Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om de baksteen in uw maag licht verteerbaar te maken

Pakketaanbod: 2 voor maar € 139 i.p.v. € 234


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw hulpmiddel en leidraad om de correcte waarde van vastgoed te bepalen. Dit is belangrijk in het kader van bv. een (ver)koop, (ver)huur, een nalatenschap, een echtscheiding, een onteigening, verzekeringen, het beheer van vastgoed in/uit uw vennootschap, ... Met dit dossier weet u hoe zo'n schatting in zijn werk gaat en hoe u een schattingsverslag moet 'lezen'. Wat zijn de verschillende waarden die bij een schatting gegeven worden en hoe kunt u die (zelf) berekenen? Welke documenten en tools heeft u nodig om een schatting te maken? Aan de hand van vele voorbeelden, tips en adviezen krijgt u als particulier of vastgoedexpert inzicht in de kunst van het schatten van vastgoed. Zo kunt u dan zelf een indicatieve schatting maken.

detail

Om tot dit inzicht te komen, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wie mag zich 'schatter' noemen?
 • In welke situaties is een schatting belangrijk?
 • Welke documenten heeft u best bij de hand om te schatten?
 • Het plaatsbezoek
 • Welke waarden worden er bij een schatting berekend?
 • Hoe de waarde berekenen van:
  • bouwgrond
  • een woning of een appartement
  • industriegrond
  • landbouwgrond
 • Alternatieve waardebepalingen
 • Rendementsberekening van een investeringspand
 • Het schattingsverslag

Het eerste wat verkopers of kopers van een woning, een grond of een ander gebouw willen weten, is: wat is de waarde? Maar ook in het kader van andere gebeurtenissen is het kennen van de waarde van vastgoed belangrijk. Daarnaast rijst de vraag: Doe je dit zelf, via de schatter-expert of sinds kort via de Vlabel? Heeft de ene voorrang op het andere? Met dit dossier krijgt u als vastgoedexpert of als particulier inzicht in alle aspecten voor het bepalen van een correcte verkoopprijs en/of nettohuur van vastgoed en kunt u zelf al een eerste indicatieve schatting maken.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

Vastgoedexperts

 • die inzicht willen krijgen in de kunst van het schatten van vastgoed

Bedrijfsleiders, zelfstandigen, vrije beroepers

 • die zelf al een eerste indicatieve schatting van een pand of bouwgrond willen maken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Jacques Robeet

 • Schatter onroerend goed JR Consulting bvba

Griet Pals

 • Hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Wie mag er zich precies een ‘schatter’ noemen?

2. In welke situaties is een schatting belangrijk?

2.1. Bij aan- of verkoop van een onroerend goed

2.2. Voor het al dan niet toekennen van krediet door de bank

2.3. Bij verdelingen, bv. na een echtscheiding

2.4. Bij ruiling van onroerende goederen

2.5. Bij aangifte van de nalatenschap

2.6. Bij onteigening

2.7. Wanneer onroerende goederen in of uit de vennootschap gehaald worden

2.8. Om het rendement van een aankoop te bepalen

2.9. Wanneer de verzekeringswaarde verschilt van de verkoopwaarde

3. Welke documenten heeft u het best bij de hand?

3.1. Inleiding

3.2. Plan van de omgeving

3.3. Waterinformatie

3.4. Stedenbouwkundige informatie

3.5. Kadastrale gegevens

3.6. Bouwgrond: ondergrond

3.7. Eigendomstitel of akte

3.8. Bodemattest

3.9. Nog andere documenten?

3.10. Zijn al die documenten echt nodig?

4. Uitvoering van het plaatsbezoek

4.1. Inleiding

4.2. Waarop moet u precies letten?

5. Welke waarden worden er bij de schatting berekend?

5.1. Nieuwbouwwaarde

5.2. Venale waarde of marktwaarde

5.3. Gedwongen of verplichte verkoopwaarde

6. Berekening van de waarde van een bouwgrond

6.1. Inleiding

6.2. Waarde van een bouwgrond voor woningbouw

6.3. Grondwaarde bij een nieuwbouwproject

7. Waardebepaling van een woning: bouwwaarde volgens de analytische methode

7.1. Nieuwbouwwoning

7.2. Bestaande woning: taxatie van de vloerplaat

8. Waardebepaling van een appartement

8.1. Nieuwbouwappartement

8.2. Bestaand appartement

8.3. Cijfervoorbeeld

9. Waardebepaling van industriegronden

9.1. Inleiding

9.2. Prijzen per m3

9.3. Hoe zit dat voor handelspanden?

10. Waardebepaling van landbouwgronden

10.1. Wat speelt er een rol in de grondwaarde bij landbouwgronden?

10.2. De kostprijs berekenen van een weide

11. Andere waardebepalingen

11.1. Veengronden en weiden

11.2. Bosgronden

11.3. Boomgaarden

12. Andere waardebepalingsmethoden

12.1. Methode volgens het kadastraal inkomen

12.2. Methode volgens de conjunctuur

12.3. Methode van de vergelijkingspunten

13. Rendementsberekening van een investeringspand

13.1. Waarom van belang?

13.2. Berekening van het brutorendement

13.3. Berekening van het nettorendement

13.4. Bepaling van de verkoopprijs op basis van het rendement

13.5. Huurberekening volgens het rendement

13.6. Rendementsberekening van een aan te kopen woning

13.7. Rendementsberekening van een aan te kopen appartement

14. Schattingsverslag

14.1. Welke elementen moet het schattingsverslag zeker bevatten?

14.2. Specifiek: schattingsverslag volgens het kwaliteitscharter van de fiscus

15. Bijlagen

1. Plan: indeling van een bouwgrond

2. Voorbeeld 1: schattingsverslag van woning die verkocht wordt

3. Voorbeeld 2: schattingsverslag voor aangifte nalatenschap

Een Referentiegids over... 

samengevat

Dit boek is de referentiegids voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u snel alle mogelijke info over het (ver)kopen, (ver)huren en beheren van vastgoed, zowel voor privé- als handelsdoeleinden. De tips en adviezen worden aangevuld met onmiddellijk bruikbare modellen en handige tabellen. Uiteraard is deze referentiegids volledig up-to-date met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed.

in detail

In 13 overzichtelijke thema's maken we u wegwijs en geven we u tips en advies over alles wat met vastgoed te maken heeft. We bekijken elk aspect zowel voor het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk als het Waals gewest.

 1. Eigendomsrecht (Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021)
 2. Koop – verkoop (Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 3. Registratierechten bij verkoop (Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 4. De vastgoedmakelaar
 5. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 6. Appartementsmede-eigendom (Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw)
 7. Woninghuur
 8. Handelshuur
 9. Andere huur
 10. Belasting op privé-eigendom
 11. Vastgoed en verzekeringen
 12. Afspraken met aannemers en de Wet Breyne
 13. Varia – basisprincipes

Het trefwoordenregister, de cijfers en tabellen en de onmiddellijk bruikbare modellen maken van deze allesomvattende referentiegids ook een praktisch doeboek. Een must-have voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert.

Deze Referentiegids is er speciaal voor... 

iedere vastgoedadviseur

 • die alle essentiële informatie over vastgoed en praktische modellen en tabellen altijd en overal ter beschikking wil hebben

iedereen die investeert in vastgoed

 • om met kennis van zaken en veilig de juiste weg te volgen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

Volledig up-to-date met de recente nieuwe wetgeving en rechtspraak zoals 

 • Nieuw: Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021
 • Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw

Als extra krijgt u bij deze Referentiegids een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Referentiegids 2020-2021 is samengesteld door... 

Melissa Audenaert, notarieel jurist, Leuven

Guy Baelde en Sabine Delvoye, advocaten bij Baelde Advocaten, Brugge

Bart Soons, jurist op het kantoor van notaris Cynthia Van Aenrode, Genk

Gerrit Van Daele, Professor UGent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, bestuurder NL Fitrama

Johan Vanmuysen, advocaat, Villa Juris Advocaten, Hasselt

Kristof Verduyckt, fiscaal en financieel jurist, Aarschot

Merel Huybrechts, Stephanie Wernaers, Joris Wouters, advocaten, GSJ advocaten, Antwerpen

Griet Pals, hoofdredacteur Indicator-Larcier

In deze Referentiegids 2020-2021 leest u...

Hoofdstuk I - Eigendomsrecht en andere zakelijke rechten

A. Wijziging op komst vanaf 1 september 2021

B. Eigendomsrecht

1. Definitie

2. Eigendomstitel

3. Kadaster

C. Erfdienstbaarheden

1. Begrip

2. De wettelijke erfdienstbaarheden

3. Erfdienstbaarheden die door de mens gevestigd worden (erfdienst­baar­heden uit overeenkomst)

D. Afstand van beplantingen

1. Wettelijke regeling

2. Erfdienstbaarheid van beplanting

3. Snoeien van bomen en beplantingen

E. Vruchtgebruik

1. Begrip

2. Rechten en verplichtingen van de vruchtgebruiker

3. Rechten en verplichtingen van de blote eigenaar

4. Verschil recht van vruchtgebruik en recht van bewoning

F. Recht van erfpacht

1. Begrip

2. Rechten en plichten van de erfpachter

3. Rechten en plichten van de erfverpachter

4. Rechten en plichten van erfpachter en erfverpachter bij het einde van de erfpacht

G. Recht van opstal

1. Begrip

2. Rechten en plichten van de opstalhouder

3. Rechten en plichten van de opstalgever

4. Vergoeding einde opstalrecht

H. Burenhinder

1. Begrip

2. De buren begaan een fout

3. Foutloze aansprakelijkheid

4. Vanaf 1 september 2021: volledig nieuwe regeling

Hoofdstuk II - Koop – verkoop

A. Verloop van het verkoopproces

B. Algemeen

1. Verkoop

2. Verplichtingen verkoper

3. Verplichtingen koper

4. Onbekwaamheden

C. Verkoopopdracht van een vastgoedmakelaar

1. Vorm

2. Inhoud

D. Samenstelling dossier

1. Vooraf op te stellen

2. Identiteitsgegevens

3. Eigendomstitel

4. Kadaster

5. Stedenbouwkundige informatie

6. Bodemattest

7. Syndicus

8. Overstromingsgebied

9. Postinterventiedossier

10. Elektrische keuring

11. Stookolietank

12. Energieprestatiecertificaat

13. Huurcontract

14. Diverse

E. Publiciteit

1. Vlaams gewest

2. Waals gewest

3. Brussels Hoofdstedelijk gewest

F. Bod/optie/aankoopbelofte

1. Het bod

2. De optie

3. De aankoopbelofte

G. Opstellen van het compromis

1. Identiteitsgegevens

2. Beschrijving goed

3. Uitstel eigendomsoverdracht

4. Vrij en onbelast

5. Staat van het goed en erfdienstbaarheden

6. Kosten

7. Taksen en belastingen

8. Ingenottreding en huurtoestand

9. Ruimtelijke ordening

10. Bodemsanering

11. Wonen in eigen streek

12. Postinterventiedossier

13. Elektrische installaties

14. Stookolietank

15. Energieprestatiecertificaat

16. Zonnepanelen

17. Overstromingsgebied

18. Brandpolis

19. Rookmelders

20. Bosdecreet

21. Mijnconcessie

22. Onroerend erfgoed

23. Bijzondere regels inzake appartementen

24. Informatieplicht verkoper

25. Wettelijke voorkooprechten

26. Conventionele voorkooprechten

27. Opschortende voorwaarden

28. Prijsbepalingen

29. Vrije notariskeuze

30. Termijn en sancties

31. Datering en ondertekening

32. Verzekering tegen overlijden door ongeval

H. De wederkerige koop-verkoopbelofte

1. De verkoopbelofte

2. De aankoopbelofte

3. Het lichten van de optie

4. Voordelen

5. Nadelen

6. Toepassingsgevallen

I. Opzoekingen te verrichten door de notaris

1. Documenten voor compromis

2. Hypothecair getuigschrift

3. Fiscale en sociale notificaties

4. Andere

J. Ontbinding van de onderhandse koopovereenkomst

1. Vrijwillige ontbinding

2. Gerechtelijke ontbinding

3. Ontbinding van rechtswege

4. Vernietiging van de overeenkomst

Hoofdstuk III - Registratierechten bij verkoop

A. Situering van het verkooprecht

1. De registratie en de registratietermijnen

2. Federale en gewestelijke registratierechten

3. Drie soorten registratierechten – onderscheid tussen evenredige en vaste recht(en)

4. Overdrachtsbelastingen op vastgoed

5. Andere belastingen

B. Wanneer is het verkooprecht van toepassing?

1. Overdracht

2. Onroerend goed

3. Overdracht van eigendom of vruchtgebruik

4. Onder bezwarende titel

5. Vastgoed in België gelegen

C. Basis waarop het verkooprecht berekend wordt

1. Algemeen

2. Bepaling van de waarde

3. Verminderingen van de heffingsgrondslag in het Vlaams gewest

4. Verminderingen van de heffingsgrondslag in het Waals gewest

5. Verminderingen van de heffingsgrondslag in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

D. Tarieven van het verkooprecht

1. Basistarief en verlaagde tarieven

2. Tarieven in het Vlaams gewest

3. Tarieven in het Waals gewest

4. Tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

E. Minnelijke ontbinding – bijzonder tarief

1. Algemeen

2. Mogelijke oplossingen

3. Mogelijkheden tot ontbinding van de verkoop

F. Verminderingen van het verkooprecht

1. Alleen in het Vlaams gewest

2. Meeneembaarheid

3. Aanvullende rechtenvermindering bij aankoop enige gezinswoning met tarief van 6% of 5%

G. Vrijstellingen en kosteloze registratie

1. Vrijstellingen van het verkooprecht

2. Kosteloze registratie

H. Betaling van het verkooprecht

1. Algemeen

2. Opschortende voorwaarde

3. Schuldenaar van het verkooprecht

4. Plaats van registratie en betaling

I. Teruggave van het verkooprecht

Hoofdstuk IV - De vastgoedmakelaar

A. Het beroep van vastgoedmakelaar

1. Het begrip vastgoedmakelaar

2. Reglementering

3. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

4. Uitoefening van het beroep als natuurlijke persoon of bescherming van het beroep via een vennootschap

5. Erkenningsvereisten

6. Competentietest

7. Stage

8. Inschrijving en herinschrijving

9. Gevolgen

10. Einde stage – overgang naar tableau

11. Procedure

12. Deontologie

B. Bemiddeling bij verkoop

1. Inleiding

2. Exclusieve of niet-exclusieve opdracht

3. Vormvereisten makelaarsopdracht

4. Specifieke regels als de opdrachtgever een consument is

5. Informatieplicht van de vastgoedmakelaar vóór de opdracht

6. De verplichte vermeldingen in de bemiddelingsopdracht

7. De verboden vermeldingen in een bemiddelingsovereenkomst

8. De betaling van het ereloon

9. Aansprakelijkheid als vastgoedmakelaar

C. Bemiddeling bij verhuur

1. Inhoud contract

2. Taken van de makelaar

3. Informatieverzameling over de huurder

4. Controle van de kwaliteit van het huurpand

5. Commissieloon

6. Aansprakelijkheid en publiciteit

D. Vastgoedbeheer

1. De syndicus

2. De rentmeester

E. De antiwitwaswetgeving – verplichtingen voor de vastgoed­makelaar

1. Wanneer van toepassing?

2. Welke verplichtingen?

3. Klantenonderzoek – identificatie

4. Cliëntacceptatiebeleid

5. Voortdurende waakzaamheidsplicht

6. Meldingsplicht antiwitwascel CFI

7. Aanduiding van de antiwitwasverantwoordelijke

8. Opleiding en sensibilisering van de werknemers

9. Jaarlijkse bijdrage

10. Verplichte vermelding van het rekeningnummer in de verkoopovereenkomst

11. Beperking cashbetalingen

12. Controle, checklist en sancties

Hoofdstuk V - Ruimtelijke ordening en stedenbouw

A. Vlaams gewest

1. Inleiding

2. Planningsinstrumenten

3. Ruimtelijke beleidsplannen

4. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

5. Stedenbouwkundige verordeningen

6. Plannen van aanleg

7. Gewestplannen

8. Planschade en planbatenheffing

9. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)

10. Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen

11. Stedenbouwkundige attesten

12. Planologische attesten

13. Regularisatieaanvragen

B. Brussels Hoofdstedelijk gewest

1. Algemeen

2. Een richtplan van aanleg (RPA)

3. Het gewestelijk en gemeentelijk ontwikkelingsplan

4. Het gewestelijk en bijzonder bestemmingsplan

5. De gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

6. Beroep en afwijkingen

7. Brussels erfgoed

8. Stedenbouwkundige vergunning

C. Waals gewest

1. Algemeen

2. Het nieuwe Wetboek Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoofdstuk VI - Appartementsmede-eigendom

A. Toepassingsgebied van de Appartementswet

1. Wanneer is de wet van toepassing?

2. Uitzondering: uitdrukkelijke uitsluiting

B. De statuten

1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom

2. De basisakte

3. Het reglement van mede-eigendom

4. Verplichte coördinatie van de statuten

C. Het reglement van interne orde

1. Regels van de algemene vergadering

2. Mandaat van de syndicus

3. De jaarlijkse periode voor de organisatie van de algemene vergadering

D. Taalgebruik

E. De vereniging van mede-eigenaars

1. Algemeen

2. Ondernemingsnummer

3. Zetel en benaming van de vereniging van mede-eigenaars

4. Eigen aansprakelijkheid van de vereniging van mede-eigenaars

5. Ontbinding en vereffening

6. Organen

F. De algemene vergadering van mede-eigenaars

1. Algemeen

2. Soorten vergaderingen

3. Organisatie van de algemene vergadering

4. Welke meerderheden zijn er nodig om welke beslissingen te nemen?

5. De notulen

G. De syndicus

1. Algemeen

2. Wie kan er als syndicus aangesteld worden?

3. Het syndicuscontract

4. Duurtijd mandaat

5. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

6. Taken van de syndicus

H. De raad van mede-eigendom

1. Verplicht orgaan?

2. Samenstelling

3. Waarover kan de raad beslissen?

I. De commissaris van de rekeningen

1. Altijd verplicht

2. Bevoegdheid

3. Wie komt er in aanmerking?

J. Verdeling van de kosten

1. Wie moet er bijdragen in de gemeenschappelijke kosten van het gebouw?

2. Om welke kosten gaat het precies?

3. Verdeelsleutel

K. De rol van de huurder in een appartementsgebouw

1. De vrijheid tot verhuring

2. Gelden de statuten ook voor de huurder?

3. De rechten van de huurder in een appartementsgebouw

4. De plichten van de huurder in een appartementsgebouw

L. Verkoop van een appartement of een andere privatieve kavel

1. Einde van de bijdrageplicht

2. Verplichte informatie voor het tekenen van het compromis, het aankoopbod of de aankoopbelofte

3. Verplichte informatie bij de notariële akte

4. Verdeling van de kosten tussen overdrager en verkrijger van de privatieve kavel

5. Het opeisen van de achterstallen van de verkoper

M. Rechtsbescherming binnen de Appartementswet

1. Vordering tot nietigverklaring van een of meerdere beslissingen van de algemene vergadering

2. Vordering tot wijziging van de lastenverdeling

3. Vordering tot wijziging van de aandelen

4. Vordering wegens misbruik van minderheid

5. Vervangende machtiging tot het bijeenroepen van een algemene vergadering

6. Vervangende machtiging tot het uitvoeren van werken aan gemeenschappelijke delen

7. Vordering tot aanstelling van een gerechtelijk syndicus, voorlopig syndicus of voorlopig bewindvoerder

8. Vordering betreffende de eigen privatieve kavel

9. Vordering betreffende de gemeenschappelijke delen

Hoofdstuk VII - Woninghuur

A. Voorafgaand

1. De regionalisering van de huurwetgeving

2. De regels inzake woninghuur

3. Toepassingsgebied

B. De advertentie van de woning

1. Attesten en andere verplichtingen

2. De publiciteit

3. Screening van de kandidaat-huurder

C. De huurovereenkomst

1. Voorwerp van de huurovereenkomst

2. Duurtijd van de huurovereenkomst

3. Ondertekening van de huurovereenkomst

4. De huurprijs

5. Registratie

6. Plaatsbeschrijving

7. De huurwaarborg

D. De staat van het gehuurde goed

1. Algemeen

2. Afwijking: het renovatiecontract

3. Gevolgen voor de huurder

4. Vlaams gewest

5. Waals gewest

6. Brussels Hoofdstedelijk gewest

E. Huurherstellingen en onderhoud

1. Herstellingen ten laste van de verhuurder

2. Herstellingen ten laste van de huurder

3. Aansprakelijkheid brandschade

F. Andere rechten en plichten van de huurder en verhuurder

1. Plichten van de verhuurder

2. Rechten van de verhuurder

3. Plichten van de huurder

4. Rechten van de huurder

G. Verkoop van de woning, overdracht van huur en onderhuur van de verhuurde woning

1. Verkoop van de woning

2. Overdracht van huur en onderhuur

H. Het einde van de overeenkomst

1. Overlijden van een van de partijen

2. De huurders gaan uit elkaar

3. De opzegging – algemeen

4. Opzegging van de overeenkomst van negen jaar

5. Opzegging van de overeenkomst van korte duur

6. Opzegging van de overeenkomst van lange duur

7. Opzegging van een levenslange huur

8. Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

9. Diplomatieke clausule

10. Andere mogelijkheden tot beëindiging

11. Einde wegens inbreuken op de huisvestingscodes

I. Checklist bij het einde van de huurovereenkomst

1. De sleutels

2. De plaatsbeschrijving

3. Huurschade

4. Huurachterstallen

5. Bezoekrecht kandidaat-huurders

6. Uitzetting van de huurder

J. Studentenkamers

1. Toepasselijke regelgeving?

2. Specifieke regels met betrekking tot studentenwoningverhuur

3. Minimumkwaliteitseisen

Hoofdstuk VIII - Handelshuur

A. Algemeen

1. De Wet handelshuur is dwingend

2. Bescherming van de huurder

3. Belangrijk of de wet al dan niet van toepassing is

B. De korte handelshuur in het Vlaams gewest

C. Wanneer valt een huurovereenkomst onder de Handelshuur­wet?

1. Het huren van een onroerend goed

2. Bestemming huurgoed

3. Uitbreiding toepassing Handels­huurwet

4. Welke huurovereenkomsten worden door de Handelshuurwet uitgesloten?

D. De duurtijd van de handelshuur

1. Gewone handelshuur

2. Korte handelshuur

E. Huurprijs

1. De huurprijs

2. Het indexeren van de huur

3. De huurkosten

4. De herziening van de huurprijs

F. Recht van de huurder om aanpassingen te doen aan het huurgoed

1. Recht van de huurder

2. Wettelijke voorwaarden

3. Wat in geval van betwisting of gebrek aan verwittiging?

4. Aansprakelijkheid voor uitgevoerde werken

5. Wat bij einde van de huur?

G. Huuroverdracht en onderverhuring

1. Onderscheid

2. Wanneer is de huuroverdracht en onderverhuring toegelaten?

3. Kan de verhuurder zich verzetten tegen de overdracht of onder­verhuring?

4. Huurovereenkomst van meer dan negen jaar overdragen

5. Gevolgen van de huuroverdracht

6. Gevolgen van de onderverhuring

H. Huurhernieuwing

1. Principe

2. De aanvraag tot huurhernieuwing

3. De reactie van de verhuurder

4. Verhuurder komt opgegeven weigeringsmotief niet na

5. Uitzettingsvergoeding

6. De verhuurder koppelt andere voorwaarden aan de aanvraag

7. Duurtijd hernieuwing

8. Hoe vaak kan er vernieuwd worden?

9. Registratie hernieuwing

10. Tweede kans hernieuwing

I. Rechtspleging

Hoofdstuk IX - Andere huur

A. Wanneer van toepassing?

1. Verhuur van garages, hangars, opslagplaatsen en vakantiehuizen

2. Verhuur van bedrijfsruimtes, zoals een kantoorruimte, een magazijn, een terrein voor de opslag van materialen, ...

3. Verhuur van studentenkamers

B. Enkele principes inzake huur in het gemeen recht

1. Wanneer is er sprake van huur?

2. Een geschrift vereist?

C. Duur van de huur

1. Algemene en relevante wettelijke bepalingen

2. Mondelinge huurovereenkomsten

3. Schriftelijke huurovereenkomsten

4. De opzegging van de huurovereen­komst

D. Registratie

1. Begrip

2. Termijn en verplichting tot registratie

3. Tarief

E. Plaatsbeschrijving

1. Algemeen

2. Tijdstip

3. Vorm en inhoud

4. Geen plaatsbeschrijving opgemaakt?

5. Einde huur

F. Huurwaarborg

1. Facultatief

2. Vrijgave

3. Interesten die de huurwaarborg opbrengt

G. Onderhoud en herstellingen

1. Zowel voor verhuurder als huurder

2. Voor wat betreft de verhuurder

3. Voor wat betreft de huurder

H. De huurprijs

1. Bepaalde of bepaalbare prijs

2. De kosten die de huurder moet betalen

I. Verkoop van het gehuurde goed

1. Probleemstelling

2. Wettelijke regeling

3. Vaste dagtekening

4. Tegenwerpelijkheid aan de nieuwe eigenaar

Hoofdstuk X - Andere belastingen op vastgoed

A. Algemeen

1. De eigenaar van een onroerend goed is een privépersoon

2. Andere spelregels voor vennootschappen die eigenaar zijn?

B. Het kadastraal inkomen

1. Basisbegrip

2. Indexering

3. Hoe gebeurt de vaststelling van het kadastraal inkomen bij een woning?

C. Belasting op onroerende inkomsten

1. Wie is belastingplichtige voor de onroerende inkomsten?

2. De eigen woning

3. Het gebouw wordt niet verhuurd (bv. tweede verblijf)

4. Als privépersoon een gebouw verhuren aan een huurder die het privé gebruikt

5. Als privépersoon een grond verhuren voor privégebruik

6. Als privépersoon een gebouw verhuren voor professioneel gebruik

7. Speciaal geval: zaakvoerder of bestuurder verhuurt aan eigen vennootschap

8. Als privépersoon een gebouw verhuren voor zowel privé- als professioneel gebruik

9. Specifieke regels bij gemeubileerde verhuur van bv. studentenkamers

10. Specifieke regels bij onderverhuring

11. Ook mogelijk via zgn. deeleconomie?

12. Overzicht: belasting op het onroerend inkomen van een privépersoon

13. Erfpacht, opstal en vruchtgebruik

14. Onroerende inkomsten van buitenlands vastgoed

D. Onroerende voorheffing

1. Begrip

2. Berekeningsregels

3. Belastingplichtige

4. Toepassing in het Vlaams gewest

5. Toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

6. Toepassing in het Waals gewest

E. Onroerende meerwaarden

1. Algemeen principe

2. Geen normaal beheer van privévermogen

3. Snelle verkoop van een grond (onbebouwd onroerend goed)

4. Snelle verkoop van een gebouw

5. Snelle verkoop van een nieuwbouw

6. Berekening van de meerwaarde bij snelle verkoop

7. Erfenis of schenking

8. Beroepsinkomsten

F. Kopen en verkopen met btw

1. Wanneer kan de verkoop met btw?

2. Gebouw overdragen met btw

3. Nieuw opgericht gebouw

4. Belastingplichtige voor de btw

5. Aard van het contract

6. Levering in België

7. Tarieven en grondslag

G. Bouwen en verbouwen met btw – Formaliteiten

1. Oud systeem – indienen btw-bouwaangifte

2. Nieuw systeem sinds 20 augustus 2018 – indienen formulier

H. Tarief van 6% voor bepaalde werken (afbraak en wederopbouw, renovatie, ...)

1. Tarief van 21%

2. Verlaagd tarief van 6%

3. Afbraak en wederopbouw van woningen in stadsgebied

4. Renovatie en herstel van privéwoningen

I. Verhuren met btw

1. Principe: onroerende verhuur vrijgesteld

2. Wettelijke uitzonderingen

3. Contractuele alternatieven

J. Andere belastingen en taksen

1. Verkrottingsheffingen in Vlaanderen

2. Leegstandsheffingen in Vlaanderen

3. Belasting op verlaten woningen in Wallonië

4. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

5. Taks voor een tweede verblijf

6. Taks voor ontbrekende parkeerplaatsen

7. Nog andere taksen

Hoofdstuk XI - Vastgoed en verzekeringen

A. Vastgoed en de brandverzekering

1. In beginsel niet wettelijk verplicht, maar wel een belangrijke verzekering

2. De alle-risicoverzekering versus de opgesomde-risicoverzekering

3. Verzekerde risico’s versus verzekerde gevaren

4. Eenvoudige en speciale risico’s

5. Risicopreventie

6. Onderverzekering, waardebepaling en eerste-risicoverzekering

7. Verzekeringnemer mag geen risico’s verzwijgen

8. De relatie huurder-verhuurder

9. Wat is er minimaal verzekerd in de brandpolis?

10. De blokpolis

11. Risico’s gedekt in de brandverzekering voor speciale risico’s

12. Diefstalverzekering

B. Vastgoed en de ABR-verzekering

1. Doelstelling van de ‘alle bouwplaats risico’-verzekering (ABR-polis)

2. Waarom zou een aannemer een ABR-polis afsluiten?

3. Waarom zou een bouwheer een ABR-polis onderschrijven?

4. Polisvoorwaarden

5. Premiestelling

C. Vastgoed en de decenale verzekering

1. Wat is de decenale verzekering?

2. Wat moet er verzekerd worden?

3. Wie moet er verzekerd worden?

4. Voor welke gebouwen is de verzekering verplicht?

5. Welk voordeel biedt de nieuwe wet aan eigenaars en bouwheren?

6. Bewijs van verzekering

7. Kostprijs

8. Tariferingsbureau

9. Regeling bij verkoop van vastgoed

D. Vastgoed en de verplichte verzekering aansprakelijkheid

1. Wat is de verzekering aansprakelijkheid?

2. Wie moet er verzekerd worden?

3. Voor welke gebouwen is de verzekering verplicht?

4. Welk voordeel biedt de nieuwe wet aan eigenaars en bouwheren?

5. Verzekerd bedrag

6. Bewijs van verzekering

7. Tariferingsbureau

E. Krediet voor vastgoed via verzekeringen

1. Een pensioenverzekering als kredietinstrument

2. Er zijn drie methodes mogelijk

3. Belangrijke beperkingen

F. De schuldsaldoverzekering

1. Begrip

2. Begunstigde

3. Tarief

4. Herzienbaar tarief

5. Afkoop

6. Premiebetaling

7. Polis wijzigen

8. Daling rentevoet

9. Slechte risico’s?

10. Risicopremie versus gewone premie

11. Korting

12. Fiscaliteit van de schuldsaldoverzekering

13. Wettelijke bescherming voor sommige schuldsaldoverzekeringen

Hoofdstuk XII - Afspraken met aannemers en de Wet Breyne

A. Afspraken met aannemers

B. De vorm en de inhoud van de overeenkomst

C. De wijzen van prijsvorming

1. Algemeen

2. Absoluut forfait

3. Relatief forfait

4. Tegen prijslijst

5. Cost plus fee

6. In regie

7. Geen voorafgaande afspraken

D. De oplevering

1. Voorlopige en definitieve oplevering

2. Gevolgen van de voorlopige oplevering

3. Gevolgen van de definitieve oplevering

4. Het weigeren van de oplevering

E. De verplichtingen van de partijen

1. De verplichtingen van de bouwheer

2. De verplichtingen van de aannemer

F. Problemen en gebreken: de aansprakelijkheid van de aannemer

1. Algemeen

2. De tienjarige aansprakelijkheid

3. De licht verborgen gebreken

G. Inhoudings- en doorstortingsplicht

1. Vooraf

2. Concreet: de verplichtingen van de opdrachtgever

H. De Woningbouwwet of de Wet Breyne

1. Inleiding

2. Toepassingsgebied

3. Uitsluiting van het toepassingsgebied

4. Verplichte vermeldingen

5. Betaling van de prijs

6. De verplichte waarborg

7. De aansprakelijkheid van de promotor

Hoofdstuk XIII - Varia – basisprincipes

A. Bescherming tegen faillissement

1. Achtergrond

2. Onbeslagbaarheid van de gezinswoning

3. Voorwaarden

4. Procedure

5. Beperkingen

6. Onbeslagbaarheid bij verkoop van de gezinswoning

B. Vastgoed tussen partners

1. Investeren in vastgoed

2. Bescherming van de gezinswoning

3. Decumul in de personenbelasting

C. Vastgoed in het buitenland

1. Aankoop

2. Kosten bij de aankoop

3. Fiscaliteit

4. Schenking en nalatenschap

D. Vastgoed erven

1. Algemene beginselen

2. Toepasselijke (voorkeur)tarieven in de successierechten/erfbelasting

E. Vastgoed schenken

1. Notariële akte

2. Fiscaliteit

3. Toepasselijke (voorkeur)tarieven bij schenkingen van onroerend goed

4. Inbreng en inkorting van onroerende schenking

F. Plannen met vastgoed

1. Tontine en aanwas voor vastgoed

2. Gesplitste aankoop van vastgoed

Hoofdstuk XIV - Modellen

Hoofdstuk XV - Cijfers en tabellen

Hoofdstuk XVI - Trefwoordenregister