Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om weloverwogen te beslissen 'hoe' en 'wanneer' u uw beroepsactiviteit zal stopzetten

Pakketaanbod: 2 x € 50 korting t.o.v. basisprijs!


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek begeleidt u van a tot z zodra u de beslissing genomen heeft om uw vennootschap op termijn definitief op te doeken. Van de eerste stap, namelijk de beslissing zelf, tot de laatste stap, zoals de publicatie van de afsluiting, de laatste btw-aangifte en de laatste aangifte van de vennootschapbelasting, beantwoorden we uw vragen en geven we tips, adviezen en heel praktische aandachtspunten. Zo heeft u alles in handen om voor u en uw vennootschap het optimale traject te bespreken met uw boekhouder.

in detail

Het definitief liquideren van uw vennootschap is de meest courante optie wanneer u uw beroepsactiviteit stopzet. Om dit traject tot een goed einde te brengen, behandelen we in dit boek volgende thema’s:

 • Uw vennootschap stopzetten: hoe doet u dat?
 • Vragen en antwoorden, tips en adviezen over:
  • sociale zekerheid
  • wettelijk pensioen en pensioensparen
  • VAPZ, groepsverzekering/IPT, interne pensioenvoorziening
  • langetermijnsparen (individuele levensverzekeringen)
  • hoe uw auto en woning uit uw vennootschap te halen
  • wat u belastingvrij uit uw vennootschap kunt halen
  • het drukken van liquidatiekosten door nu al maatregelen te treffen
 • De weg naar uw laatste btw-aangifte
 • De weg naar uw laatste belastingaangifte

Welke stappen moet u nemen, wat en waar kunt u nog optimaliseren, waarop moet u letten bij het definitief opdoeken van uw vennootschap, ... : dit boek geeft u de antwoorden. Ook deze publicatie is dus een must have voor de vooruitziende bedrijfsleider.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider

 • die zeker wil zijn om niets over het hoofd te zien bij de voorbereiding van het definitief opdoeken van zijn vennootschap.

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE cvba, Het BTW Huis

Wim De Buyser

 • bedrijfsjurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Deel 1 - Uw vennootschap ontbinden

1. Uw vennootschap stopzetten, hoe doet u dat?

1.1. Van ontbindingsvoorstel tot afsluiting van de vereffening

1.2. Het ontbindingsvoorstel

1.3. Staat van activa en passiva

1.4. Controleverslag

1.5. Beslissing tot ontbinding

1.6. Benoeming van de vereffenaar(s)

1.7. Bevestiging van de benoeming van de vereffenaar

1.8. Publicatie van het ontbindingsbesluit en de benoeming van de vereffenaar(s)

1.9. De vereffening

1.10. De afsluiting van de vereffening

1.11. Ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte

Deel 2 - Sociale zekerheid

1. Aandachtspunten sociale zekerheid

1.1. Hoe worden uw sociale bijdragen berekend?

1.2. Tot wanneer betaalt u sociale bijdragen?

1.3. Krijgt u nog een afrekening als u met pensioen bent?

1.4. Is een uitzondering op een regularisatie mogelijk?

1.5. Heeft zo’n verzaking effect op uw pensioen?

1.6. Kunt u de laatste jaren overschakelen op minimale bijdragen?

1.7. Heeft deze overschakeling een impact op uw wettelijk pensioen, ziekteverzekering?

1.8. Heeft de vermindering van sociale bijdragen een impact op uw wettelijk pensioen?

1.9. Wordt uw wettelijk pensioen herrekend na de afrekening van definitieve bijdragen?

1.10. Betaal ik nog sociale bijdragen als ik verder werk na mijn pensioen?

1.11. Wat als u in de loop van het jaar met pensioen gaat?

1.12. Betaalt u nog bijdragen als u uw mandaat onbezoldigd verderzet?

Deel 3 - Wettelijk pensioen en het opgebouwd pensioenkapitaal

1. Wettelijk pensioen

1.1. Vanaf wanneer kunt u met wettelijk pensioen gaan?

1.2. Waar moet u uw pensioen aanvragen?

1.3. Moet u wachten tot uw 65ste of kan dit ook eerder?

1.4. Wanneer gaat u het best met pensioen? Op 1 januari?

1.5. Hoe wordt uw wettelijk pensioen berekend?

1.6. Krijgt u een hoger pensioen als u meer dan 45 jaar werkt?

1.7. Wanneer krijgt u een gezinspensioen of een alleenstaandenpensioen?

1.8. Mag uw echtgeno(o)t(e) nog werken als u een gezinspensioen ontvangt?

1.9. Wat is het minimumpensioen?

1.10. Wat is het maximumpensioen?

1.11. Waar kunt u een schatting van uw wettelijk pensioen aanvragen?

1.12. Kunt u ook een schatting van uw pensioen bekomen via mypension.be?

1.13. Hoe wordt uw pensioen uitbetaald?

1.14. Wat als u enkele jaren als werknemer gewerkt heeft (gemengde loopbaan)?

1.15. Welke niet-gewerkte jaren tellen mee voor de berekening van uw beroepsloopbaan?

1.16. Kunt u studiejaren afkopen?

1.17. Krijgt u minder pensioen indien u vóór uw 65ste met pensioen gaat?

1.18. Mag u als zelfstandige bijverdienen als u met pensioen bent?

1.19. Mag u bestuurder blijven van uw vennootschap als u met pensioen gaat?

1.20. Is er een fiscale impact als u bijverdient als u met pensioen bent?

2. VAPZ

2.1. Wanneer is de uitkering van mijn VAPZ voorzien?

2.2. Tot welke leeftijd kunt u een VAPZ afsluiten?

2.3. Loopt uw VAPZ door als u niet met pensioen gaat op 65 jaar?

2.4. Kunt u toch op 65 jaar uw VAPZ opvragen als u niet met pensioen gaat?

2.5. Wat als u vóór 65 jaar met pensioen gaat?

2.6. Kunt u nog verder storten in uw VAPZ als u met pensioen bent?

2.7. Kunt u al in het begin van het jaar de volledige premie storten?

2.8. Welke premie kunt u storten?

2.9. Wat is de impact als u vanaf 60 jaar minder werkt en uw bezoldiging verlaagt?

2.10. Welke premie kunt u nog storten in het jaar dat u met pensioen gaat?

2.11. Is het toegelaten mijn mandaat als zaak­­voerder verder te zetten na mijn pensionering?

2.12. Hoe weet u welk aanvullend pensioen u reeds opgebouwd heeft met uw VAPZ?

2.13. Kunt u uw contract nog optimaliseren in de laatste jaren vóór uw pensioen?

2.14. Kunt u een inhaalbeweging doen voor het verleden (m.a.w. voor jaren dat u nog geen VAPZ had of een lage premie gestort heeft)?

2.15. Hoe wordt u belast op de uitkering van uw VAPZ?

2.16. Welke andere kosten worden er nog afgehouden?

2.17. Wat is de financiële impact (rendement) als u vóór de voorziene datum met pensioen gaat?

2.18. Kunt u nog een voorschot opnemen enkele jaren vóór u met pensioen gaat?

2.19. Wat gebeurt er met uw uitkering indien u een voorschot opgenomen heeft?

3. Groepsverzekering/IPT

3.1. Wanneer is de uitkering van uw groepsverzekering of IPT voorzien?

3.2. Wat moet u doen indien de eindleeftijd van uw groepsverzekering 60 jaar is?

3.3. Tot welke leeftijd kan uw vennootschap een groepsverzekering of IPT afsluiten?

3.4. Kan uw vennootschap nog verder storten in uw IPT als u met pensioen bent?

3.5. Wat indien de einddatum van uw IPT 60 jaar is en u verder blijft werken?

3.6. Kunt u toch op 65 jaar de uitkering vragen als u niet op 65 jaar met pensioen gaat?

3.7. Wat als u vóór 65 jaar met pensioen gaat?

3.8. Wat is de financiële impact (rendement) als u vóór de voorziene uitkeringsdatum met pensioen gaat?

3.9. Kan uw vennootschap nog verder storten in uw groepsverzekering of IPT als u met pensioen bent?

3.10. Is het toegelaten om uw mandaat als bestuurder verder te zetten als u al met pensioen bent?

3.11. Kunt u uw groepsverzekering of IPT nog optimaliseren als u nog enkele jaren blijft werken?

3.12. Wat houdt die 80%-grens weer in?

3.13. Kunt u nog een backservice storten vlak vóór uw pensioen?

3.14. Waarmee moet u nog rekening houden bij een backservice?

3.15. Kunt u uw bezoldiging nog verhogen net vóór u met pensioen gaat?

3.16. Wordt u belast op de premies die uw vennootschap stort in uw groepsverzekering of IPT?

3.17. Wanneer is er sprake van een regelmatige en maandelijkse bezoldiging?

3.18. Houdt u rekening met alle voordelen in uw bezoldiging?

3.19. Wat is de impact indien u vanaf 60 jaar minder werkt en uw bezoldiging verlaagt?

3.20. Is een premie die u na de pensioenleeftijd stort aftrekbaar?

3.21. Waar kunt u informatie vinden met betrekking tot uw groepsverzekering of IPT?

3.22. Hoe wordt u belast op de uitkering van uw IPT?

3.23. Welke andere bedragen worden afgehouden van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt?

3.24. Moet u uw pensioenkapitaal nog aangeven?

3.25. Wat is de fiscale impact als ik vervroegd met pensioen ga?

3.26. Kan de fiscale impact bij een vervroegde opname gecompenseerd worden door een hoger rendement?

3.27. Loopt uw IPT door als u niet met pensioen gaat op 65 jaar?

3.28. Kunt u nog een voorschot opnemen enkele jaren vóór u met pensioen gaat?

3.29. Wat gebeurt er met uw uitkering indien u een voorschot opgenomen heeft?

3.30. Kunt u nog een backservicepremie storten in de vijf jaar vóór u met pensioen gaat?

3.31. Kiest u beter een liquidatiereserve dan een backservice?

4. Interne pensioenvoorziening

4.1. Wat houdt zo’n interne pensioenvoorziening weer in?

4.2. Kan deze pensioenvoorziening nog verdergezet worden?

4.3. Wat zijn de voordelen van een externalisatie?

4.4. Kunt u uw interne pensioenvoorziening nog externaliseren als u binnen korte tijd met pensioen gaat?

4.5. Waarop moet u zoal letten bij een externalisatie?

4.6. Wanneer is de uitkering van uw interne pensioenvoorziening voorzien?

4.7. Loopt uw interne pensioenvoorziening door als u niet met pensioen gaat op 65 jaar?

4.8. Hoe wordt u belast op de uitkering van uw interne pensioenvoorziening?

4.9. Wat zijn de fiscale gevolgen voor uw vennootschap op het ogenblik van uitkering?

4.10. Welke formaliteiten moet uw vennootschap naleven bij de uitkering van uw pensioen­voorziening?

4.11. Wat is de financiële impact (rendement) als u vóór de voorziene einddatum met pensioen gaat?

4.12. Wat is de fiscale impact als u vervroegd met pensioen gaat?

4.13. Kunt u toch op 65 jaar de uitkering vragen als u niet op 65 jaar met pensioen gaat?

4.14. Is het toegelaten om uw mandaat als zaakvoerder verder te zetten?

4.15. Wat is de impact indien u vanaf 60 jaar minder werkt en uw bezoldiging verlaagt?

5. Langetermijnsparen (individuele levensverzekering)

5.1. Wat is langetermijnsparen?

5.2. Tot wanneer kunt u beginnen met langetermijnsparen?

5.3. Wanneer is de uitkering van uw levensverzekering voorzien?

5.4. Kunt u uw contract nog verlengen?

5.5. Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 65ste verjaardag of beter op het einde van dat jaar/het begin van het volgende jaar?

5.6. Is het toegelaten uw levensverzekering verder te zetten na uw pensioen?

5.7. Als u nu niet het maximum stort, kunt u dit dan nog doen vóór uw pensioen?

5.8. Kunt u in een bepaald jaar meer premie betalen dan het maximum?

5.9. Heeft het zin om verder te storten na uw pensioen?

5.10. Hoeveel kunt u nog storten als u met pensioen bent?

5.11. Tot wanneer laat u het best uw contract lopen?

5.12. Zet u de einddatum het best op 99 jaar en wanneer doet u dit het best?

5.13. Kunt u nu nog beginnen met langetermijnsparen?

5.14. Wat is de impact indien u vanaf 60 jaar minder werkt en uw bezoldiging verlaagt?

5.15. Hoe wordt u belast op de uitkering van uw levensverzekering?

5.16. Wanneer vraagt u het best uw geld op?

5.17. Moet u uw uitkering nog aangeven?

5.18. Wat gebeurt er met uw uitkering indien u een voorschot opgenomen heeft?

6. Pensioensparen

6.1. Wat houdt dit pensioensparen in?

6.2. Wanneer is de uitkering van uw pensioens­paren voorzien?

6.3. Tot welke leeftijd kunt u nog een contract onderschrijven?

6.4. Tot welke leeftijd laat u het best uw contract lopen?

6.5. Kunt u nu nog beginnen met pensioensparen?

6.6. Wanneer vraagt u het best uw geld op?

6.7. Kunt u eventueel uw contract nog verlengen?

6.8. Kunt u nog premies storten na het jaar waarin u 64 jaar wordt?

6.9. Indien u nu niet het maximum stort, kunt u dit nog doen tot uw pensioen?

6.10. Duaal pensioensparen

6.11. Wat als u in een bepaald jaar geen/minder premie betaalt (overschot ‘overdraagbaar’)?

6.12. Kunt u in een bepaald jaar meer storten dan het maximum?

6.13. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen pensioensparen had)?

6.14. Kunt u nog overstappen naar het duaal pensioensparen als u 60 jaar bent?

6.15. Hoe wordt u belast op de uitkering van uw pensioensparen?

6.16. Moet u uw uitkering nog aangeven?

6.17. Kunt u uw premie nog verhogen als u 60 bent?

6.18. Hoe zit het met verhogingen indien u opteert voor het duaal pensioensparen?

6.19. Is het toegelaten om uw pensioensparen verder te zetten na uw pensioen?

6.20. Kunt u nog storten in het jaar dat u met pensioen gaat?

6.21. Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk?

6.22. Wat is de impact indien u vanaf 60 jaar minder werkt en uw bezoldiging verlaagt?

6.23. Wat gebeurt er met uw uitkering indien u een voorschot opgenomen heeft?

Deel 4 - Btw

1. Onttrekkingen en herzieningen

1.1. Begripsverduidelijking

1.2. Onttrekking

1.3. Herziening

1.4. Toepassing op computer, smartphone, ... 

1.5. Toepassing op auto

1.6. Toepassing op onroerend goed

1.7. Toepassing op voorraad, machines, cliënteel, ... 

2. Te vervullen formaliteiten

2.1. Laatste facturen

2.2. Laatste btw-aangifte en intracommunautaire opgave

2.3. Laatste btw-listing

2.4. Aangifte van stopzetting (604C)

2.5. Bewaringstermijn van de boeken en stukken

3. Stopzettingscontrole

4. Toestand van de vereffenaar – btw-aspect

Deel 5 - Vennootschapsbelasting

1. Uw vennootschap stopzetten en de belastingen

1.1. Hoe wordt uw vennootschap belast?

1.2. Hoe wordt u privé belast?

2. Uw vennootschap stopzetten en de registratierechten

2.1. Wanneer moet u registratierechten betalen?

2.2. U koopt een onroerend goed van uw vennootschap

2.3. U treedt uit onverdeeldheid

2.4. U onttrekt een onroerend goed aan uw vennootschap

2.5. U beëindigt een vruchtgebruik, erfpacht of opstal

Deel 6 - Conclusie

1. Hoe fiscaal vriendelijk uw pensioenspaarpot opbouwen?

2. Stopzetting (liquidatie) van uw vennootschap: wat kunt u sowieso belastingvrij uitkeren?

3. Stopzetting (liquidatie) van uw vennootschap: wat overblijft wordt dan aan 30% roerende voorheffing (rv) onderworpen

4. Bespaar belastingen door de 30% te minimaliseren en de 10%-piste (liquidatiereserve) te optimaliseren!

Deel 7 - Bijlagen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw houvast om het stopzetten van uw beroepsactiviteit tijdig voor te bereiden en de juiste keuzes te maken. Het nieuwe wetboek brengt tot en met vandaag wijzigingen met zich mee, het is dus geen overbodige luxe om uw situatie te (her)evalueren. We analyseren de opportuniteiten maar ook de belangrijke aandachtspunten en helpen u om uw doelstellingen in kaart te brengen. Met dit dossier zet u later uw beroepsactiviteit  stop volgens uw wensen en uw (fiscale) behoeften.

in detail

In dit dossier vergelijken we het liquideren van uw vennootschap met (de courante optie) met 3 redenen om uw vennootschap te behouden en zetten we de voor- en nadelen ervan op een rijtje:

 1. Uw vennootschap stopzetten
  • juridische aspecten: het praktische verloop
  • boekhoudkundige gevolgen
  • fiscale gevolgen
  • familiale en sociale gevolgen
 2. Uw vennootschap behouden
  • als overbrugging tot uw wettelijke pensioenleeftijd
  • voor vermogens- en successieplanning
  • en omvormen tot een patrimoniumvennootschap

Uw beroepsactiviteit afbouwen en stopzetten is voor heel wat zelfstandigen een moeilijke stap. Het WVV biedt nochtans tal van mogelijkheden om een vennootschap aan te houden en om te vormen. Een must voor elke vooruitziende bedrijfsleider!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de vooruitziende bedrijfsleider

 • die zijn opties wil kennen om zijn vennootschap later stop te zetten.
 • de adviseur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema.

Deze Praktische Gids 2019 is samengesteld door... 

Frederik De Roo

 • managing partner BDO TAx & Legal

Bruno Bosch

 • hoofdredacteur Indicator-larcier

In deze Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I. Uw vennootschap stopzetten

1. Hoe verloopt een liquidatie praktisch? De juridische aspecten

1.1. De stopzetting van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1.2. De stopzetting van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

1.3. Uw vennootschap stopzetten via een vereenvoudigde procedure?

1.4. Hoeveel kost een vereffening?

1.5. Conclusie

2. Boekhoudkundige gevolgen van de beslissing om te vereffenen

2.1. Waarderingsregels: discontinuïteit

2.2. Bewaarplicht boekhouddocumenten

3. Fiscale gevolgen van de stopzetting van uw vennootschap

3.1. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de vennootschapsbelasting

3.2. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de btw

3.3. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de roerende voorheffing

3.4. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de registratierechten

3.5. Gevolgen van de stopzetting op het vlak van de belastingen: stopzettingscontrole

4. Familiale en sociale gevolgen van de stopzetting van uw vennootschap

4.1. Geen vermogensoverdracht naar de volgende generatie?

4.2. Verminderde pensioenrechten

4.3. Impact op sociale bescherming

4.4. Conclusie: stopzetting maakt overdracht onroerend goed naar uw kinderen meestal duurder

Deel II. Uw vennootschap behouden

1. Uw vennootschap behouden om de periode te overbruggen tot u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

1.1. Impact van uw beslissing op uw wettelijk pensioen

1.2. Impact van uw beslissing op uw aanvullende pensioenopbouw

2. Uw vennootschap omvormen tot een patrimoniumvennootschap

2.1. Wat is de beste rechtsvorm voor uw patrimoniumvennootschap?

2.2. De voordelen van een patrimoniumvennootschap

2.3. Hoe inkomsten overhevelen van uw patrimoniumvennootschap naar uw privévermogen?

2.4. Alternatieve wijzen van verloning: bedrijfswagen en onroerend goed

2.5. Uzelf het resultaat van uw vennootschap toekennen: dividenden en tantièmes

Conclusie

Pakketaanbod
254,00 
Pakketprijs nu: 154,00 
In dit pakketaanbod...
U kiest voor het definitief opdoeken van uw vennootschap
138,00 
Abonneeprijs 108,00 
Welke opties heeft u voor uw vennootschap bij het stopzetten van uw beroepsactiviteit?
116,00 
Abonneeprijs 96,00 
U kiest voor het definitief opdoeken van uw vennootschap
138,00 
Abonneeprijs 108,00 
Welke opties heeft u voor uw vennootschap bij het stopzetten van uw beroepsactiviteit?
116,00 
Abonneeprijs 96,00 
Welke opties heeft u voor uw vennootschap bij het stopzetten van uw beroepsactiviteit?
116,00 
Abonneeprijs 96,00 
U kiest voor het definitief opdoeken van uw vennootschap
138,00 
Abonneeprijs 108,00 
Prijzen zijn excl. btw