Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om uw nalatenschap te optimaliseren in functie van het grondig gewijzigde erfrecht

Pakketaanbod: 2 voor maar € 124 i.p.v. € 288


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit geactualiseerde Tips & Advies-Boek geeft u antwoorden op en advies over 100 uit het leven gegrepen vragen rond de afhandeling van een erfenis. Enerzijds leert u uw eigen rechten en plichten kennen en kunt u spanningen of discussies tussen erfgenamen vermijden en/of oplossen bij een overlijden. Anderzijds kunt u met deze antwoorden en de duidelijke uitleg ook nadenken over de verdeling van uw eigen nalatenschap later. Uiteraard houden we hierbij rekening met de recentste wijzigingen, waaronder de afschaffing van de 'kaasroute' en de Vlaamse hervorming van de erfbelasting.

in detail

Liever later dan vroeger, maar ooit komt de dag waarop u (opnieuw) geconfronteerd wordt met een overlijden. Op dat emotionele moment komt u terecht in de vragenmolen over de verdeling van de nalatenschap en moeten er allerhande beslissingen genomen worden. Dit boek is uw leidraad in moeilijke momenten, maar ook vooraf:

 • 100 situaties/vragen uit de praktijk
  • om misverstanden uit te klaren
  • om problemen en discussies te vermijden en/of op te lossen
  • om uw eigen nalatenschap in functie van uw familiale situatie nu al in vraag te stellen
 • opgedeeld in 4 herkenbare thema’s
  • wie erft wat?
  • erfbelasting betalen
  • een testament opmaken
  • aanvaarding, aangifte en verdeling nalatenschap

Omdat bijna iedereen erft en iedereen zelf ooit sterft, is dit nu al een onmisbare gids. Het is uw leidraad in moeilijke momenten, maar ook om zelf nu al na te denken over hoe u die moeilijke momenten voor uw nabestaanden kunt vermijden.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige ondernemer, de vrije beroeper

 • die zijn rechten en plichten wil kennen bij de verdeling van een nalatenschap
 • die nu al wil nadenken over de verdeling van zijn eigen nalatenschap

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Jan Roodhooft

 • advocaat Roodhooft & Allaerts

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Wie erft wat?

1. Kunnen uw ouders uw broers of zussen zomaar onbeperkt bevoordelen via schenkingen of bij testament?

2. Wie erft er van mij als ik niet gehuwd ben en geen kinderen nalaat?

3. Kan ik het volledige beschikbare deel aan één kind nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat diens kinderen erven als mijn kind vóór mij overlijdt?

4. Hebben de kinderen van mijn overleden kind ook recht op een deel van mijn nalatenschap?

5. Wanneer erf ik toch van een ver familielid?

6. Erven kinderen uit een tweede huwelijk en stiefkinderen ook?

7. Erf ik als stiefkind van mijn stiefvader en hoeveel erfbelasting betaal ik dan?

8. Wat erft mijn wettelijk samenwonende partner van mij? Kan ik haar bij testament meer toekennen?

9. Wat erft mijn feitelijk samenwonende partner van mij? Kan ik haar bij testament meer toekennen?

10. Kan ik mijn echtgenote via mijn testament onterven?

11. Mijn vader is ontzet uit het ouderlijk gezag. Erft hij nog van mij?

12. Volgens welke regels wordt de nalatenschap verdeeld als de overledene in het buitenland woont?

Deel 2 - Erfbelasting betalen

13. Hoe hoog is de erfbelasting in Vlaanderen eigenlijk? En wat zijn de tarieven van de successierechten in Wallonië en Brussel?

14. Welke regels gelden er in de erfbelasting voor de vrijstelling voor de gezinswoning?

15. Wanneer is er toch erfbelasting verschuldigd op een schenking?

16. Moet ik erfbelasting betalen op een schenking die mijn ouders aan mij doen voor een Nederlandse notaris?

17. Hoe wordt de waarde van het vruchtgebruik en de blote eigendom bepaald om de erfbelasting te berekenen?

18. Wat houdt de regeling voor kleine nalatenschappen in?

Deel 3 - Een testament opmaken

19. Kan ik in mijn testament een kind (deels) onterven?

20. Wanneer kan ik een kind onterven wegens onwaardigheid?

21. Kan ik een ongeboren kleinkind al in mijn testament opnemen?

22. Kan ik mijn vriendin met wie ik samenwoon een recht van bewoning geven in mijn testament?

23. Hoe zorg ik ervoor dat mijn partner bij mijn overlijden kan kiezen welke goederen ze wil erven?

24. Kan ik mijn kleinkinderen iets nalaten en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze pas zodra ze bv. 30 jaar zijn over het geld kunnen beschikken?

25. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de goederen die ik nalaat na het overlijden van de begunstigde bij een persoon van mijn keuze terechtkomen?

26. Hoe kunt u uw erfgenamen ontmoedigen om uw testament aan te vechten?

27. Hoe kom ik te weten of de overledene een testament opmaakte?

28. Waarom kan het fiscaal voordelig zijn om uw nalatenschap over een groot aantal begunstigden te verdelen?

29. Wanneer is het interessant om een duolegaat in uw testament op te nemen?

30. Ik hoorde onlangs dat er zoiets bestaat als een ‘ik-opa’-testament. Wat houdt zo’n testament precies in?

31. Kan een minderjarig kind een testament opstellen?

32. Kunnen de erfgenamen al vóór het overlijden afspraken maken over het verdelen van de nalatenschap?

33. Kan ik zelf vooraf mijn onroerende goederen verdelen over mijn kinderen?

34. Kan ik verpleegsters of verzorgend personeel in mijn testament opnemen?

35. Wat is de taak van een testament­uitvoerder?

36. Wat zijn de voordelen van een notarieel testament? Hoeveel kost dat?

37. Kan ik zelf een testament opstellen? Hoe doe ik dat dan?

38. Kan ik een notarieel testament achteraf zelf wijzigen?

39. Wat is het nut van een internationaal testament?

Deel - Aanvaarding, aangifte en verdeling nalatenschap

40. Ik zou aan een notaris willen vragen om de aangifte in het kader van de erfbelasting op te maken. Hoeveel zal mij dit kosten?

41. Hoe doe ik aangifte van een nalaten­schap?

42. Welke passiefposten mag ik in mindering brengen bij de aangifte van een nalatenschap?

43. Hoe bepaal ik de waarde van een onroerend goed in de aangifte van een nalatenschap?

44. Hoe kunt u de kluis van de overledene laten openen?

45. Wat houdt een aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving precies in?

46. Door welke handelingen heeft u de nalatenschap al aanvaard?

47. Hoe verwerpt u een nalatenschap en wat zijn daarvan de gevolgen voor de andere erfgenamen?

48. Wat zijn de gevolgen voor de verdeling van de nalatenschap als een andere erfgenaam minderjarig is?

49. Ik verwierp de nalatenschap. Moet ik dan toch nog bepaalde kosten betalen?

50. Hoe raak ik aan het geld op de bank­rekening die na een overlijden geblokkeerd is?

51. Wie moet de facturen van de overledene betalen?

52. Mijn moeder is gestorven en mijn vader leeft nog. Mag ik dan alvast mijn kindsdeel opeisen?

53. Moet ik al erfbelasting betalen als de erfgenamen niet uit de onverdeeldheid treden?

54. Kunnen de kinderen hun stiefmoeder-vruchtgebruiker uitkopen om zo volle eigenaar te worden?

55. Hoe wordt de nalatenschap van uw ouders verdeeld als er bij het overlijden van de eerste ouder geen verdeling gebeurde?

56. Wanneer wordt een schenking bij de verdeling van de nalatenschap toch nog verrekend?

57. Kan het geschonkene terugkeren naar de schenker als de begiftigde vooroverlijdt?

58. Hoe bewijs ik dat een schenking effectief ‘buiten erfdeel’ was?

59. Hoe wordt de waarde van een geschonken bouwgrond bepaald bij de verdeling van de nalatenschap?

60. Kan de aankoop van een onroerend goed in blote eigendom van uw ouders achteraf als een schenking aanzien worden?

61. Moet ik een uitkering uit de levens­verzekering van de overledene delen met de andere erfgenamen?

62. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de nalatenschap van uw ouder recht­streeks naar uw eigen kinderen gaat?

63. Zijn er registratierechten als de kinderen de onroerende goederen verdelen?

64. Wat gebeurt er als de overledene via erfpacht een onroerend goed gekocht heeft?

65. Heb ik nog een vruchtgebruik als mijn overleden partner de blote eigendom van een eigen onroerend goed wegschonk?

66. Kunnen de andere erfgenamen een compensatie vragen omdat mijn ouders mijn studies of een trouwfeest betaald hebben?

67. Heb ik recht op compensatie als ik vroeger gratis voor mijn ouders gewerkt heb?

68. Kan ik uit de nalatenschap een vergoeding vragen als mijn moeder gratis bij mij inwoonde?

69. Kan ik een compensatie vragen als een broer of zus jarenlang gratis in een huis van mijn ouders gewoond heeft?

70. Kan ik na een overlijden een compensatie vragen voor alles wat ik jarenlang voor de overledene gedaan heb?

71. Wat gebeurt er met de gerechtelijke procedures van de overledene?

72. Zijn er speciale regels om de persoonlijke spullen van de overledene te verdelen?

73. Wat doe ik als er zich in het huis van de overledene zaken bevinden die mijn eigendom zijn?

74. Wat gebeurt er met het bedrijf als de bestuurder overlijdt?

75. Wat houdt de specifieke erfregeling voor landbouwbedrijven in?

76. Wat gebeurt er met de verhuur­contracten van de panden van de overledene?

77. Wat gebeurt er met het huurcontract van de overledene?

78. Is het soms voordelig de nalaten­schap te verwerpen als u vroeger al een schenking kreeg?

79. Wat doe ik als de erfgenamen goederen die aan mij gelegateerd werden niet willen afgeven?

80. Wat doe ik als de notaris gelden ten onrechte niet doorstort?

81. Wat doet u als u het met de andere erfgenamen niet eens wordt over de verdeling van de nalatenschap?

82. Mag de notaris opbrengsten van de verkoop van goederen uit de nalatenschap blokkeren en voor wie zijn dan de interesten?

83. Binnen welke termijn moet de notaris een vereffening-verdeling afwerken?

84. Wat doe ik als ik vermoed dat een andere erfgenaam de kluis van de overledene leeggemaakt heeft?

85. Wat doe ik als ik vrees dat mijn broer of zus waardevolle goederen zou wegnemen uit de woning van mijn overleden ouder?

86. Kan ik een testament aanvechten omdat de overledene onvoldoende gezond van geest was?

87. Heeft een buitenechtelijk kind ook recht op een deel van de nalatenschap?

88. Hoe kunnen wij als erfgenamen de meubels van onze ouders correct verdelen bij hun overlijden?

89. Wat kunt u doen als een andere erfgenaam waardevolle voorwerpen wegneemt?

90. Kan ik de rekeninguittreksels van een overledene bij de bank opvragen?

91. Hoe raak ik uit de onverdeeldheid als ik samen met een broer of zus een huis erf?

92. Mag een erfgenaam het huis dat hij samen met een broer of zus bezit te koop stellen?

93. Kan ik de andere erfgenamen verplichten hun aandeel in het tweede verblijf van mijn ouders aan mij te verkopen?

94. Mag de vruchtgebruiker van een woning het pand verhuren of de bestemming ervan wijzigen?

95. Kan ik als blote eigenaar het pand verkopen?

96. Wie betaalt de kosten aan een pand, de vruchtgebruiker of de blote eigenaar?

97. Moet ik achteraf rekenschap geven als ik de geldzaken van de overledene beheerde?

98. Wat is het belang van het opmaken van een inventaris van de nalatenschap?

99. Wat zijn de gevolgen als een erf­genaam liegt bij het opmaken van de inventaris?

100. Hoelang kan het duren en hoeveel kan het u kosten als u een advocaat aanstelt en naar de rechtbank stapt?

Een Tips & Advies-Boek over... 

Ook u krijgt er vroeg of laat mee te maken: erven.Dit geactualiseerd boek, met o.a. extra aandacht voor de nieuwste ‘trends’ en de evolutie van de wetgeving, geeft u een praktisch antwoord op uw vragen bij deze gevoelige en complexe materie. Enerzijds krijgt u een duidelijk beeld van wat er gebeurt met een nalatenschap bij overlijden. Anderzijds analyseren we welke stappen u kunt/moet zetten om uw eigen nalatenschap nu al te optimaliseren, zodat uw erfgenamen minder erfbelasting moeten betalen!

samengevat

Dit boek verwerkt erfrecht, erfbelasting en schenkingsrecht tot een verstaanbaar geheel en maakt het onderwerp bespreekbaar door de volgende thema’s vanuit een praktische invalshoek te behandelen:

 • erven en schenken als gehuwden of als samenwonenden
 • uw bezittingen na uw overlijden
 • de dag dat u zelf erft
 • een schenking doen
  • en die registreren: online registratie (mogelijk sinds 1 mei 2022): altijd de beste keuze?
  • wanneer is een schenking voor een Nederlandse notaris (nog) wel/niet interessant?
 • een testament opmaken
 • de fiscus die ook zelf zijn deel opeist
 • successieplanning: te betalen successierechten beperken
 • de zorgvolmacht of lastgevingsovereenkomst

Erf- en schenkingsrecht, erfbelasting: het is een materie die constant evolueert. Maar ook wetgeving die er verband mee houdt, zoals bijvoorbeeld het ‘gemoderniseerde’ goederenrecht, wijzigde. Hierin is het vruchtgebruik geherdefineerd en legt men wettelijk vast wat de rechten en plichten van een vruchtgebruiker zijn. Daarnaast analyseren we ook de invloed van de nieuwe wetgeving rond het relatievermogensrecht, het erfrecht en giften, van toepassing sinds 1 juli 2022.

Erven en schenken is een onderwerp dat iedereen aangaat. Dit boek is dan ook uw leidraad bij het vinden van de juiste antwoorden en oplossingen!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

ondernemers, zelfstandigen, bedrijfsleiders en vrije beroepers

 • die bij een schenking of erfenis de optimale weg willen uitstippelen
 • die een aantal dingen zelf willen regelen
 • die de juiste vragen willen stellen aan hun notaris, bankdirecteur, adviseur...

de adviseur

 • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit thema

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Boek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Paul Nijs

 • zelfstandig vermogensplanner
 • zaakvoerder Juridisch Adviesbureau NILAN VOF

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

1. U bent gehuwd zonder huwelijksovereenkomst

1.1. Wat betekent dit eigenlijk?

1.2. Welke goederen zijn van wie?

2. U bent gehuwd met een huwelijksovereenkomst

2.1. Wat betekent dit eigenlijk?

2.2. Welke ‘soorten’ huwelijksovereenkomsten bestaan er zoal?

3. Kunt u het gekozen huwelijksstelsel wijzigen tijdens het huwelijk?

3.1. Kunt u dit alléén doen, zonder medeweten van uw echtgeno(o)t(e)?

3.2. Wat kan er zoal gewijzigd worden?

3.3. Wat kost zo’n wijziging?

4. Wat is het belang van een goede huwelijksovereenkomst?

4.1. U beschermt uw langstlevende partner

4.2. Als een van beide echtgenoten een zelfstandig beroep uitoefent, kiest u het best voor een huwelijksstelsel van scheiding van goederen

4.3. Bestaat er zoiets als een ‘beste’ huwelijksovereenkomst?

4.4. Waarom zou u dit eigenlijk doen?

4.5. Kunt u de gevolgen van bepaalde clausules in uw huwelijksovereenkomst wijzigen door een testament of niet?

4.6. Voor wie gelden de regels van het nieuwe huwelijksvermogensrecht?

5. Welke regeling geldt er als het huwelijk een internationaal karakter heeft?

5.1. Europese verordening

5.2. Wat is het doel van deze verordening?

5.3. Doen alle Europese landen hieraan mee?

5.4. Kan iedereen die gehuwd is en in een van die landen woont, opteren voor de Europese regeling?

5.5. Welke keuze kan men maken en wanneer moet dit gebeuren?

5.6. Geldt deze verordening ook voor huwelijken die eerder gesloten werden?

Deel 2 - U bent niet gehuwd, maar u woont samen met uw partner

1. Wat bedoelt men op juridisch en fiscaal vlak met ‘samenwonen’?

1.1. Wat is het verschil tussen ‘wettelijk’ en ‘feitelijk’ samenwonen?

1.2. U woont wettelijk samen met uw partner. Welke gevolgen heeft dit voor u?

1.3. Kunnen wettelijk samenwonenden een ‘huwelijksovereenkomst’ opmaken?

1.4. Bent u een volwaardige erfgenaam bij het overlijden van uw wettelijk samenwonende partner?

1.5. Hoe zit het met de personenbelasting?

1.6. U woont samen zonder een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd te hebben

1.7. Kunt u als feitelijk samenwonende partners ook een samenlevingsovereenkomst opmaken?

1.8. Kunnen feitelijk samenwonende partners van elkaar erven?

1.9. Kunnen samenwonende partners samen een huis of een appartement kopen?

2. Heeft het feit dat u ‘samenwoont’ ook invloed op uw bezittingen?

2.1. U woont wettelijk samen

2.2. U woont feitelijk samen

3. Hoe eindigt de samenwoning?

3.1. Hoe eindigt de wettelijke samenwoning?

3.2. Hoe eindigt de feitelijke samenwoning?

4. Bent u beter af wanneer u huwt of maakt dit voor uw goederen geen verschil?

5. Welke regeling geldt er als de samenwoning een internationaal karakter heeft?

5.1. Europese verordening

5.2. Wat is het doel van deze verordening?

5.3. Doen alle Europese landen hieraan mee?

5.4. Kan iedereen die samenwoont en in een van die landen woont, opteren voor de Europese regeling?

5.5. Welke keuze kan men maken en wanneer moet dit gebeuren?

5.6. Geldt deze verordening ook voor de geregistreerde partnerschappen die eerder gesloten werden?

Deel 3 - Wat gebeurt er met uw goederen ­wanneer u overlijdt?

1. De wetgever heeft al in uw plaats gedacht

1.1. U heeft vooraf niets geregeld

1.2. U maakte een of meerdere testamenten op

2. Wat zit er in uw nalatenschap wanneer u overlijdt?

2.1. U bent niet gehuwd en ook niet samenwonend

2.2. U bent gehuwd

2.3. U bent samenwonend

3. Hoe worden uw bezittingen en eventueel ook uw schulden verdeeld bij uw overlijden?

3.1. U bent niet gehuwd, niet samenwonend en u laat geen kinderen of kleinkinderen na

3.2. U bent niet gehuwd, niet samenwonend, maar u laat wel kinderen en/of kleinkinderen na

3.3. U bent gehuwd, uw echtgeno(o)t(e) leeft nog en u heeft geen kinderen

3.4. U bent gehuwd, uw echtgeno(o)t(e) leeft nog en u heeft gemeenschappelijke kinderen

3.5. Als u gehuwd bent en kinderen heeft, kunt u dan niet met hun akkoord bepaalde overeenkomsten maken?

3.6. U bent niet gehuwd, maar u woont samen

4. ‘Nieuw samengestelde gezinnen’

4.1. U bent gehuwd of samenwonend en u heeft kinderen uit een vorige relatie

4.2. U bent gehuwd of samenwonend en zowel u als uw partner hebben al kinderen uit een vorige relatie. Kunt u aan elk van deze kinderen evenveel nalaten?

4.3. U heeft beiden al kinderen uit een vorige relatie en u heeft ook samen nog een kind

4.4. U heeft de kinderen van uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner geadopteerd. Worden zij hierdoor uw volwaardige erfgenamen?

4.5. U heeft kinderen uit een vorige relatie. Kunt u dan via een huwelijksovereenkomst ‘langst leeft, al heeft’ ook nog alles nalaten aan uw nieuwe echtgeno(o)t(e)?

4.6. U heeft kinderen uit een vorige relatie. Hoe kunt u ervoor zorgen dat zij zo veel mogelijk van u erven?

4.7. Heeft het nieuwe erfrecht gevolgen voor de langstlevende echtgenoot?

5. Huwen of samenwonen?

5.1. Rechten en plichten

5.2. Erfrecht

5.3. Schenken

5.4. Rustpensioen

5.5. Overgangsuitkering (het vroegere overlevingspensioen)

5.6. Inkomstenbelastingen

5.7. Uit elkaar gaan

5.8. Wanneer u huurt

6. Wie erft wat bij internationale erfenissen?

6.1. Europese verordening

6.2. Hoe zit die in elkaar?

6.3. Afwijken is soms mogelijk!

7. Wat met de reeds gedane schenkingen vóór 1 september 2018?

7.1. Hoe worden die schenkingen gewaardeerd bij uw overlijden?

7.2. Verklaring tot behoud was mogelijk tot 1 september 2019

Deel 4 - U erft een nalatenschap

1. U kunt de erfenis gewoon aanvaarden

2. U kunt de erfenis verwerpen

2.1. Wanneer er meer schulden dan bezittingen zijn

2.2. Wanneer u liever heeft dat de erfenis onmiddellijk naar uw kinderen gaat

3. U wilt het risico niet lopen dat u de schulden van de overledene moet betalen, maar u hoopt dat er toch nog iets overblijft

Deel 5 - U wilt een schenking doen of een testament opmaken. Hoe doet u dat precies?

1. U wilt roerende goederen wegschenken

1.1. U wilt dit doen met een handgift of een bankgift

1.2. U wilt een ‘gewone’ schenking doen

1.3. U wilt een schenking doen voor een Nederlandse notaris. Is dat nog wel interessant?

2. U wilt een onroerend goed wegschenken

2.1. Kunt u een onroerend goed wegschenken via een handgift, bankgift of via een buiten­landse notaris?

2.2. Kunt u ook voorwaarden koppelen aan een dergelijke onroerende schenking?

3. U wilt een testament opmaken

3.1. U schrijft uw testament zelf

3.2. U contacteert een notaris om uw testament te schrijven

Deel 6 - De fiscus wil ook zijn deel

1. Welke fiscus?

2. Pikt ieder gewest een graantje mee als u bezittingen heeft in de drie gewesten?

3. Vlaamse schenkbelasting

3.1. U schenkt een roerend goed weg

3.2. U schenkt een onroerend goed weg

3.3. U doet een schenking aan een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) of aan een private stichting

4. Vlaamse erfbelasting

4.1. Uw erfgenamen zijn uw afstammelingen of uw ouders, uw grootouders, uw echtgeno(o)t(e), uw samenwonende partner(s) en gelijkgestelden

4.2. Uw erfgenamen zijn uw broers en zussen, uw halfbroers en halfzussen en hun kinderen en/of kleinkinderen

4.3. Er zijn nog andere erfgenamen

4.4. Gelden er nog andere vrijstellingen?

4.5. Wanneer is er een ‘tariefverlaging’ van toepassing?

Deel 7 - Erfbelasting besparen

1. Erfbelasting besparen door nu al het een en ander weg te schenken

1.1. U wilt roerende goederen wegschenken

1.2. U wilt onroerende goederen wegschenken

1.3. Hoe zit dat nu precies met die driejarige termijn bij een schenking?

2. Erfbelasting besparen door te werken met een maatschap

2.1. Hoe zit een maatschap in elkaar?

2.2. Gevolgen van het gewijzigde ondernemingsrecht voor een maatschap

2.3. Gevolgen van het gewijzigde vennootschapsrecht voor een maatschap

2.4. Werken met een maatschap of aandelen schenken met voorbehoud van vruchtgebruik?

3. Erfbelasting besparen door te werken met een testament

3.1. Via testament 95% van de woning voor de langstlevende?

3.2. ‘Letter of wishes’ voor wat u niet via testament kunt regelen?

4. Erfbelasting besparen door samen te wonen

4.1. Neem eens een nonkel in huis... 

4.2. ... of ga zelf bij hem inwonen

5. Is uw partner voldoende beschermd m.b.t. de gezinswoning die in uw vennootschap zit?

5.1. Wat is het probleem?

5.2. De woning uit uw vennootschap halen

5.3. Voorbehoud van vruchtgebruik

5.4. Levenslange huur

5.5. Recht van bewoning

6. Erfbelasting op uw levensverzekeringen?

6.1. Op welke levensverzekeringen moet er erfbelasting betaald worden?

6.2. Kunt u aan successieplanning doen via een levensverzekering?

7. Erfbelasting besparen via een ‘gesplitste aankoop’?

7.1. Klassieke gesplitste aankoop

8. Wat betekent eigenlijk ‘vruchtgebruik’?

8.1. Begrip

8.2. Wat zijn uw rechten als vruchtgebruiker?

8.3. Wat zijn uw plichten als vruchtgebruiker?

8.4. Wie betaalt wat?

8.5. Omzetting vruchtgebruik en erfbelasting

9. Heeft u eigenlijk wel een successieplanning nodig?

9.1. Waarover gaat het?

9.2. Gunstregimes

9.3. Voorwaarden

Deel 8 - Wat als mijn ouders, mijn partner of ikzelf op latere leeftijd niet meer bekwaam zijn om zelfstandig beslissingen te nemen?

1. Wat als u niets voorafgaandelijk geregeld heeft?

2. Via een zorgvolmacht zelf regelingen op voorhand treffen

3. Waarom is een zorgvolmacht beter dan een gewone volmacht?

4. Wie kunt u kiezen als volmachtdrager of lasthebber?

5. Kan een zorgvolmacht mondeling afgesproken worden?

6. Kunt u samen met uw partner een zorgvolmacht (laten) opmaken?

7. Kunt u verschillende personen aanduiden als lasthebber?

8. Is de gegeven zorgvolmacht onherroepelijk?

9. Welke handelingen mag de lasthebber stellen?

10. Mag u als lasthebber de gezinswoning verkopen?

11. Mag u als lasthebber schenkingen doen aan uzelf of uw kinderen?

12. Kan in de zorgvolmacht ook opgenomen worden dat u thuis wilt blijven wonen?

13. Wanneer treedt de zorgvolmacht in werking en voor hoelang?

14. Besluit

Deel 9 - Modellen