Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

5 onmisbare minidossiers in pdf om als bedrijfsleider fiscaal te scoren

Pakketaanbod pdf-dossiers


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Een 'creatieve' vennootschap werkt graag met zgn. kosten eigen aan de werkgever. Het gaat dan om kosten die uw vennootschap terugbetaalt aan u als bedrijfsleider, voor uitgaven die u in het kader van uw werk voor uw rekening genomen heeft. Dit dossier bespreekt de belangrijkste kosten eigen aan de werkgever, alsook het meest recente standpunt van de fiscus rond onder meer de forfaitaire buitenlandse kostenvergoeding.

in detail

We bespreken:

  • Principe van de 'kosten eigen aan de werkgever'
  • Wat zijn 'kosten eigen aan de werkgever'?
  • Terugbetalingswijze van vergoedingen voor deze kosten
  • Wettelijke bepalingen
  • Formaliteiten

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider van een vennootschap

  • die snel en to-the-point het principe van 'kosten eigen aan de werkgever' wil leren kennen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Liesbeth Vossen

  • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Principe van de ‘kosten eigen aan de werkgever’

2. Wat zijn ‘kosten eigen aan de werkgever’?

2.1. Kosten eigen aan de werknemer of de bedrijfsleider

2.2. Kosten eigen aan de werkgever of de vennootschap

3. Terugbetalingswijze van vergoedingen voor ‘kosten eigen aan de werkgever’

3.1. Terugbetalingen op basis van reële bewijsstukken

3.2. Forfaitaire vergoedingen vastgesteld volgens ernstige normen

3.3. Forfaitaire vergoedingen die niet vastgesteld zijn volgens ernstige normen

4. Kosten eigen aan de werkgever en wettelijke beperkingen

5. Bewijslast inzake kosten eigen aan de werkgever

5.1. Bewijslast van de vennootschap

5.2. Hoe zal de Administratie dergelijke ‘verdoken’ lonen bewijzen?

6. Formaliteiten