Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om probleemloos te huren en/of verhuren van uw woning, handelspand of andere bedrijfsruimtes

Pakketaanbod: 2 voor maar € 108 i.p.v. € 166


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit geactualiseerde dossier geeft u als huurder of verhuurder de juridische zekerheid die u een probleemloze huurperiode garandeert. Deze nieuwe editie is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving in de drie gewesten inzake woninghuur. We geven een overzicht van alle wijzigingen en verschillen per gewest. Enkele voorbeelden: de lijsten van herstellingen die huurder en verhuurder moeten uitvoeren per gewest, de nieuwe Brusselse regeling rond 'buitensporige huurprijzen', de rechtspraak rond het houden van huisdieren, etc.

in detail

De volledige cyclus van het huur- en verhuurproces komt aan bod:

 • de periode voordat u wilt huren of verhuren (attesten e.d.)
 • het opstellen van het huurcontract voor woninghuur
 • de huurperiode zelf
 • het einde van de huur (opzeg, overlijden, scheiding...)
 • de mogelijke discussies achteraf
 • het verschil tussen woninghuur en 'gewone huur'
 • studentenkamers, gedeeld huren en vakantiewoningen: woninghuur of 'gewoon' huurrecht?

U krijgt ook onmiddellijk bruikbare modellen (per gewest) via een online service en een addendum met handige, vergelijkende schema’s met de verschillen per gewest en met alle do’s-and-don’ts rond woninghuur.

Goede afspraken maken goede vrienden en garanderen u een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder. Dit dossier helpt u hierbij.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zelfstandige, de vrije beroeper

 • die juridische zekerheid wil bij het verhuren en/of huren van een woning
 • die een goede verstandhouding wil tussen huurder en verhuurder gedurende de hele huurperiode

 

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Merel Huybrechts

 • advocaat, GSJ advocaten, Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur Tips & Advies Vastgoed, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Een woning ‘te huur’ zetten... 

1. Attesten en andere verplichtingen

1.1. Eigendomsattest

1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)

1.3. Conformiteitsattest

1.4. Attest van keuring van elektrische installaties

1.5. Attesten van keuring en onderhoud van de cv-ketel

1.6. Bodemattest

1.7. Rookmelders

1.8. Dakisolatie

1.9. Dubbelglas

1.10. Regels rond brievenbussen en deurbellen

2. Correcte publiciteit

2.1. Welke informatie moet u erin opnemen?

2.2. Het EPC vermelden

2.3. Nog extra informatie nodig als u voor meer dan negen jaar wilt verhuren

3. Een kandidaat-huurder screenen

3.1. Van belang om een goede huurder te kiezen

3.2. In hoeverre is de privacy van de huurder beschermd?

3.3. Welke informatie mag zonder meer opgevraagd worden?

3.4. Welke informatie is wel ‘gevoelig’?

3.5. Van een bepaalde kandidaat het verleden als ‘huurder’ blootleggen

3.6. Mag u als verhuurder kieskeurig zijn?

Deel 2 - Spelregels woninghuur

1. Wanneer gelden de nieuwe regels, wanneer de oude?

2. Verhuur van een hoofdverblijf of ruimer?

2.1. Regeling in de gewesten

2.2. Verhuur van een hoofdverblijf

3. Woonnormen

4. Het huurcontract

4.1. Een geschreven contract

4.2. Hoeveel originelen zijn er vereist?

4.3. In welke taal moeten de contracten opgesteld worden?

4.4. Moet er al een concrete begindatum zijn?

5. Het renovatiecontract

6. De verhuur van een woning die geen hoofdverblijfplaats is?

7. Hoelang loopt de huur van een hoofdverblijfplaats?

7.1. Een gewoon woninghuurcontract van negen jaar

7.2. Woninghuur voor korte duur (maximaal drie jaar)

7.3. Meteen voor meer dan negen jaar een woning (ver)huren

7.4. Levenslange huur

8. Wie sluit het huurcontract en moet het dus ondertekenen?

8.1. Wie is de verhuurder?

8.2. Wie is de huurder?

8.3. Welke gegevens moeten er in het huurcontract staan?

9. Huur door een koppel en medehuur

9.1. Gehuwden/wettelijk samenwonenden

9.2. Feitelijk samenwonenden en cohousing

9.3. Samen huren zonder familiale band: stedenbouwkundige voorschriften

10. Prijs, lasten en waarborg

10.1. Is de prijs vrij te bepalen?

10.2. Jaarlijks ‘automatisch’ geïndexeerd

10.3. De prijs herzien na drie of zes jaar

10.4. Huurprijs verhogen op elk moment als u werken uitgevoerd heeft?

10.5. Kosten en lasten

10.6. Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

10.7. Huurwaarborg

11. Verplichte bijlagen en vermeldingen

11.1. Verplichte vermeldingen in het contract

11.2. Plaatsbeschrijving

11.3. Andere verplichte bijlagen en vermeldingen

12. Registratie

12.1. Wie moet er registreren?

12.2. Waarom het best effectief registreren?

12.3. Ook de plaatsbeschrijving?

12.4. Op wiens kosten?

12.5. Waar en hoe registreren?

Deel 3 - Discussies/aandachtspunten ­tijdens de woninghuur

1. Huurherstellingen en andere huurkosten... 

1.1. Ten laste van de huurder

1.2. Rookmelders en modernisering liften

1.3. Defecte toestellen

1.4. Dringende herstellingen

2. Cv-ketel: onderhoud en audit

2.1. Wie onderhoudt de cv-ketel?

2.2. Wie moet de nodige herstellingen doen en/of de ketel vervangen?

3. In welke mate mag de huurder verbouwen?

3.1. Meestal staat in huurcontract dat dit verboden is

3.2. Verbouwd, als huurder recht op tussenkomst verhuurder?

4. De eigenaar verkoopt de verhuurde woning

4.1. Regeling in Vlaanderen

4.2. Brussels en Waals gewest en regeling voor contracten van vóór 2019 in Vlaanderen

4.3. Wat bij een huur van meer dan negen jaar?

4.4. Wat bij een uitvoerend beslag?

4.5. Recht op informatie

5. Huisdieren verboden

5.1. Geen huisdieren, dus ook geen goudvis?

5.2. Huisdier dat hinder veroorzaakt

5.3. Goede motivatie is van belang

5.4. Hoe zit dat voor een huurder in een appartementsgebouw?

6. Brand-, water-, storm- of andere schade

6.1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

6.2. Brandverzekering verplicht?

6.3. Wat is precies een zgn. afstand van verhaal?

6.4. De ene huurder zorgt voor brand- of waterschade bij een andere huurder

6.5. Gasten van uw huurder richten schade aan

7. Onderhuur

7.1. Mag het?

7.2. Acht duidelijke spelregels voor de huurder

7.3. Enkele speciale gevallen van onder(ver)huur

7.4. Onderhuur via Airbnb?

7.5. Het systeem van ‘proefhuren’

8. Wat kunt u ondernemen als uw huurder u niet betaalt of zijn verplichtingen niet nakomt?

8.1. Interesten aanrekenen aan uw huurder

8.2. Een afbetalingsplan toestaan?

8.3. Toch maar de ontbinding

8.4. De wederverhuringsvergoeding

8.5. Wat met een huurder die ondertussen in collectieve schuldenregeling zit?

8.6. Ook al huurschade vorderen?

8.7. De huurder is met de noorderzon vertrokken

9. Huurder heeft last van de buren

Deel 4 - Einde van de huur

1. Bij overlijden?

1.1. De huurder sterft

1.2. De verhuurder sterft

1.3. Wie is (zijn) de erfgena(a)m(en)?

2. Een opzeg door een van de huurders, is die geldig?

3. Automatisch ten einde en/of is er een opzegging nodig?

3.1. Is er een opzegging nodig?

3.2. Wanneer gaat de opzegging in?

3.3. Opzegging van een huurcontract van negen jaar

3.4. Opzegging van een huurcontract van korte duur (maximaal drie jaar)

3.5. Opzegging van een woninghuur van lange duur (langer dan negen jaar)

3.6. Opzegging van een levenslange huur

4. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

5. Einde wegens inbreuken op de huisvestingscodes

5.1. Wanneer kan dat en wat zijn de gevolgen?

5.2. Belang van een gedetailleerde plaatsbeschrijving bij aanvang

5.3. Wat bij een gemengde huursituatie?

6. Bewoningsplicht?

7. Huurder vertrekt, daarna doet hij zijn beklag om zijn plotse vertrek te verantwoorden... 

Deel 5 - Discussies achteraf

1. Einde contract?

1.1. Het pand verlaten en toch nog ‘huurder’

1.2. Sleutels afgegeven, dus in orde... 

1.3. Sleutels kwijt op het einde of nog niet overhandigd

2. De verhuurder heeft nog geld tegoed... 

2.1. Eerst verzoenen?

2.2. Huurachterstal te verrekenen met huurwaarborg?

2.3. Pandbeslag en andere acties

2.4. De huurder staat huur achter, dus wilt u hem uitzetten... 

2.5. Huurschade

3. Andere discussiepunten, uit het leven gegrepen

3.1. Verhuisd, maar wel nog bij u gedomicilieerd... 

3.2. De budgetmeter laten weghalen?

3.3. Een onbetaalde factuur van de nutsmaatschappij

3.4. Keuze van woonplaats op adres huurwoning, blijft dat gelden?

3.5. Ongewenste ‘bewoners’ uit uw pand zetten

Deel 6 - Verhuur aan studenten

1. Vlaams gewest

1.1. Wanneer van toepassing?

1.2. Sommige regels met betrekking tot hoofdverblijfplaats dwingend toepasselijk bij studentenhuur

1.3. De huurprijs

1.4. De huurwaarborg

1.5. Einde huurovereenkomst

2. Brussel

2.1. Wanneer van toepassing?

2.2. Duur van de overeenkomst

2.3. Vervroegde opzegging

2.4. Verlenging

2.5. Huurprijsherziening

3. Waals gewest

3.1. Wanneer van toepassing?

3.2. Duur

3.3. Vervroegde beëindiging van het huurcontract

3.4. Onderhuur

3.5. Onroerende voorheffing

4. Minimale kwaliteitseisen?

5. Brand op kot, een aandachtspunt... 

Deel 7 - Specifieke wetgeving voor medehuur

1. Vlaanderen

2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

3. Waals gewest

Deel 8 - Vakantiewoning

Deel 9 - Lijst van modellen en contracten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier krijgt u een antwoord op al uw vragen over handelshuur en de huur van bedrijfsruimtes. Het is uw leidraad om juridisch veilig te handelen en garandeert u een probleemloze huurperiode. Deze nieuwste editie is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving inzake handelshuur, zoals de verplichting rond het energieprestatiecertificaat voor handelspanden.

in detail

Van de ondertekening tot de beëindiging van het contract, alle aspecten komen aan bod in dit dossier:

 • de formaliteiten bij handelshuur, bv.:
  • indexatie of herziening van de huurprijs
  • opzegging van de huur
  • huurhernieuwing en huuroverdracht
  • verbouwingen
 • de 'vrijheid' bij gewone huur van bedrijfsruimtes
  • stel een huurcontract 'op maat' op!

Als huurder en/of verhuurder moet u in elke situatie weten wat er voor u van belang is. Dit dossier legt het u haarfijn uit.
Inclusief onmiddellijk bruikbare modellen op een online service en een addendum met handige schema's met de do's-and-don'ts rond handelshuur.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de zaakvoerder, de vrije beroeper

 • die juridisch veilig en zorgeloos een handelspand wil huren/verhuren

Als extra's krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

addendum

 • met handige schema's om snel de juiste beslissing te nemen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Petra Daemen

 • Odigo Advocaten

Griet Pals

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1. Uw handelshuurcontract doorgelicht

1. Wat (ver)huurt u?

1.1. Een winkelpand of een horecazaak

1.2. Wat is het verschil met een concessie?

1.3. Wat met een ‘shop-in-shop’?

1.4. Praktijkruimte voor vrij beroep

1.5. Handelaar die diensten aanbiedt

1.6. Toonzaal van een aannemer

1.7. Magazijn

1.8. Bed and breakfast

1.9. Een handelshuur voor een gemeente of VZW?

1.10. Handelaar die zich enkel richt tot een deelpubliek of een gespecialiseerd publiek

1.11. Wat voor een handelspand met annex appartement?

1.12. Valt ook een parking onder handelshuur?

1.13. (Geen) handelshuur, omdat u het zo afspreekt?

2. De verhuurder(s)

2.1. Eigenaar-verhuurder(s)

2.2. De erfgenamen volgen op

2.3. Een vennootschap verhuurt

2.4. De verhuurder huurt zelf

2.5. Verplichte vermeldingen in het huurcontract

3. De huurder(s)

3.1. Woonstkeuze

3.2. Meerdere huurders

3.3. De kandidaat-huurder bestaat nog niet

3.4. De onderhuurder wordt hoofdhuurder

3.5. Verplichte vermeldingen in het huurcontract

4. De huurprijs

4.1. Kunt u een progressieve huurprijs afspreken?

4.2. Kunt u een huurprijs gekoppeld aan de omzet voorzien?

4.3. Indexatie voorzien?

4.4. Wat met huurkosten?

4.5. Heeft de ex-huurder nog ergens recht op?

5. Het pand

5.1. Over welke ruimten hebben we het?

5.2. Waarvoor moet het dienen?

6. De huurwaarborg

6.1. Hoeveel mag u vragen/moet u betalen?

6.2. Hoe een waarborg stellen?

6.3. Aanvullen met een persoonlijke borgstelling?

7. Hoelang duurt de huur?

7.1. Negen jaar

7.2. Of toch langer dan negen jaar?

7.3. Het kan minder zijn... 

7.4. Opzegbaar door de huurder

7.5. Kan de verhuurder vervroegd opzeggen?

8. Enkele speciale clausules nader bekeken

8.1. Uitzettingsbeding

8.2. Voorkooprecht en voorkeurrecht

8.3. Eerbiedigingsbeding

8.4. Opzeg mogelijk door de verhuurder

8.5. Verbouwen mag niet... 

8.6. Schadebeding bij wanprestatie

9. De plaatsbeschrijving

9.1. Door wie?

9.2. Wat is het nut?

9.3. Wanneer moet het gebeuren?

10. Bijkomende attesten

10.1. Energieprestatiecertificaat (EPC)

10.2. Audit en onderhoud cv

11. Registratie

11.1. Moet het?

11.2. Door wie?

11.3. Hoeveel tijd heeft u daarvoor?

11.4. Waar?

11.5. Registratie via de post

11.6. Hoeveel kost dat?

11.7. Wat met huurcontract voor meer dan negen jaar?

Deel 2. Indexering, huurkosten

1. Wanneer indexeren?

2. Welke index? Hoe berekenen?

2.1. Op basis van de gezondheidsindex

2.2. Waar vindt u de indexcijfers?

2.3. De huurder even herinneren aan de index?

3. Een aantal jaren vergeten door de verhuurder?

3.1. Hoelang kunt u terug?

3.2. Geen recht meer op indexatie... 

4. Wat bij vooruitbetaalde huur?

5. Huurkosten

5.1. Ook de onroerende voorheffing doorrekenen?

5.2. Een handelszaak in een appartementsblok?

5.3. Retroactief huurkosten opvragen (door de verhuurder)

Deel 3. Herziening huurprijs

1. Waarover gaat het?

2. Wanneer kan het?

3. Omhoog, of soms ook omlaag?

4. Om welke redenen?

5. De normale huurwaarde is van belang

6. Alleen mits nieuwe externe omstandigheden

6.1. Nieuwe omstandigheden

6.2. Externe omstandigheden

7. Minstens 15% hoger of lager

8. Duurzame wijziging

9. Hoe pakt u dat praktisch aan?

9.1. Gewoon een brief sturen?

9.2. De vrederechter beslist daarover

10. Minder huur betalen omwille van werken?

Deel 4. Er komt een aannemer aan te pas

1. Herstellingen

1.1. Wat voorziet het contract daarover?

1.2. Kleine herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder

1.3. Grote werken ten laste van de verhuurder

2. Verbouwingen

2.1. Verbouwen mag niet, volgens het contract

2.2. De huurder mag volgens het huurcontract verbouwen

Deel 5. Brand-, water-, storm- en andere schade: goed verzekerd, goed huurcontract?

1. In de eerste plaats een probleem van de huurder

2. Discussie tussen huurder en eigenaar

2.1. Welke verzekering moet tussenkomen?

2.2. De verzekering afstemmen op de afspraken in het huurcontract!

3. Discussie tussen buren

Deel 6. Overdracht van huur

1. Waarover gaat het?

2. Wat is het verschil met onderhuur?

3. Mag er zomaar overgedragen worden?

3.1. Wat zegt het contract?

3.2. Wat staat u als huurder te doen?

3.3. De verhuurder heeft soms niet het recht om te weigeren

3.4. De verhuurder mag weigeren

3.5. Nadien dezelfde activiteit?

4. Overdracht van huur van meer dan negen jaar: via de notaris

5. Een gedeeltelijke overdracht van het huurcontract?

5.1. Gedeeltelijke overdracht handelsfonds zou kunnen

5.2. Gedeeltelijk onderhuren kan wel

6. Wat met de huurwaarborg ‘ex-huurder’?

7. Als ‘ex-huurder’ borg voor de overnemer?

8. Wat met verbouwingen door de overdrager?

Deel 7. Huurhernieuwing

1. Wat is precies het belang?

2. Strikte formaliteiten

2.1. Door wie?

2.2. Hoe moet zo’n hernieuwing aangevraagd worden?

2.3. Wanneer moet het precies?

2.4. Aan wie?

2.5. Elk woord telt!

2.6. Iets vergeten, tweede kans?

2.7. Gebruik ons model

2.8. Enkel voor initiële handelsactiviteit

2.9. In het contract voorzien dat de huurder geen hernieuwing moet aanvragen, maar ze automatisch verwerft?

3. Vergeten aan te vragen of aanvraag ongeldig, wat dan?

3.1. Eruit?!

3.2. Stilzwijgend blijven huren

4. De verhuurder weigert

4.1. Welke reacties zijn er mogelijk?

4.2. Hoeveel tijd om te reageren en hoe?

4.3. Mag u botweg weigeren?

4.4. Wat is een geldige reden?

4.5. Wie moet de opgegeven reden nakomen in geval van mede-eigendom?

4.6. Wat als de verhuurder de opgegeven reden achteraf niet nakomt?

4.7. Hoeveel moet u aan de huurder betalen?

4.8. Wat als de verhuurder van gedacht verandert?

5. Akkoord, maar onder andere voorwaarden (door de verhuurder)

5.1. Hogere huurprijs

5.2. Uitzettingsbeding invoegen

5.3. Ook door de verhuurder driejaarlijks opzegbaar

5.4. Een gedeelte van het pand ‘terugnemen’

5.5. Hoe laat u dit als verhuurder weten aan uw huurder?

5.6. Hoe reageert u als huurder?

6. Als huurder andere voorwaarden voorstellen

6.1. Een lagere prijs

6.2. Voor minder dan negen jaar

6.3. Voor meer dan negen jaar?

6.4. Voorkooprecht invoegen

6.5. Hoe reageert u als verhuurder daarop?

7. Huur hernieuwd, maar kort nadien het pand verkocht

7.1. Wat is precies het probleem?

7.2. Registratie hernieuwing

7.3. Eerbiedigingsclausule geeft de huurder meer zekerheid

8. Hoe registreert u de hernieuwing?

8.1. Een overeenkomst over de hernieuwing?

8.2. Brieven over en weer

8.3. Geen reactie op uw aanvraag

8.4. Wanneer moet u registreren?

8.5. Opnieuw registratierechten?

9. Hoe vaak mag u vernieuwen?

9.1. Wat als 36 jaar niet volstaan?

9.2. Hoe lost u dat als huurder op?

10. Huurhernieuwing als onderhuurder

10.1. Handelshuur als onderhuurder

10.2. Hoe weet u of u onderhuurder bent?

10.3. Recht op een huurhernieuwing, maar er gelden andere regels

10.4. Wat als de hoofdhuurder zijn hernieuwing vergeet?

10.5. Neem het heft in eigen handen: twee aanvragen versturen

10.6. Wanneer is de huurhernieuwing oké?

11. Garantie op huurhernieuwing voor de toekomst... 

11.1. Kan dat wel?

11.2. Wat kan de verhuurder wél beloven?

12. Berekening van de termijnen: praktisch

Deel 8. De huur komt ten einde

1. Einde contract

2. Minnelijke beëindiging

3. De huurder zegt op

3.1. Driejaarlijks opzegbaar... 

3.2. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

3.3. Is een bezetting ter bede mogelijk na het verstrijken van de negen jaar?

4. De verhuurder zegt op

4.1. Mag dat tussentijds?

4.2. Hoelang duurt de opzeg dan?

4.3. Alleen om er zelf een handel in te starten

4.4. Een vergoeding betalen

4.5. Wat na meer dan negen jaar huur (zonder hernieuwing)?

5. De nieuwe eigenaar zet u eruit

5.1. Niet voor om het even welke reden

5.2. Hoe moet er dan opgezegd worden?

6. De huurder houdt zich niet aan de afspraken: verbreking mogelijk?

7. De huurder betaalt de huur niet

7.1. Uitzetten

7.2. Pandbeslag

7.3. Huur niet betaald en pand verlaten... 

7.4. De huurder failliet, dus einde contract?

7.5. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

8. Huurschade

8.1. Plaatsbeschrijving gemaakt?

8.2. De huurwaarborg aanspreken

8.3. Huurschade, maar ook huurderving

8.4. Huur overgedragen: ex-huurder draait mee op?!

9. Wat met verbouwingswerken?

9.1. Terug in de oorspronkelijke staat

9.2. De verhuurder moet mogelijk niets betalen

9.3. Nieuwe huurder: betalen of ik breek alles uit

10. Uw zaak overleeft 36 jaar handelshuur

Deel 9. Handelshuur voor korte duur

1. Vlaams decreet

1.1. Het zogenaamde ‘pop-updecreet’

1.2. Welke contracten?

1.3. Duurtijd, geen recht op hernieuwing

1.4. Einde

1.5. Overschrijding van de termijn van één jaar

1.6. De huurprijs

1.7. Verbouwingen aan het pand

1.8. Overdracht van huur en onderhuur

1.9. Verkoop van het verhuurde goed

1.10. Registratie van de huurovereenkomst

1.11. Bevoegde rechtbank

2. Waals decreet

2.1. Welke contracten?

2.2. Duurtijd, geen recht op hernieuwing

2.3. Einde

2.4. Overschrijding van de termijn van één jaar

2.5. De huurprijs

2.6. Verbouwingen aan het pand

2.7. Overdracht van huur en onderhuur

2.8. Verkoop van het verhuurde goed

2.9. Registratie van de overeenkomst

2.10. Bevoegde rechtbank

3. Brussel: goedgekeurde ordonnantie

3.1. Welke contracten?

3.2. Duurtijd, geen recht op hernieuwing

3.3. Einde

3.4. Huurprijs

3.5. Verbouwingen

3.6. Overdracht van huur en onderhuur

3.7. Verkoop van het verhuurde goed

3.8. Staat van het goed

3.9. Beperking huurwaarborg

3.10. Registratie

3.11. Bevoegde rechtbank

Deel 10. Btw te betalen op de handelshuur?

Deel 11. Huur van andere bedrijfsruimtes

1. Geen handelshuur

2. Geen regels?

3. Het contract

3.1. Welke partijen?

3.2. Plaatsbeschrijving

3.3. Welke attesten?

3.4. Wie registreert (en betaalt daarvoor)?

4. Welke prijs?

4.1. Vrij overeen te komen

4.2. Indexatie

4.3. Herziening mogelijk

4.4. Doorrekening kosten

4.5. Huurwaarborg

5. Hoelang?

5.1. Huurder bedrijfsruimte wordt niet beschermd

5.2. Onbepaalde duur

5.3. Bepaalde duur

5.4. Hernieuwing mogelijk

5.5. Stopzetting in onderling akkoord

6. Overdracht en onderhuur

7. Onderhoud en herstellingen

7.1. Wat voorziet de wet?

7.2. Andere afspraken op papier?

8. Verbouwen

8.1. Mag de huurder het?

8.2. Wat op het einde?

9. Te koop of te huur

9.1. Bezichtigen

9.2. Uithangborden

Deel 12. Een bedrijfs- of handelspand kopen, wat met de zittende huurder?

1. Privé kopen of via uw vennootschap, dat maakt mogelijk een verschil

2. Om welke soort van pand gaat het?

2.1. Bedrijfspand: kantoor, magazijn, atelier e.d.

2.2. Handelspand bezet door handelshuurder

Deel 13. Lijst modellen