Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

21 vaak gebruikte fiscale optimalisatietechnieken

Veilig en maximaal optimaliseren: zo doorstaat u elke controle van de fiscus

Een Praktische Gids 2018 over... 

samengevat

Deze praktische gids analyseert 21 klassieke fiscale optimalisatietechnieken in functie van de antimisbruikbepaling en de recent grondig gewijzigde regelgeving die hierop een invloed heeft. We geven een antwoord op de vraag: "Wat kan nog en onder welke voorwaarden?" Zo bent u er zeker van dat u en uw vennootschap ook in de toekomst op een veilige manier minder belastingen, btw, registratie- en successierechten betalen.

in detail

Om deze doelstelling te bereiken, behandelen we in deze volledig geactualiseerde editie:

 • de antimisbruikbepaling in een notendop
  • de geldende nieuwe regels
  • de voorwaarden voor fiscaal misbruik
  • de 'witte' en 'zwarte' lijst
 • 21 klassieke constructies in detail
  • de techniek in het kort
  • hoe die toe te passen?
  • onder welke voorwaarden?
  • de belangrijkste aandachtspunten
  • de conclusie: fiscaal misbruik of niet?

Hierbij houden we rekening met:

 • de zeer grondig hervormde vennootschapsbelasting
 • het volledig nieuwe Vlaamse successierecht
 • de spectaculaire verlaging van het voordeel gratis woonst

In haar strijd tegen de fiscale fraude gebruikt de regering als basisregel dat elke vorm van fiscale optimalisatie als fiscaal misbruik beschouwd kan worden. Dit boek is uw leidraad om ook in de toekomst veilig en maximaal te optimaliseren en zo weinig mogelijk belastingen, registratie- en successierechten te betalen, rekening houdend met de laatste wijzigingen aan de antimisbruikbepaling.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige, vrije beroeper en bedrijfsleider

 • die via volkomen wettelijke technieken zowel privé als professioneel de belastingdruk wil verlagen en minder belastingen wil betalen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door... 

Johan Adriaens

 • estate planner, Neven & Partners

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator

In deze Praktische Gids 2018 leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Wat zegt de antimisbruikbepaling precies?

1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?

1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?

1.2. Twee algemene manieren om belastingen te besparen, worden geviseerd

1.3. Wat zijn de belangrijkste verschillen met de oude antimisbruikbepaling?

1.4. Voor welke belastingen geldt de antimisbruikbepaling (niet)?

1.5. Vanaf wanneer is de antimisbruik­bepaling van toepassing?

2. Voorwaarden fiscaal misbruik

2.1. Objectief én subjectief element vereist

2.2. Bewijs van fiscaal misbruik

2.3. Gevolgen als de fiscus de antimisbruik­bepaling met succes kan toepassen

2.4. Hoelang na de feiten kan de fiscus de antimisbruikbepaling toepassen en welke procedure moet hij volgen?

3. Circulaire van 10 april 2013 over registratie- en successierechten: een ‘witte’ en een ‘zwarte’ lijst

3.1. De ‘witte’ lijst

3.2. De ‘zwarte’ lijst (en de sancties)

3.3. Testamentaire bepalingen zijn geen misbruik

3.4. Gesplitste aankoop niet op de zwarte lijst?

3.5. Verzaking aan vruchtgebruik op onroerend goed toegevoegd aan zwarte lijst

3.6. Beoordeling geval per geval blijft de regel

Deel 2 - Klassieke optimalisatietechnieken, getoetst aan de antimisbruik­bepaling

1. Een (gewone) hand- en/of bankgift

1.1. Wat houdt zo’n hand- of bankgift precies in?

1.2. Is dit voortaan fiscaal misbruik?

1.3. Conclusie: nog groen licht of niet?

2. Vruchtgebruik met uw vennootschap

2.1. Gesplitste aankoop om een onroerend goed via uw vennootschap te financieren

2.2. Optimaliseren door zo veel mogelijk kosten ten laste van uw vennootschap te leggen

2.3. Vruchtgebruik op een pand dat u al bezit overdragen aan uw eigen vennootschap

2.4. Mag u het vruchtgebruik op een stuk grond verlenen aan uw vennootschap en haar daarop laten bouwen?

2.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

3. Gesplitste aankoop van een pand door ouders en kinderen

3.1. Ouders kopen het vruchtgebruik en kinderen de blote eigendom

3.2. Mag u nog optimaliseren door vooraf de koopprijs voor de blote eigendom aan uw kinderen te schenken?

3.3. Mag u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik?

3.4. Mag u nog optimaliseren door te werken met een ‘omgekeerd’ vruchtgebruik?

3.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

4. Verkoop van een vennootschap met daarin alleen een pand

4.1. U verkoopt een vennootschap waarin enkel (nog) een pand zit

4.2. U splitst uw ‘gemengde’ vennootschap in een patrimoniumvennootschap en een andere vennootschap en verkoopt daarna de aandelen van de patrimoniumvennootschap

4.3. U brengt een bedrijfspand dat u privé heeft in in een vennootschap, waarna u de aandelen van die patrimonium­vennootschap verkoopt

4.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

5. Verhuur van een pand aan uw eigen vennootschap

5.1. Wat houdt het probleem van her­kwalificatie van huur in loon precies in?

5.2. Mag u optimaliseren door een deel roerend te verhuren?

5.3. Mag u werken met een tussenpersoon?

5.4. Is huur laten vooruitbetalen een oplossing?

5.5. Mag u de huurovereenkomst met uw vennootschap laten ontbinden en het vrucht­gebruik verkopen aan uw vennootschap?

5.6. Conclusie: nog groen licht of niet?

6. Optimaal interesten vragen aan uw vennootschap

6.1. Probleem van de herkwalificatie van interesten in dividenden

6.2. Mag u uw tegoeden nog opsplitsen in een lening met interesten en een lening zonder interesten?

6.3. Mag u een deel van uw rc inbrengen in het kapitaal om zo de herkwalificatie te vermijden?

6.4. Conclusie: nog groen licht of niet?


7. Fictieve debetinteresten vermijden door de debetstand rekening-courant weg te werken

7.1. Debetstand van de rekening-courant

7.2. Hoe kunt u de debetstand wegwerken?

7.3. Is dat nu een probleem?

7.4. Zet uw rekening-courant om in een lening met vaste looptijd

7.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

8. Auto uit uw vennootschap halen en kilometervergoeding of huur aanrekenen

8.1. Voordeel auto sinds 2012 meestal fors hoger

8.2. Auto uit uw vennootschap halen

8.3. Vergoeding aanrekenen voor het beroeps­matig gebruik

8.4. Is dat nu een probleem?

8.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

9. Zware belasting op voordeel van alle aard wegwerken met een dividend

9.1. Voordelen van alle aard worden zwaar belast

9.2. Voordeel afkopen en dividend opnemen

9.3. Is dat nu een probleem?

9.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

10. Pand uit uw vennootschap halen zonder het verkooprecht te betalen

10.1. U haalt een pand uit uw vennootschap en betaalt als registratierecht slechts € 50 of het verdelingsrecht van 1% (2,5%)

10.2. Uw vennootschap heeft enkel de grond verkregen met het verkooprecht en later haalt u het pand op die grond zonder verkooprecht naar u privé

10.3. U vormt uw nv om naar een bvba, waarna u het pand eruit haalt zonder verkooprecht

10.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

11. Opmaken of wijzigen van een huwelijks­contract: wijzigingen in de huwgemeen­schap die de successie­rechten beïnvloeden

11.1. Nut van een huwelijkscontract

11.2. Kunt u optimaliseren door een ‘langst leeft, al heeft’-beding of een keuzebeding in uw huwelijks­contract te zetten?

11.3. Kunt u optimaliseren door het ‘verschuiven’ van eigen vermogen naar de huwgemeenschap?

11.4. Kunt u optimaliseren met een alsof- of verrekenbeding?

11.5. Kunt u optimaliseren met een ‘sterfhuis­constructie’?

11.6. Conclusie: nog groen licht of niet?

12. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik

12.1. ‘Gewone’ schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

12.2. Kunt u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik?

12.3. Kunt u nog optimaliseren door te schenken met voorbehoud van blote eigendom?

12.4. Kunt u nog optimaliseren door te schenken met een (facultatieve) last?

12.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

13. Opname van een dividend i.p.v. een loon

13.1. Waarom zou u geen loon opnemen?

13.2. Is helemaal geen loon opnemen wel een goed idee?

13.3. Waarom zou u een (super)dividend opnemen i.p.v. een loon?

13.4. Is dat nu een probleem?

13.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

14. Onroerende goederen schenken in schijven van drie jaar

14.1. ‘Gewone’ schenking in schijven van onroerende goederen

14.2. Kunt u optimaliseren door een eigen onroerend goed eerst in de huwgemeenschap in te brengen en het vervolgens ieder voor de helft te schenken aan uw kinderen?

14.3. Kunt u optimaliseren door eerst geld te schenken aan uw kinderen en vervolgens het onroerend goed te verkopen i.p.v. het te schenken in schijven?

14.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

15. Sterfhuisclausule

15.1. Nut van een huwelijkscontract

15.2. Kunt u optimaliseren door een ‘sterfhuis­constructie’ in uw huwelijks­contract te zetten?

15.3. Conclusie: nog groen licht of niet?

16. Wederzijdse schenking tussen echtgenoten

16.1. Wederzijdse schenking tussen echtgenoten

16.2. Kunt u optimaliseren door aan de schenking een conventioneel beding van terugkeer te koppelen?

16.3. Kunt u optimaliseren door vóór de schenking goederen uit het gemeen­schappelijk vermogen te verschuiven naar het eigen vermogen?

16.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

17. Werken met een management­vennootschap

17.1. Wat is een managementvennootschap?

17.2. Waarom is werken met een management­vennootschap interessant?

17.3. Is dat nu een probleem?

17.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

18. U schenkt de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen

18.1. U schenkt de aandelen van uw bedrijf in volle eigendom

18.2. U schenkt de aandelen van uw vennoot­schap aan uw kinderen, maar u bouwt de nodige controletechnieken in

18.3. U schenkt de aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

18.4. U schenkt de aandelen met de bedoeling om ze onder te brengen in een maat­schap

18.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

19. Werken via een duolegaat

19.1. Specifieke bevoordeling in een testament

19.2. Hoe werkt zo’n duolegaat en wat is het voordeel precies?

19.3. Voorbeeld: u laat € 1.000.000 na aan Thomas, de zoon van een goede vriend

19.4. Is er strikt genomen een fiscaal probleem?

19.5. Kan de techniek van het duolegaat nu ook nog of wordt het opletten?

19.6. Conclusie: nog groen licht of niet?

20. Inkoop eigen aandelen

20.1. Wat houdt zo’n inkoop eigen aandelen precies in?

20.2. Waarom is een inkoop eigen aandelen interessant?

20.3. Is dit voortaan ‘fiscaal misbruik’?

20.4. Conclusie: nog groen licht of niet?

21. Werken met een eigen holding

21.1. Waarom een eigen holding?

21.2. Nieuwe antimisbruikbepaling inzake DBI-aftrek en rv-vrijstelling

21.3. Is het gebruik van een holding voortaan ‘fiscaal misbruik’?

21.4. Hoe aandelen in de holding doen belanden?

21.5. Conclusie: nog groen licht of niet?

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.