Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties over werken als zelfstandige en uw privéleven

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek is voor u als zelfstandige de leidraad om bewust te kiezen tussen trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen. Deze keuze heeft immers een aantal belangrijke praktische gevolgen, maar ook fiscale en juridische gevolgen waar u als zelfstandige dikwijls niet of te laat bij stilstaat. Dit boek leert u niet alleen de gevolgen van uw keuze kennen, maar geeft u ook tips en advies om problemen te vermijden. Daarnaast adviseren we u ook over welke afspraken u moet maken met uw partner.

in detail

In dit boek geven we een duidelijk antwoord op een aantal belangrijke vragen zoals:

 • wat gebeurt er met uw bezittingen als koppel
  • als u besluit uw relatie stop te zetten?
  • bij een overlijden van een van beide partners?
 • wat zijn de gevolgen van uw keuze op fiscaal en juridisch vlak om
  • te trouwen?
  • wettellijk samen te wonen?
  • feitelijk samen te wonen?
 • hoe koopt u veilig samen onroerend goed aan?

Trouwen, huisje, tuintje, kinderen is een traditionele levensweg die veel mensen niet meer volgen. Veelal kiezen ze eerst voor de één of andere vorm van (ongehuwd) samenwonen. Maar wat zijn de gevolgen van uw keuze als u uw privéleven combineert met uw werk als zelfstandige? Dit boek leert u deze gevolgen beter in te schatten en in goede banen te leiden.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die de praktische, fiscale en juridische gevolgen van trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen willen kennen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel 1. Huwelijk: ontstaan en gevolgen

1. Hoe komt het huwelijk tot stand?

1.1. Kosten?

1.2. En huwen in het buitenland?

2. Wat zijn de vereisten om te huwen?

2.1. Meerderjarig zijn

2.2. Verbod om te huwen met bepaalde familieleden

3. Wat zijn de gevolgen van het huwelijk?

3.1. Primair stelsel – gevolgen voor alle gehuwden

3.2. Welke onderhoudsverplichtingen heeft u als gevolg van uw huwelijk?

3.3. Wat kunt u zelf nog regelen in uw huwelijks­contract? – het secundair huwelijksstelsel

3.4. Het wettelijk stelsel

3.5. Het wettelijk stelsel aanpassen via een huwelijkscontract

3.6. Kiezen voor een scheiding van goederen?

4. Hoe wordt uw vermogen als echtgenoten verdeeld bij het eerste overlijden?

4.1. Hoe wordt de huwelijksgemeenschap verdeeld?

4.2. Welke wijzigingen kunt u aanbrengen aan de wettelijke verdeling van de huwgemeenschap?

4.3. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld?

5. Hoe eindigt uw huwelijk?

5.1. De echtscheiding

5.2. Andere wijzen van beëindiging huwelijk

Deel 2. Wettelijk samenwonen

1. Hoe komt de wettelijke samenwoning tot stand?

2. Wat zijn de vereisten om wettelijk samen te wonen?

3. Wat zijn de gevolgen van de wettelijke samenwoning?

3.1. Primair stelsel

3.2. Onderhoudsverplichtingen voor wettelijk samenwonenden?

3.3. Wat kunt u als wettelijk samenwonende zelf nog bijkomend regelen?

3.4. Het erfrecht van wettelijk samenwonenden

4. Hoe eindigt uw wettelijke samenwoning?

Deel 3. Feitelijk samenwonen

1. Toetreding & voorwaarden

2. Welke gevolgen brengt uw feitelijke samenwoning met zich mee?

2.1. Duidelijke afspraken vermijden discussies

3. Gevolgen bij overlijden: erfrecht van de feitelijk samenwonenden

4. Hoe kunt u uw feitelijk samen­wonende partners iets nalaten bij uw overlijden?

5. Moet u bepaalde grenzen respecteren bij het begunstigen van uw feitelijk samenwonende partner?

5.1. Kinderen

5.2. Ouders

5.3. Echtgenoot

Deel 4. Huwen of samenwonen: verschillen in de personenbelasting

1. Feitelijk samenwonen versus huwen en wettelijk samenwonen

2. Gezamenlijke of individuele aanslag?

3. Wie wordt gezamenlijk aangeslagen en wie individueel?

4. Voordelen van een gezamenlijke aanslag

4.1. Het huwelijksquotiënt

4.2. Toekenning meewerkende echtgenoot

4.3. Andere voordelen van een gezamenlijke aanslag

4.4. Voordelen van een afzonderlijke aanslag

5. Samenvatting – impact van uw samenlevingsvorm op de personenbelasting

Deel 5. Huwen of samenwonen: verschillen op het vlak van de erfbelasting en de schenkbelasting

1. Erfbelasting

1.1. Vlaams gewest

1.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

1.3. Waals gewest

2. Schenkbelasting

2.1. Vlaams gewest

2.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

2.3. Waals gewest

Deel 6. Huwen of samenwonen: verschillen op sociaal vlak

1. Wettelijk pensioen

2. Uitkering in geval van arbeidsongeval

3. De groepsverzekering

3.1. Wie ontvangt het kapitaal van uw groeps­verzeke­ring als u vroegtijdig komt te overlijden?

3.2. Welke belastingen zijn de begunstigden van uw groepsverzekering verschuldigd op de ontvangen uitkering?

4. Welke impact heeft een nieuwe feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning of nieuw huwelijk op bestaande uitkeringen en pensioenen?

Deel 7. Bijzondere topics en adviezen

1. Nieuw samengestelde gezinnen

1.1. Bescherming van de (stief-)kinderen

1.2. Bescherming van de (stief-)ouder

1.3. Hoe kunt u uw stiefkinderen begunstigen?

2. Samen een woning kopen, bouwen of verbouwen

2.1. Aankoop woning – grotere bijdrage door een van de partners

2.2. Bouwen op grond van een van de partners

3. Een woning huren

4. Zwangerschap

Deel 8. En nu concreet, hoe kiezen?

Besluit

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier geeft u de zekerheid dat wanneer u als zelfstandige plots zou overlijden, uw partner optimaal beschermd is. We leggen u uit, vanuit verschillende concrete situaties, op welke manier u deze bescherming opzet. Zo bent u er zeker van dat wanneer het noodlot onverwacht zou toeslaan, uw geliefde verder kan leven zonder iets tekort te komen of zonder dat uw overlijden extra problemen veroorzaakt. Dankzij deze gemoedsrust kunt u zich nu volop concentreren op het ondernemen zelf.

in detail

Elke dag opnieuw worden mensen geconfronteerd met een plots overlijden. Om hierbij de problemen en de zorgen tot een minimum te beperken voor de langstlevende partner, behandelen we in dit dossier:

 • de rechten van de langstlevende partner volgens uw huwelijksstelsel
 • beschermde erfgenamen: het erfrecht en hun rechten
 • hoe uw langstlevende echtgenoot/echtgenote beschermen?
 • beschermingstechnieken los van het gekozen huwelijksstelsel
 • hoe uw langstlevende samenwonende parter beschermen?

U werkt als zelfstandige keihard om steeds voorbereid te zijn op moeilijkere tijden. Ofwel bent u dag en nacht in de weer, ofwel zorgt een van de partners voor het gezin en legt de andere partner zich maximaal toe op de uitbouw van de zaak. Dit dossier geeft u oplossingen om uw partner te beschermen en zekerheid te bieden in het meest ondenkbare scenario: uw overlijden. Geen prettige gedachte, maar wel een noodzakelijke to do. Dit dossier is uw zeer praktische leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

 • die zijn partner optimaal wil beschermen en zekerheid wil bieden wanneer hij plots zou overlijden

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Inleiding

2. Uw huwelijksstelsel bepaalt mee de rechten van de langstlevende partner

2.1. U bent gehuwd met scheiding van goederen

2.2. U bent gehuwd met een huwelijksstelsel met een huwgemeenschap

2.2.1. Hoe wordt de huwgemeenschap verdeeld bij overlijden?

2.2.2. Welke goederen zijn gemeenschappelijk en welke goederen zijn eigen?

2.2.3. Hoe bepaalt u in de praktijk welke goederen gemeenschappelijk zijn?

3. Het erfrecht en de rechten van de beschermde erfgenamen bepalen mee de rechten van de langstlevende partner

3.1. Wie zijn onze erfgenamen?

3.2. De bescherming van bepaalde erfgenamen in een notendop

3.2.1. Wat bedoelen we met die bescherming?

3.2.2. Voorbeeld

3.2.3. Welke zijn dan de rechten van de beschermde erfgenamen?

3.2.4. Welke erfgenamen worden beschermd?

3.2.5. Bijkomende bescherming voor kinderen uit een vorige relatie (stiefkinderen)

3.3. Het vruchtgebruik wat nader bekeken

3.3.1. Wat zijn vruchtgebruik en blote eigendom precies?

3.3.2. De mogelijkheid om het vruchtgebruik om te zetten

3.3.3. Bescherming van de kinderen uit een voorgaande relatie bij omzetting

3.3.4. Wie mag deze omzetting van het vruchtgebruik vragen?

4. Hoe zorgen voor een betere bescherming van de langstlevende echtgeno(o)t(e)?

4.1. Bescherming in een gemeenschapsstelsel

4.1.1. Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen door inbreng

4.1.2. Omvorming naar een algehele huwgemeenschap

4.1.3. Afspraken m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen

4.2. Bescherming in een stelsel van scheiding van goederen

4.2.1. Het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV)

4.2.2. Het finaal verrekenbeding

5. Beschermingstechnieken die losstaan van het gekozen huwelijksstelsel

5.1. Het testament

5.1.1. Waarom een testament?

5.1.2. Wat kunt u zoal in uw testament opnemen?

5.1.3. De verschillende vormen van een testament

5.2. De schenking

5.2.1. Waarom schenken?

5.2.2. Schenken tussen echtgenoten: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

5.2.3. De vorm en de fiscaliteit van de schenking

5.2.4. Enkele specifieke aandachtspunten bij schenkingen tussen echtgenoten

5.2.5. Bescherming van de langstlevende bij een schenking aan anderen

5.3. De contractuele erfstelling

5.4. Een ‘sterker’ vruchtgebruik

5.5. De levensverzekering en de groepsverzekering

5.5.1. Uw partner beschermen via een verzekeringscontract?

5.5.2. Betaalt de langstlevende erfbelasting op de uitkeringen van een verzekeringscontract?

5.6. Het beding van aanwas

5.6.1. Wat is een beding van aanwas?

5.6.2. Waarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat dit om een echt kanscontract gaat?

5.6.3. Beperkingen

5.6.4. Hoe wordt het beding van aanwas belast in de registratie- en erfbelasting?

6. Hoe zorgen voor een betere bescherming van de langstlevende samenwonende partner?

6.1. De positie van de langstlevende samenwonende partner ten opzichte van de andere erfgenamen

6.2. Het onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonende partners

6.3. De samenlevingsovereenkomst en andere overeenkomsten

6.3.1. Wat kunnen samenwonenden zoal in een samenlevings­overeenkomst regelen op het vlak van wederzijdse bescherming?

6.4. Het testament

6.5. De schenking

6.6. Het beding van aanwas

6.7. De levensverzekering en groepsverzekering

6.8. Wettelijk samenwonenden, opgelet met het vermoeden van schenking!

7. Internationale nalatenschappen