Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties voor een optimale Belgische en/of buitenlandse vermogens- en successieplanning

Pakketaanbod: Extra € 58 pakketkorting!


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Steeds meer Belgen verlaten hun eigen land en verhuizen naar het buitenland om te studeren, te werken, te huwen of van hun pensioen te genieten. Meer dan 40.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Jonge mensen gaan ook steeds vaker samenwonen of huwen met een partner met een andere nationaliteit. Jaarlijks vallen ongeveer 450.000 nalatenschappen open met een internationaal karakter.

Deze internationalisering heeft belangrijke gevolgen voor schenkingen, voor de manier waarop uw nalatenschap achteraf verdeeld wordt en voor de successierechten. Internationale nalatenschappen zijn complex en geven vaak aanleiding tot een conflict tussen de verschillende rechtsstelsels. Dit dossier legt u de ingewikkelde regelgeving uit, bekijkt welk recht van toepassing is op uw relatievermogen en op de verdeling van uw nalatenschap en verduidelijkt welke successierechten u in uw situatie moet betalen.

Dit dossier informeert u in zeer duidelijke, concrete taal hoe een nalatenschap in een internationale context verdeeld en belast wordt. Daarbij spelen niet enkel de woonplaats en de (buitenlandse) bezittingen van de overledene een belangrijke rol, maar kan ook de woonplaats van de erfgenamen een invloed hebben.

Dit dossier bestudeert ook de gevolgen van deze internationalisering op het toepasselijke erfrecht en het successierecht, want zelfs na de Europese harmonisering blijven internationale nalatenschappen uitermate complex.

Na het lezen van dit dossier weet u hoe u uw vermogen en uw nalatenschap in een internationaal kader optimaal moet beheren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

 • die zijn vermogen in een internationale context wil structureren voor een optimale overdracht later.   

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsulent - Vermogensadvies

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context verdeeld?

1. De Europese erfrechtverordening

1.1. Toepassingsgebied

1.2. Welke rechter is bevoegd?

1.3. Welk (erf)recht is van toepassing?

1.4. De getrouwde of samenwonende erflater

1.5. De erfgenamen

1.6. Schema

2. Schenkingen

2.1. Algemeen

2.2. Welk recht is van toepassing?

2.3. Vormvereisten van de schenking

3. Testamenten

Deel II – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context belast?

Inleiding

1. De erflater is een rijksinwoner

1.1. Belgische successierechten/erfbelasting

1.2. Buitenlandse successierechten

1.3. Andere buitenlandse belastingen

1.4. Het vermijden van dubbele belasting

2. De erflater is een niet-rijksinwoner

3. Schenkingsrechten

3.1. Belgische schenkingsrechten/schenkbelasting

3.2. Buitenlandse schenkingsrechten

3.3. Dubbele belasting

3.4. Het vermijden van dubbele belasting

Deel III – Besluit

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Vermogens- en successieplanning via bepaalde vennootschapsvormen is populair. Daarom heeft het nieuwe vennootschaps- en ondernemingsrecht ook invloed op uw aanpak als zelfstandige of vrije beroeper. In dit dossier geven we u een overzicht van de wijzigingen, de aandachtspunten voor bestaande planningen en de nieuwe opportuniteiten. Zo bent u zeker dat uw bestaande en nieuwe plannen in functie van de nieuwe wetgeving optimaal zijn afgestemd op uw doelstellingen.

in detail

Meer en meer kiezen zelfstandigen ervoor om hun vermogen te structureren via een vennootschap. In dit dossier begeleiden we u met praktische tips en adviezen voor een optimale aanpak na het recent gewijzigde ondernemings- en vennootschapsrecht.

In 3 grote delen analyseren we de aandachtspunten en de gevolgen van de nieuwe wetgeving maar ook de nieuwe opportuniteiten:

 1. Overzicht van alle belangrijke wijzigingen
 2. De maatschap
  • Impact voor de maatschap en uw beleggingsportefeuille
  • Zin en onzin van een maatschap na de wijzigingen
 3. De BV/NV als vehikel voor familiale bedrijfsopvolging

In vermogensplanning speelt voor u als zelfstandige of vrije beroeper niet alleen het burgerlijk en het fiscaal recht een belangrijke rol, maar ook het ondernemings- en het vennootschapsrecht. Dit dossier begeleidt u om nu, met kennis van zaken, uw vermogen, te structuren voor een fiscaal optimale overdracht later.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die met kennis van zaken zijn vermogen wil structureren voor een fiscale overdracht later.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Sofie Vaneeckhaute

 • juridisch en fiscaal adviseur

Tim Roovers

 • bestuurder Wealth Structuring Services en vrijwillig academisch medewerker opleiding notariaat, VUB

Bruno Bosch

 • hoofdrecacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. De hervorming van het vennootschapsrecht en het ondernemingsrecht

2.1. Wetgevend kader

2.2. Krachtlijnen van de hervormingen

2.3. Inwerkingtreding

2.4. Voorbeeld: een concrete situatie

3. De maatschap als vehikel van controlebehoud

3.1. Wat is een maatschap?

3.2. De oprichting van de maatschap

3.3. Het leven van de maatschap

3.4. Patrimoniumvennootschap schenken via een maatschap: nog steeds nuttig?

4. De BV als vehikel voor familiale bedrijfsopvolging

4.1. Organisatie van de controle door de aandeelhouders: algemeen

4.2. Organisatie van de controle via het bestuur: algemeen

4.3. Organisatie van de controle van de aandeelhouders in de BV

4.4. Organisatie van de controle via het bestuur