Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties voor de vooruitziende bedrijfsleider, in goede en slechte tijden!

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Boek over...

Samengevat

Dit geactualiseerd boek is uw leidraad om maximaal voordeel te behalen uit het werken met meerdere vennootschappen, enerzijds als u naast uw exploitatievennootschappen een holding of een managementvennootschap heeft, anderzijds als u overweegt om een tweede vennootschap op te richten. Deze editie houdt rekening met de gevolgen van de hervorming van de vennootschapsbelasting, de nieuwste rechtspraak, de beslissingen van de Rulingcommissie en de constant evoluerende Europese spelregels om belastingontwijking tegen te gaan. Dit boek is uw onmisbaar hulpmiddel en werkinstrument om optimaal met meerdere vennootschappen te werken.

In detail

In detail behandelen we de volgende thema's om uw vragen te beantwoorden:

 • De evolutie van uw bedrijf: van eenmanszaak tot meerdere vennootschappen
 • De voordelen van een kmo
 • Waarom dan toch de stap naar meerdere vennootschappen zetten?
 • De gevolgen, aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden op fiscaal en boekhoudkundig vlak
 • De stap naar het buitenland
 • Opvolging en successie later: gevolgen en aandachtspunten

Eens u met meerdere vennootschappen werkt, neemt de complexiteit toe. De voordelen van meerdere vennootschappen moeten deze toenemende complexiteit dan ook overtreffen. Dit boek is uw hulpmiddel om met kennis van zaken de juiste keuzes te maken en uw werking met meerdere vennootschappen te optimaliseren, rekening houdend met alle recente wijzigingen.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor...

iedere vooruitziende bedrijfsleider

 • die overweegt om met meerdere vennootschappen te werken
 • die al met meerdere vennootschappen werkt en dit verder wil optimaliseren om maximaal voordeel te behalen

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Kurt De Haen

 • PKF - VMB Belastingconsulenten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u alle nodige uitleg, tips en adviezen over operaties zoals fusies en splitsingen van vennootschappen. Zo bent u er zeker van dat u de redenen voor deze operaties begrijpt en de gevolgen ervan maximaal kunt inschatten voor uw vennootschap.

in detail

Om u een goed inzicht te geven in het waarom en hoe van reorganisaties behandelen we volgende thema's:

 • Waarom reorganiseren?
 • De verschillende vormen van reorganisatie
 • Alternatieven: de ontbinding en de vereffening van een vennootschap
 • Wanneer kan een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting zijn?
 • Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?
 • Wat zijn 'doorslaggevende motieven van financieel-economische aard'?
 • Wat als de reorganisatie toch 'belastbaar' is?
 • Belastingvrije zusterfusie
 • Belastingvrije moeder-dochterfusie
 • 'Gewone' splitsing
 • Partiële splitsing
 • Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen
 • Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?
 • Registratierechten en btw bij reorganisaties
 • De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie
 • Overbrengingen naar of uit België
 • Zetelverplaatsing binnen de EU
 • Zetelverplaatsing van het buitenland naar België
 • Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

Reorganisaties staan altijd op de agenda van de bedrijfsleider. Als het goed gaat om het nog beter te doen... Als het slecht gaat, als mogelijke probleemoplossing... Dit dossier is uw leidraad om in welke situatie ook een fusie of splitsing tot een goed einde te brengen voor u en uw vennootschap.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider van een dynamische kmo

 • die via fusies en splistingen wil groeien of probleemoplossend wil werken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Kurt De Haen

 • Tax Partner PKF - VMB Belastingconsulenten

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Waarom ‘reorganiseren’ groepen van vennootschappen?

1.1. Belang van een duidelijk niet-fiscaal motief

1.2. Niet-fiscale motieven tot reorganisatie

2. Wat zijn reorganisaties?

2.1. Welke soorten reorganisaties zijn er?

2.2. Wat is een zusterfusie?

2.3. Wat is een moeder-dochterfusie?

2.4. Wat is een ‘gewone’ splitsing?

2.5. Wat is een partiële splitsing?

2.6. Wat is een inbreng van een ‘bedrijfstak’ of een ‘algemeenheid van goederen’?

3. Alternatief: de ontbinding en vereffening van een vennootschap

4. Wanneer is een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting?

4.1. Een boekhoudkundig neutrale reorganisatie?

4.2. Wanneer is de reorganisatie ook vanuit fiscaal oogpunt neutraal?

4.3. Wat houdt een ‘fiscaal neutrale’ reorganisatie in?

5. Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren?

6. Wat zijn ‘doorslaggevende motieven van financieel-economische aard’?

6.1. Wettelijke kader

6.2. Bewijslast

6.3. Belastingontwijking en belastingontduiking

6.4. Dienst Voorafgaande Beslissingen (‘Rulingcommissie’)

6.5. Europese richtlijn en Europese Hof

6.6. Europese Hof: conclusie

7. Wat als de reorganisatie toch ‘belastbaar’ is?

7.1. Vennootschapsbelasting bij de geliquideerde vennootschap

7.2. Uitkering liquidatiebonus: roerende voorheffing?

7.3. Vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder van de geliquideerde vennootschap

7.4. Impact van belastbare reorganisatie op eerdere ‘interne liquidatie’-transactie

8. Belastingvrije zusterfusie

8.1. Wat is een zusterfusie?

8.2. Belastingvrije zusterfusie: fiscale continuïteit

9. Belastingvrije moeder-dochterfusie

9.1. Wat is een moeder-dochterfusie?

9.2. Opwaartse vs. neerwaartse fusie

9.3. Opgeslorpte vennootschap heeft belastingvrije reserves

9.4. Fusiegoodwill en fusiebadwill

10. ‘Gewone’ splitsing

10.1. Wat is een splitsing?

10.2. Drie soorten splitsingen

10.3. Fiscale neutraliteit

10.4. Verdeling eigen vermogen: boekhoudkundig

10.5. Verdeling fiscaal eigen vermogen

10.6. Impact op een btw-eenheid

11. Partiële splitsing

11.1. Wat is een partiële splitsing?

11.2. Boekhoudkundige verdeling eigen vermogen

11.3. Verdeling fiscaal eigen vermogen

11.4. Rulingcommissie: engagement aandelen in beginsel niet vervreemden?

11.5. Impact van partiële splitsing op successieplanning

12. Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen

12.1. Wat is een inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen?

12.2. Boekhoudkundige continuïteit

12.3. Fiscale continuïteit

13. Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie?

13.1. Overgedragen fiscale verliezen bij fusie

13.2. Overgedragen fiscale verliezen bij andere vormen van reorganisatie

13.3. Overgedragen investeringsaftrek

13.4. DBI-overschot

13.5. Overgedragen notionele-interestaftrek

13.6. Overgedragen R&D-belastingkrediet

13.7. Overgedragen innovatieaftrek

14. Reorganisaties: registratierechten en btw

14.1. Registratierechten

14.2. Aangaande btw

15. De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie

15.1. Wanneer van toepassing?

15.2. Buitenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

15.3. Binnenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie

16. Overbrengingen naar of uit België

16.1. Overbrenging naar België

16.2. Overbrenging uit België

17. Zetelverplaatsing binnen de EU

17.1. Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid

17.2. Zetelverplaatsing van België naar het buitenland

17.3. Zetelverplaatsing van het buitenland naar België

17.4. Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

18. Besluit