Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om uw kennis als expert verder te ontwikkelen

Pakketaanbod: 30% korting


Een Expertgids over... 

samengevat

Deze volledig vernieuwde en geactualiseerde Expertgids 2023 is het referentiewerk voor de accountants en de belastingconsulenten die snel en correct hun kennis willen toetsen aan de theorie (inclusief praktijkvoorbeelden) en up-to-date willen blijven met alle wijzigingen. Het boek is overzichtelijk opgebouwd in 3 grote delen:

 1. de studie van de jaarrekeningen;
 2. de fiscale en boekhoudkundige aspecten van bijzondere gebeurtenissen (bv. oprichting, reorganisatie, ...);
 3. een overzicht van de meest courante vennootschapsvormen en alle recente wijzigingen.
Een onmisbaar referentiewerk!

in detail

In deze editie van Expertgids Vennootschapsboekhouden komen de beginselen van het Belgisch boekhoudrecht en jaarrekeningenrecht anno 2022 aan bod. De rode draad hierbij zijn de wijzigingen als gevolg van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het boek is opgebouwd in 3 grote delen:

 1. de studie van de jaarrekening met een analyse van de verschillende rubrieken binnen de activa, passiva en resultatenrekening. We besteden ook bijzondere aandacht aan de interpretatie van de boekhoudkundige normen door de CBN;

 2. boekhoudkundige en fiscale aspecten van een aantal bijzondere gebeurtenissen waarmee een vennootschap tijdens haar bestaan te maken krijgt (oprichting, reorganisaties, …). We bespreken ook de basisprincipes inzake financiële analyse en waardering;

 3. een overzicht en beschrijving van de meest courante vennootschapsvormen. Naast de analyse van de boekhoudaspecten en de uitwerking ervan met praktijkvoorbeelden, besteden we ook aandacht aan de fiscale aspecten.

Deze Expertgids is de onmisbare leidraad voor de accountant en de belastingconsultent om zijn expertise te toetsen aan de theorie en up-to-date te blijven met alle CBN-adviezen en de gevolgen van wetswijzigingen.

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

de accountants en belastingconsulenten

 • die snel en correct alle aspecten van het vennootschapsboekhouden willen doorgronden en up-to-date willen blijven met de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

CBN-adviezen 2de helft 2021 - 2de helft 2022

Actualisatie fiscaliteit

Actualiteit boekhoudrecht

Uitdieping van een aantal thema’s (controlebegrip, vereiste financieel plan, consolidatie, leasing)

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Stefaan Vlaminck

 • Jurist en belastingconsulent bij een advieskantoor - spreker op seminaries over het boekhoudrecht

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader een uitreksel van deze versie...

Een Expertgids over... 

samengevat

Deze Expertgids Rekeningengids editie 2023 is er specifiek voor u als professional in tax & accountancy. Deze gids legt u het gebruik uit van de rekeningen van het genormaliseerde boekhoudplan voor vennootschappen en verenigingen. Het behandelt de geldende boekhoudprincipes in België en verklaart het minimale boekhoudplan, maar vult dat bovendien uitgebreid aan met meer gedetailleerde rekeningen. Deze editie houdt rekening met het nieuwe WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en met de nieuwe versie van het WER (Wetboek Economisch Recht). Uiteraard verwijzen we ook steeds naar de CBN-adviezen. De praktijkvoorbeelden en de alfabetische en chronologische trefwoordenlijst maken van deze expertgids een uiterst handig werkinstrument.

in detail

Deze gids is er voor iedereen die snel en correct het volledige rekeningenstelsel van het genormaliseerde boekhoudplan wil doorgronden, gebruiken en up-to-date wil blijven met de recente wijzigingen. 

Deze Expertgids behandelt vanuit een praktische invalshoek de in België geldende boekhoudprincipes en verklaart het minimale boekhoudplan, maar vult dat bovendien uitgebreid aan met meer gedetailleerde rekeningen. Vanuit hun beroepservaring en hun werk ‘in the field’ hebben de auteurs de genormaliseerde rekeningen verder uitgediept tot op 6 niveaus.

Specifieke maatregelen voor stichtingen en verenigingen worden apart verklaard en de rekeningen die specifiek gelden voor de VZW’s, de IVZW’s en de stichtingen en die meer uitleg behoeven, zijn snel herkenbaar door de overzichtelijke lay-out.

Door de vele praktische voorbeelden van boekingen stelt deze Expertgids Rekeningengids u in staat het volledige rekeningenstelsel optimaal te hanteren. De alfabetische en chronologische trefwoordenlijst leidt u onmiddellijk naar de juiste informatie

Als extra krijgt u bij deze Expertgids het boekje Rekeningenstelsels voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen. 

Deze Expertgids is er speciaal voor... 

iedere professional in tax & accountancy

 • die snel en correct het volledige rekeningenstelsel van het genormaliseerde boekhoudplan wil doorgronden en gebruiken en op de hoogte wil blijven van de wijzigingen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

 • Wetgeving op 23 augustus 2022, met de laatste CBN-adviezen inbegrepen (t.e.m. nr. 2022/09).

Als extra's krijgt u bij deze Expertgids... 

het boekje Rekeningenstelsels voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Deze Expertgids is samengesteld door... 

Fernand Maillard

 • Bedrijfsrevisor en gecertificeerd accountant ITAA

Els Watzeel 

 • Belastingconsulent en gecertificeerd fiscaal accountant ITAA

Klik op de afbeelding en doorblader de inhoudsopgave van de publicatie...

Klik op de afbeelding en doorblader een uitreksel van deze versie...

Pakketaanbod
858,00 
Pakketprijs nu: 600,60 
In dit pakketaanbod...
Expertgids Vennootschapsboekhouden
459,00 
Abonneeprijs 367,20 
Rekeningengids
399,00 
Abonneeprijs 319,20 
Expertgids Vennootschapsboekhouden
459,00 
Abonneeprijs 367,20 
Rekeningengids
399,00 
Abonneeprijs 319,20 
Prijzen zijn excl. btw