Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

Wat is voor aanslagjaar 2018 uw optimale keuze: de notionele interestaftrek of een (laatste) investeringsreserve?

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) dat u nu aan het afsluiten bent, moet u (met uw boekhouder) bekijken wat fiscaal het meest oplevert: de notionele interestaftrek (NI) of de investeringsaftrek, eventueel gecombineerd met de investeringsreserve. Boekjaar 2017 is immers het laatste boekjaar waarvoor u een investeringsreserve kunt aanleggen, maar anderzijds is het ook het laatste jaar waarin de NI nog bestaat onder zijn zeer voordelig regime. De spelregels van de NI veranderen namelijk vanaf boekjaar 2018 (aanslagjaar 2019)! Vanaf dan moet u kiezen tussen de NI of de gewone interestaftrek. Simulaties en vergelijkingen zullen dus nodig zijn om optimaal te kiezen.

Dit dossier geeft u een antwoord op de vraag wat voor aanslagjaar 2018 uw optimale keuze is: de NI of een laatste keer een investeringsreserve aanleggen. Met de online tool berekent u ook onmiddellijk de NI.

in detail

Om tot een optimale keuze te komen voor aanslagjaar 2018, behandelen we vanuit een praktische invalshoek volgende thema's:

 • de notionele interestaftrek in een notendop?
 • wat zijn de spelregels?
 • hoe wordt de notionele interestaftrek berekend?
 • notionele interestaftrek combineren met
  • investeringsaftrek
  • en/of investeringsreserve
 • antwoorden op veelvoorkomende praktijkvragen
 • hoe de notionele interestaftrek optimaliseren?

De notionele interestaftrek is geen exclusief voordeel voor multinationals. Ook u en uw bedrijf kunnen volkomen wettelijk de notionele interestaftrek genieten. Dit dossier legt u haarfijn uit hoe u nog een laatste keer kunt profiteren van de NI op basis van het 'oude' zeer voordelige regime. Het is geen schande om, 100% wettelijk en veilig, optimaal belasting te besparen. Er is dan ook geen enkele reden om deze laatste kans te laten liggen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bedrijfsleider

 • die voor aanslag jaar 2018 een laatste keer wil profiteren van de NI op basis van het zeer voordelige oude regime en/of eveneens voor de laatste keer van de investeringsaftrek

de advsieur

 • die zijn cliënten over deze problematiek optimaal wil adviseren

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. De notionele interestaftrek in een notendop

1.1. Wat is dat precies, die notionele interestaftrek?

1.2. Welk fiscaal voordeel hangt eraan vast?

1.3. Wie kan er gebruik van maken?

2. Wat zijn de spelregels?

2.1. Moet uw vennootschap investeren en zo ja, waarin?

2.2. Moet uw vennootschap personeel aanwerven of behouden?

2.3. Moet er aan de zgn. onaantastbaarheids­voorwaarde voldaan zijn?

2.4. Welke formaliteiten moeten er vervuld worden?

3. Hoe wordt de notionele interestaftrek berekend?

3.1. Een bepaald percentage op de toename van het gecorrigeerd eigen vermogen

3.2. De toename van het eigen vermogen als vertrekbasis

3.3. Correcties op het eigen vermogen

3.4. Wat is dan het percentage waarop uw vennootschap recht heeft?

3.5. Wat als uw vennootschap meer notionele interestaftrek heeft dan belastbare winst?

4. Notionele interestaftrek combineren met de investeringsaftrek en/of de investerings­reserve?

4.1. Kunt u de notionele interestaftrek combineren met de investeringsaftrek?

4.2. Kunt u de notionele interestaftrek combineren met de investeringsreserve?

5. Enkele praktijkvragen onder de loep genomen

5.1. De controleur beweert dat een renteloze rc-schuld een probleem is voor de notionele interestaftrek. Klopt dat?

5.2. Hoe zit dat precies met de beleggingen die uw vennootschap aanhoudt? Welke beleggingen zijn slecht voor de notionele interestaftrek?

5.3. Wat moet uw boekhouder doen met een pand in uw vennoot­schap dat u slechts gedeeltelijk privé gebruikt?

5.4. Wat als het boekjaar langer of korter is dan 12 maanden?

5.5. De controleur weigert de notionele interest­aftrek (gedeeltelijk) omdat uw vennootschap abnormale of goedgunstige voordelen ontvangen zou hebben. Kan dat?

6. Hoe kunt u de notionele interestaftrek veilig optimaliseren?

6.1. Wat bedoelen we met veilig optimaliseren?

6.2. Kapitaal verhogen of volstorten

6.3. Afschrijvingsexcedenten boeken

6.4. Aandelen herschikken

6.5. Een tussen­tijds dividend in plaats van een ‘gewoon’ dividend op de jaarvergadering

6.6. Een backservice voor uw pensioenverzekering

6.7. Double dip

6.8. Sleutelen aan de voorziening voor uitgestelde belastingen

6.9. Uw rc-tegoed omzetten in kapitaal

6.10. Tantièmes tussen vennootschappen

6.11. Méér belastbare winst boeken

6.12. Een vennootschap zaakvoerder of bestuurder maken

7. Handige rekentool

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER

Abonneeaanbod

130,00 

110,00 

44
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 

130,00 

44
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel naar Klantenservice

0800 39 067