptie- en representatiekosten
 • Relatiegeschenken
 • Restaurantkosten
 • Varia
 • Zakenreis

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Brandstofkosten
 • Btw
 • Eurovignet
 • Fiscale aftrek
 • Gemengd gebruik
 • Leasing
 • Lichte vracht
 • Motor
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verkeersbelasting

Bank

 • Bankgeheim
 • Investeringskrediet
 • Leasing
 • Lening
 • Varia
 • Woonkrediet

Belastbare inkomsten

 • Bijberoep
 • Diverse inkomsten
 • Meerwaarden
 • Omzetverhoging
 • Roerende inkomsten
 • Varia
 • Verkoop handelszaak

Belastingaangifte

 • Boekhouder
 • Controle
 • Termijnen
 • Varia

Belastingberekening

 • Afrekening
 • Aftrekbare verliezen
 • Gemeentebelasting
 • Gezinssituatie
 • Personen ten laste
 • Tarief
 • Varia
 • Verhogingen
 • Voorafbetalingen

Btw

 • 6%
 • Aangifte
 • Aftrekbaarheid
 • Autokosten
 • Controle
 • Factuurvermeldingen
 • Herziening
 • Medecontractant
 • Onroerend goed
 • Teruggave
 • Varia
 • Verplichtingen
 • Voorschot

Controle en betwistingen

 • Bericht van wijziging
 • Bewaartermijn boekhouding
 • Bezwaarschrift
 • Boekhouding
 • Btw
 • Fiscale controle
 • Indiciaire taxatie
 • Omzetverhoging
 • Privé- en beroepsrekeningen
 • Varia
 • Verhogingen en boetes

Coronavirus

 • Actualiteit

Erven en schenken

 • Hand- en bankgift
 • Onroerende goederen
 • Roerende goederen
 • Schenkingsrechten
 • Successierechten
 • Varia

Fiscale verminderingen

 • Aftrekbare verliezen
 • Belastingkrediet
 • Beveiliging
 • Energieaftrek
 • Gezinssituatie
 • Giften
 • Investeringsaftrek
 • Onroerend goed
 • Pensioensparen
 • Personen ten laste
 • Varia

Gestart als zelfstandige

 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten
 • Bankzaken
 • Bedrijfspand huren
 • Bedrijfspand kopen
 • Belastingen voor eenmanszaken
 • Btw
 • Facturatie
 • Investeringen
 • Klanten
 • Leningen/kredieten/leasing
 • Leveranciers
 • Medewerkers
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioensparen/VAPZ/individuele levensverzekering
 • Sociale bijdragen zelfstandigen
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Voorafbetalen

Gestart met een vennootschap

 • Aanvangsvermogen BV(BVBA)
 • Actualiteit
 • Aftrekbare kosten & afschrijvingen
 • Auto kopen via de vennootschap
 • Geld uit vennootschap halen
 • Groepsverzekering/IPT
 • Investeringen
 • Loon uit vennootschap halen
 • Onkostenvergoedingen/dienstreizen
 • Rekening-courant
 • Vennootschapsbelasting
 • Vennootschapsrecht
 • Voorafbetalen
 • Voordelen van alle aard
 • Woning kopen via de vennootschap

Onroerend goed

 • Aan- en verkoop
 • Afschrijvingen
 • Aftrekbare kosten
 • Btw
 • Gesplitste aankoop
 • Hypothecaire lening
 • Onroerende voorheffing
 • Privé- en beroepsgebruik
 • Varia
 • Verbouwingen

Pensioen en verzekeringen

 • Gewaarborgd inkomen
 • Levensverzekering
 • Pensioensparen
 • Schuldsaldoverzekering
 • VAPZ
 • Varia

Sociaal statuut

 • Gewaarborgd inkomen
 • Helper
 • Hoofd- en bijberoep
 • Meewerkende echtgenoot
 • Pensioen
 • Sociale bijdragen
 • Uitkeringen
 • VAPZ
 • Varia

VZW

 • Aansprakelijkheid
 • Activiteiten & events
 • Actualiteit
 • Belastingen
 • Bestuur
 • Boekhouding
 • Btw
 • Giften
 • Schenkingen & legaten
 • Sponsoring
 • Subsidies
 • Verzekeringen
 • Vrijwilligers
 • Werking 

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules...

papier + digitaal

 • via post elke maand in uw brievenbus
 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • via e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/24, 7/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle reeds verschenen artikels beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over...


jaargang 12 - nummer 6 - 09.06.2022

BELASTINGAANGIFTE - BOEKHOUDER

Wat bezorgen aan uw boekhouder?

Het nieuwe aangifteseizoen personenbelasting over 2021 is gestart en uw boekhouder vraagt u om alle gegevens te bezorgen opdat hij dat correct kan doen. Heeft hij dan al niet alles!?

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Oudere verwant ten laste voor 2021?

BELASTBARE INKOMSTEN - VARIA

Weetje over studentenjobs in 2022…

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VARIA

Koffer met jerrycans naar Luxemburg?

BELASTINGAANGIFTE - VARIA

Vraag van fiscus in de eBox van uw kind?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

We hadden een akkoord, maar nu niet meer…

U heeft onlangs een controle van de belastingen en/of de btw gehad die met een akkoord afgesloten werd. Zowel u als de fiscus kan soms nog op dat akkoord terugkomen. Wanneer is dat en hoe moet dat dan?

AUTO - LICHTE VRACHT

Is het een lichte vracht of toch een personenauto?

Fiscaal gezien is het interessanter om met een lichte vracht te rijden dan met een personenauto. Waarom is dat nu ook alweer, wat zijn de voorwaarden om van een lichte vracht te spreken, en hoe bewijst u dat die voorwaarden vervuld zijn?

AUTO - AFSCHRIJVINGEN

Voorwaarden verhoogde aftrek laadpalen gewijzigd

Voor de installatie van een laadpaal kan uw eenmanszaak onder voorwaarden gebruikmaken van een verhoogde kostenaftrek. Aan die voorwaarden is toch het een en ander veranderd. Ah ja, wat dan?

BELASTINGAANGIFTE - TERMIJNEN

Hoe een aangifte indienen van een overleden persoon?

Een van uw ouders is onlangs overleden. Hoe zit dat dan met hun aangifte personenbelasting? Kan die aangifte nog ingediend worden via Tax-on-web (TOW)? Maakt het een verschil of het overlijden plaatsvond in 2021 of in 2022?

AFTREKBARE KOSTEN - BEROEPSMATIG GEDEELTE

Kunt u kosten van telewerk fiscaal aftrekken?

In 2021 hebben we ten gevolge van corona vaak thuis gewerkt en daarbij kosten gemaakt. Kunnen we daar fiscaal voordeel mee doen wat het woonkrediet betreft? Wat met andere kosten?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - FISCALE CONTROLE

Elk papiertje opgemaakt voor uw zaak bijhouden?

Een caféhouder krijgt een boete van de Btw, omdat hij de briefjes waarop hij en zijn personeel de bestellingen noteert niet bijhoudt, en de rechter is het daarmee eens. Hoezo, moet u zulke niet wettelijk verplichte documenten bewaren?

CONTROLE EN BETWISTINGEN - VERHOGINGEN EN BOETES

Laattijdige aangifte: boete én belastingverhoging?

De fiscus kan voor een te late indiening van een belastingaangifte zowel een boete als een belastingverhoging opleggen. Over de vraag of hij beide sancties samen kan toepassen, was de rechtspraak verdeeld. In een arrest van 21 april 2022 heeft het Hof van Cassatie zich nu over de kwestie uitgesproken...

BELASTINGBEREKENING - AFREKENING

Heeft uw partner (werknemer of ambtenaar) een VVA gekregen?

Als uw fiscale situatie ‘zeer stabiel’ is, stelt de fiscus een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) op. Wanneer krijgt u dat? Wat moet u dan zeker checken? En wat moet u doen als het VVA fouten bevat of bepaalde aftrekposten ontbreken?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - SCHULDSALDOVERZEKERING

Premies schuldsaldoverzekering als beroepskosten?

Een zelfstandige brengt premies van een schuldsaldoverzekering in als beroepskosten in de personenbelasting. De controleur weigert de aftrek, omdat voor zulke premies enkel een belastingvermindering mogelijk zou zijn. Wat zegt de rechter?

PENSIOEN EN VERZEKERINGEN - PENSIOENSPAREN

Wat houdt u netto over van uw pensioensparen?

BTW - AANGIFTE

Uitstel voor btw-aangifte over derde kwartaal

Klik op de afbeelding en doorblader een voorbeeld van de gedrukte versie...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

109 €

39,00 

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

217 €

192,00 

*voorwaarden
1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

217,00 

1 jaar
iedere maand
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

DIGITAAL ONTDEKKINGSAANBOD

GRATIS

Eenmalig aanbod | Voorwaarden
3 maanden
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

207,00 

1 jaar
iedere maand

 

Prijzen zijn excl. btw