Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om zonder zorgen te huren en/of verhuren na 01.01.2019!

Pakketaanbod: € 58 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw praktische leidraad om de nieuwe regels en wetten van kracht sinds 01.01.2019 m.b.t. mede-eigendom te kennen en toe te passen. We geven in detail aan wat er juist verandert en wat de gevolgen hiervan zijn in de dagelijkse praktijk. Het dossier geeft u duidelijke antwoorden op alle mogelijke vragen bij de verkoop en verhuur van appartementen.

Daarnaast is het ook een praktisch hulpmiddel om als syndicus, voorzitter, secretaris, rekeningcommissaris of mede-eigenaar volledig op de hoogte te zijn over de wijzigingen. Zo bent u er zeker van dat de algemene vergadering efficiënt, vlot en correct zal verlopen. Een must have voor iedereen actief in de vastgoedsector, mede-eigenaars en huurders.

in detail

Vanuit een praktische invalshoek behandelen we de volgende thema's zodat u een duidelijk overzicht krijgt van deze nieuwe wet en de gevolgen ervan:

 • Welke gebouwen vallen wel of niet onder de Appartementswet?
 • Verplicht reglement van inwendige orde en afgeslankte statuten
 • Verplichte oprichting reservefonds
 • De nieuwe spelregels voor de algemene vergadering
 • Welke meerderheid is voortaan nodig om een beslissing te nemen?
 • Nieuwe regeling elektrische laadpalen en andere nutsvoorzieningen
 • Nieuwigheden over de raad van mede-eigendom
 • Wijzigingen in verband met de syndicus
 • Het uitvoeren van beslissingen door de syndicus
 • Extra bescherming van de vereniging van mede-eigenaars tegen wanbetalers
 • Een nieuwe functie: de voorlopige bewindvoerder
 • U bent het niet eens met een beslissing van de algemene vergadering
 • Verkoop van een appartement
 • Verhuur van een appartement
 • De oprichting van deelverenigingen
 • Nieuwe regeling rond privatieve gebruiksrechten
 • Eenzijdig wijzigingsrecht van de promotor

Flexibilisering van de werking van de vereniging van mede-eigenaars en optimalisering van de efficiëntie ervan zijn de belangrijkste doelstellingen van deze nieuwe Appartementswet. Dit complete dossier is dan ook een must have voor de syndicus, alle mede-eigenaars en huurders om goed geïnformeerd voor de dag te komen!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

alle mede-eigenaars

 • die erop willen toezien dat de algemene vergadering vlot en correct verloopt
 • die een antwoord zoeken op alle mogelijke vragen bij de (ver)koop en (ver)huur van een appartement

de voorzitter, de secretaris, de rekeningcommissaris

 • die alle praktische gevolgen wil kennen van de nieuwe regels en wetten voor de uitvoering van zijn taken

de syndicus, de vastgoedmakelaar, de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema
 • die zijn taken als syndicus optimaal wil uitvoeren

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Stephanie Wernaers

 • GSJ Advocaten - Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Welke gebouwen vallen wel of juist niet onder de Appartementswet?

1.1. Toepassingsgebied van de Appartementswet

1.2. Wanneer geldt de Appartementswet niet?

2. Verplicht reglement van inwendige orde en afgeslankte statuten

2.1. Naast de statuten ook een reglement van inwendige orde

2.2. De ‘afgeslankte’ statuten

2.3. De verplichte opmaak van een reglement van interne orde

2.4. Wat moet er concreet gebeuren?

2.5. Nieuwe vermelding in het reglement van mede-eigendom: schadebedingen in geval van niet-betaling van de lasten

3. Verplichte oprichting reservefonds

3.1. Werkkapitaal – reservekapitaal

3.2. Reservekapitaal vanaf 01.01.2019 verplicht

3.3. Wat gebeurt er met het reservekapitaal bij de verkoop van een appartement?

3.4. Wat doet u als syndicus met het reservekapitaal?

4. De nieuwe spelregels voor de algemene vergadering

4.1. Het versturen van de uitnodiging: altijd ten minste 15 dagen op voorhand

4.2. Wie mag er aanwezig zijn op de vergadering: bijstand door advocaten, architecten, ... wettelijk geregeld

4.3. Bijeenroeping van de algemene vergadering

4.4. De stemprocedure en de volmachten: wat wijzigt er?

4.5. Niet iedereen mag over alles meestemmen: het ‘de betaler beslist’-principe

5. Welke meerderheid is voortaan nodig om een beslissing te nemen?

5.1. De meerderheden liggen sinds 2010 vast in de wet

5.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

5.3. Overzicht van welke meerderheid vanaf 2019 nodig is om welke beslissing te nemen

6. Nieuwe regeling voor de plaatsing van elektrische laadpalen en andere nutsvoorzieningen

6.1. Principe

6.2. Voor welke werken precies?

6.3. Voorwaarden

6.4. Procedure

6.5. Ruimer toepassingsgebied: voor alle gebouwen in mede-eigendom

7. Nieuwigheden over de raad van mede-eigendom

7.1. Wat is de raad van mede-eigendom?

7.2. Wanneer is de vereniging van mede-eigenaars verplicht om een raad van mede-eigendom op te richten?

7.3. Wat wijzigt er in de nieuwe wet over de raad van mede-eigendom?

8. Wijzigingen in verband met de syndicus

8.1. Nieuw: statuut wordt voortaan vastgelegd in reglement van interne orde

8.2. Nieuw: syndicuscontract moet ook afspraken bevatten over de vergoedingen voor te leveren prestaties

9. Het uitvoeren van beslissingen door de syndicus

9.1. Bestaande regeling

9.2. Wat wijzigt er?

10. Extra bescherming van de vereniging van mede-eigenaars tegen wanbetalers

10.1. Schadebedingen in geval van wanbetaling worden opgenomen in het reglement van mede-eigendom

10.2. Wettelijke bevoegdheid van de syndicus om in rechte op te treden om de achterstallige bijdragen in te vorderen

10.3. Nieuwe regeling bij opsplitsing tussen vruchtgebruik en naakte eigendom

10.4. De inhoudingsplicht van de notaris

10.5. Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars

11. Een nieuwe functie: de voorlopig bewindvoerder

11.1. Wanneer kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld?

11.2. Wie kan een voorlopig bewindvoerder aanstellen?

11.3. Bevoegdheden van de voorlopig bewindvoerder

12. U bent het niet eens met een beslissing van de algemene vergadering

12.1. Bestaande regeling

12.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet: meer rechten voor de huurder van het gebouw

13. Verkoop van een appartement: waarmee moet u als verkoper/vastgoedmakelaar rekening houden?

13.1. Voor de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst

13.2. Voor het verlijden van de authentieke akte door de notaris aan de mede-eigenaar

13.3. Door de notaris aan de syndicus

13.4. Inhouding door de notaris op de verkoopprijs

14. Hoe zit het als uw appartement verhuurd wordt?

14.1. Wie betaalt welke kosten?

14.2. Gelden de statuten ook voor de huurder?

14.3. De rechten van de huurder in een appartementsgebouw

15. De oprichting van deelverenigingen

15.1. Bestaande regeling: deelverenigingen waren mogelijk sinds 2010

15.2. Wat wijzigt er?

16. Nieuwe regeling rond privatieve gebruiksrechten

16.1. Waar zijn precies privatieve gebruiksrechten?

16.2. Kan de VME die gebruiksrechten nog terugschroeven?

16.3. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

17. Eenzijdig wijzigingsrecht van de promotor

17.1. Bestaande regeling

17.2. Wat wijzigt er in de nieuwe wet?

18. Bijlagen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit geactualiseerde dossier geeft u als huurder of verhuurder de juridische zekerheid die u een probleemloze huurperiode garandeert. Deze nieuwe editie is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving in de drie gewesten inzake woninghuur. We geven een overzicht van alle wijzigingen en verschillen per gewest. Enkele voorbeelden: de lijsten van herstellingen die huurder en verhuurder moeten uitvoeren per gewest, de nieuwe Brusselse regeling rond 'buitensporige huurprijzen', de rechtspraak rond het houden van huisdieren, etc.

in detail

De volledige cyclus van het huur- en verhuurproces komt aan bod:

 • de periode voordat u wilt huren of verhuren (attesten e.d.)
 • het opstellen van het huurcontract voor woninghuur
 • de huurperiode zelf
 • het einde van de huur (opzeg, overlijden, scheiding...)
 • de mogelijke discussies achteraf
 • het verschil tussen woninghuur en 'gewone huur'
 • studentenkamers, gedeeld huren en vakantiewoningen: woninghuur of 'gewoon' huurrecht?

U krijgt ook onmiddellijk bruikbare modellen (per gewest) via een online service en een addendum met handige, vergelijkende schema’s met de verschillen per gewest en met alle do’s-and-don’ts rond woninghuur.

Goede afspraken maken goede vrienden en garanderen u een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder. Dit dossier helpt u hierbij.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die juridische zekerheid wil bij het verhuren en/of huren van een woning
 • die een goede verstandhouding wil tussen huurder en verhuurder gedurende de hele huurperiode

 

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Merel Huybrechts

 • advocaat, GSJ advocaten, Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur Tips & Advies Vastgoed, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Een woning ‘te huur’ zetten... 

1. Attesten en andere verplichtingen

1.1. Eigendomsattest

1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

1.3. Conformiteitsattest

1.4. Attest van keuring van elektrische installaties

1.5. Attesten van keuring en onderhoud van de cv-ketel

1.6. Bodemattest

1.7. Rookmelders

1.8. Dakisolatie

1.9. Dubbelglas

1.10. Regels rond brievenbussen en deurbellen

2. Correcte publiciteit

2.1. Welke informatie moet u erin opnemen?

2.2. Het EPC vermelden

2.3. Nog extra informatie nodig als u voor meer dan negen jaar wilt verhuren

3. Een kandidaat-huurder screenen

3.1. Van belang om een goede huurder te kiezen

3.2. In hoeverre is de privacy van de huurder beschermd?

3.3. Welke informatie mag zonder meer opgevraagd worden?

3.4. Welke informatie is wel ‘gevoelig’?

3.5. Van een bepaalde kandidaat het verleden als ‘huurder’ blootleggen

3.6. Mag u als verhuurder kieskeurig zijn?

Deel 2 - Spelregels woninghuur

1. Wanneer gelden de nieuwe regels, wanneer de oude?

2. Verhuur van een hoofdverblijf of ruimer?

2.1. Regeling in de gewesten

2.2. Verhuur van een hoofdverblijf

3. Woonnormen

4. Het huurcontract

4.1. Een geschreven contract

4.2. Hoeveel originelen zijn er vereist?

4.3. In welke taal moeten de contracten opgesteld worden?

4.4. Moet er al een concrete begindatum zijn?

5. Het renovatiecontract

6. De verhuur van een woning die geen hoofdverblijfplaats is?

7. Hoelang loopt de huur van een hoofdverblijfplaats?

7.1. Een gewoon woninghuurcontract van negen jaar

7.2. Woninghuur voor korte duur (maximaal drie jaar)

7.3. Meteen voor meer dan negen jaar een woning (ver)huren

7.4. Levenslange huur

8. Wie sluit het huurcontract en moet het dus ondertekenen?

8.1. Wie is de verhuurder?

8.2. Wie is de huurder?

8.3. Welke gegevens moeten er in het huurcontract staan?

9. Huur door een koppel en medehuur

9.1. Gehuwden/wettelijk samenwonenden

9.2. Feitelijk samenwonenden en cohousing

9.3. Samen huren zonder familiale band: stedenbouwkundige voorschriften

10. Prijs, lasten en waarborg

10.1. Is de prijs vrij te bepalen?

10.2. Jaarlijks ‘automatisch’ geïndexeerd

10.3. De prijs herzien na drie of zes jaar

10.4. Huurprijs verhogen op elk moment als u werken uitgevoerd heeft?

10.5. Kosten en lasten

10.6. Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

10.7. Huurwaarborg

11. Verplichte bijlagen en vermeldingen

11.1. Verplichte vermeldingen in het contract

11.2. Plaatsbeschrijving

11.3. Andere verplichte bijlagen en vermeldingen

12. Registratie

12.1. Wie moet er registreren?

12.2. Waarom het best effectief registreren?

12.3. Ook de plaatsbeschrijving?

12.4. Op wiens kosten?

12.5. Waar en hoe registreren?

Deel 3 - Discussies/aandachtspunten ­tijdens de woninghuur

1. Huurherstellingen en andere huurkosten... 

1.1. Ten laste van de huurder

1.2. Rookmelders en modernisering liften

1.3. Defecte toestellen

1.4. Dringende herstellingen

2. Cv-ketel: onderhoud en audit

2.1. Wie onderhoudt de cv-ketel?

2.2. Wie moet de nodige herstellingen doen en/of de ketel vervangen?

3. In welke mate mag de huurder verbouwen?

3.1. Meestal staat in huurcontract dat dit verboden is

3.2. Verbouwd, als huurder recht op tussenkomst verhuurder?

4. De eigenaar verkoopt de verhuurde woning

4.1. Regeling in Vlaanderen

4.2. Brussels en Waals gewest en regeling voor contracten van vóór 2019 in Vlaanderen

4.3. Wat bij een huur van meer dan negen jaar?

4.4. Wat bij een uitvoerend beslag?

4.5. Recht op informatie

5. Huisdieren verboden

5.1. Geen huisdieren, dus ook geen goudvis?

5.2. Huisdier dat hinder veroorzaakt

5.3. Goede motivatie is van belang

5.4. Hoe zit dat voor een huurder in een appartementsgebouw?

6. Brand-, water-, storm- of andere schade

6.1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

6.2. Brandverzekering verplicht?

6.3. Wat is precies een zgn. afstand van verhaal?

6.4. De ene huurder zorgt voor brand- of waterschade bij een andere huurder

6.5. Gasten van uw huurder richten schade aan

7. Onderhuur

7.1. Mag het?

7.2. Acht duidelijke spelregels voor de huurder

7.3. Enkele speciale gevallen van onder(ver)huur

7.4. Onderhuur via Airbnb?

7.5. Het systeem van ‘proefhuren’

8. Wat kunt u ondernemen als uw huurder u niet betaalt of zijn verplichtingen niet nakomt?

8.1. Interesten aanrekenen aan uw huurder

8.2. Een afbetalingsplan toestaan?

8.3. Toch maar de ontbinding

8.4. De wederverhuringsvergoeding

8.5. Wat met een huurder die ondertussen in collectieve schuldenregeling zit?

8.6. Ook al huurschade vorderen?

8.7. De huurder is met de noorderzon vertrokken

9. Huurder heeft last van de buren

Deel 4 - Einde van de huur

1. Bij overlijden?

1.1. De huurder sterft

1.2. De verhuurder sterft

1.3. Wie is (zijn) de erfgena(a)m(en)?

2. Een opzeg door een van de huurders, is die geldig?

3. Automatisch ten einde en/of is er een opzegging nodig?

3.1. Is er een opzegging nodig?

3.2. Wanneer gaat de opzegging in?

3.3. Opzegging van een huurcontract van negen jaar

3.4. Opzegging van een huurcontract van korte duur (maximaal drie jaar)

3.5. Opzegging van een woninghuur van lange duur (langer dan negen jaar)

3.6. Opzegging van een levenslange huur

4. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

5. Einde wegens inbreuken op de huisvestingscodes

5.1. Wanneer kan dat en wat zijn de gevolgen?

5.2. Belang van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang

5.3. Wat bij een gemengde huursituatie?

6. Bewoningsplicht?

7. Huurder vertrekt, daarna doet hij zijn beklag om zijn plotse vertrek te verantwoorden... 

Deel 5 - Discussies achteraf

1. Einde contract?

1.1. Het pand verlaten en toch nog ‘huurder’

1.2. Sleutels afgegeven, dus in orde... 

1.3. Sleutels kwijt op het einde of nog niet overhandigd

2. De verhuurder heeft nog geld tegoed... 

2.1. Eerst verzoenen?

2.2. Huurachterstal te verrekenen met huurwaarborg?

2.3. Pandbeslag en andere acties

2.4. De huurder staat huur achter, dus wilt u hem uitzetten... 

2.5. Huurschade

3. Andere discussiepunten, uit het leven gegrepen

3.1. Verhuisd, maar wel nog bij u gedomicilieerd... 

3.2. De budgetmeter laten weghalen?

3.3. Een onbetaalde factuur van de nutsmaatschappij

3.4. Keuze van woonplaats op adres huurwoning, blijft dat gelden?

3.5. Ongewenste ‘bewoners’ uit uw pand zetten

Deel 6 - Verhuur aan studenten

1. Vlaams gewest

1.1. Wanneer van toepassing?

1.2. Sommige regels met betrekking tot hoofdverblijfplaats dwingend toepasselijk bij studentenhuur

1.3. De huurprijs

1.4. De huurwaarborg

1.5. Einde huurovereenkomst

2. Brussel

2.1. Wanneer van toepassing?

2.2. Duur van de overeenkomst

2.3. Vervroegde opzegging

2.4. Verlenging

2.5. Huurprijsherziening

3. Waals gewest

3.1. Wanneer van toepassing?

3.2. Duur

3.3. Vervroegde beëindiging van het huurcontract

3.4. Onderhuur

3.5. Onroerende voorheffing

4. Minimale kwaliteitseisen?

5. Brand op kot, een aandachtspunt... 

Deel 7 - Specifieke wetgeving voor medehuur

1. Vlaanderen

2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3. Waals gewest

Deel 8 - Vakantiewoning

Deel 9 - Lijst van modellen en contracten