Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 publicaties om de baksteen in uw maag licht verteerbaar te maken

Pakketaanbod: 2 voor maar € 139 i.p.v. € 234


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw hulpmiddel en leidraad om de correcte waarde van vastgoed te bepalen. Dit is belangrijk in het kader van bv. een (ver)koop, (ver)huur, een nalatenschap, een echtscheiding, een onteigening, verzekeringen, het beheer van vastgoed in/uit uw vennootschap, ... Met dit dossier weet u hoe zo'n schatting in zijn werk gaat en hoe u een schattingsverslag moet 'lezen'. Wat zijn de verschillende waarden die bij een schatting gegeven worden en hoe kunt u die (zelf) berekenen? Welke documenten en tools heeft u nodig om een schatting te maken? Aan de hand van vele voorbeelden, tips en adviezen krijgt u als particulier of vastgoedexpert inzicht in de kunst van het schatten van vastgoed. Zo kunt u dan zelf een indicatieve schatting maken.

detail

Om tot dit inzicht te komen, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wie mag zich 'schatter' noemen?
 • In welke situaties is een schatting belangrijk?
 • Welke documenten heeft u best bij de hand om te schatten?
 • Het plaatsbezoek
 • Welke waarden worden er bij een schatting berekend?
 • Hoe de waarde berekenen van:
  • bouwgrond
  • een woning of een appartement
  • industriegrond
  • landbouwgrond
 • Alternatieve waardebepalingen
 • Rendementsberekening van een investeringspand
 • Het schattingsverslag

Het eerste wat verkopers of kopers van een woning, een grond of een ander gebouw willen weten, is: wat is de waarde? Maar ook in het kader van andere gebeurtenissen is het kennen van de waarde van vastgoed belangrijk. Daarnaast rijst de vraag: Doe je dit zelf, via de schatter-expert of sinds kort via de Vlabel? Heeft de ene voorrang op het andere? Met dit dossier krijgt u als vastgoedexpert of als particulier inzicht in alle aspecten voor het bepalen van een correcte verkoopprijs en/of nettohuur van vastgoed en kunt u zelf al een eerste indicatieve schatting maken.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

Vastgoedexperts

 • die inzicht willen krijgen in de kunst van het schatten van vastgoed

Bedrijfsleiders, zelfstandigen, vrije beroepers

 • die zelf al een eerste indicatieve schatting van een pand of bouwgrond willen maken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Jacques Robeet

 • Schatter onroerend goed JR Consulting bvba

Griet Pals

 • Hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

1. Wie mag er zich precies een ‘schatter’ noemen?

2. In welke situaties is een schatting belangrijk?

2.1. Bij aan- of verkoop van een onroerend goed

2.2. Voor het al dan niet toekennen van krediet door de bank

2.3. Bij verdelingen, bv. na een echtscheiding

2.4. Bij ruiling van onroerende goederen

2.5. Bij aangifte van de nalatenschap

2.6. Bij onteigening

2.7. Wanneer onroerende goederen in of uit de vennootschap gehaald worden

2.8. Om het rendement van een aankoop te bepalen

2.9. Wanneer de verzekeringswaarde verschilt van de verkoopwaarde

3. Welke documenten heeft u het best bij de hand?

3.1. Inleiding

3.2. Plan van de omgeving

3.3. Waterinformatie

3.4. Stedenbouwkundige informatie

3.5. Kadastrale gegevens

3.6. Bouwgrond: ondergrond

3.7. Eigendomstitel of akte

3.8. Bodemattest

3.9. Nog andere documenten?

3.10. Zijn al die documenten echt nodig?

4. Uitvoering van het plaatsbezoek

4.1. Inleiding

4.2. Waarop moet u precies letten?

5. Welke waarden worden er bij de schatting berekend?

5.1. Nieuwbouwwaarde

5.2. Venale waarde of marktwaarde

5.3. Gedwongen of verplichte verkoopwaarde

6. Berekening van de waarde van een bouwgrond

6.1. Inleiding

6.2. Waarde van een bouwgrond voor woningbouw

6.3. Grondwaarde bij een nieuwbouwproject

7. Waardebepaling van een woning: bouwwaarde volgens de analytische methode

7.1. Nieuwbouwwoning

7.2. Bestaande woning: taxatie van de vloerplaat

8. Waardebepaling van een appartement

8.1. Nieuwbouwappartement

8.2. Bestaand appartement

8.3. Cijfervoorbeeld

9. Waardebepaling van industriegronden

9.1. Inleiding

9.2. Prijzen per m3

9.3. Hoe zit dat voor handelspanden?

10. Waardebepaling van landbouwgronden

10.1. Wat speelt er een rol in de grondwaarde bij landbouwgronden?

10.2. De kostprijs berekenen van een weide

11. Andere waardebepalingen

11.1. Veengronden en weiden

11.2. Bosgronden

11.3. Boomgaarden

12. Andere waardebepalingsmethoden

12.1. Methode volgens het kadastraal inkomen

12.2. Methode volgens de conjunctuur

12.3. Methode van de vergelijkingspunten

13. Rendementsberekening van een investeringspand

13.1. Waarom van belang?

13.2. Berekening van het brutorendement

13.3. Berekening van het nettorendement

13.4. Bepaling van de verkoopprijs op basis van het rendement

13.5. Huurberekening volgens het rendement

13.6. Rendementsberekening van een aan te kopen woning

13.7. Rendementsberekening van een aan te kopen appartement

14. Schattingsverslag

14.1. Welke elementen moet het schattingsverslag zeker bevatten?

14.2. Specifiek: schattingsverslag volgens het kwaliteitscharter van de fiscus

15. Bijlagen

1. Plan: indeling van een bouwgrond

2. Voorbeeld 1: schattingsverslag van woning die verkocht wordt

3. Voorbeeld 2: schattingsverslag voor aangifte nalatenschap

Een Referentiegids over... 

samengevat

Dit boek is de referentiegids voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u snel alle mogelijke info over het (ver)kopen, (ver)huren en beheren van vastgoed, zowel voor privé- als handelsdoeleinden. De tips en adviezen worden aangevuld met onmiddellijk bruikbare modellen en handige tabellen. Uiteraard is deze referentiegids volledig up-to-date met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed.

in detail

In 13 overzichtelijke thema's maken we u wegwijs en geven we u tips en advies over alles wat met vastgoed te maken heeft. We bekijken elk aspect zowel voor het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk als het Waals gewest.

 1. Eigendomsrecht (Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021)
 2. Koop – verkoop (Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 3. Registratierechten bij verkoop (Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 4. De vastgoedmakelaar
 5. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 6. Appartementsmede-eigendom (Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw)
 7. Woninghuur
 8. Handelshuur
 9. Andere huur
 10. Belasting op privé-eigendom
 11. Vastgoed en verzekeringen
 12. Afspraken met aannemers en de Wet Breyne
 13. Varia – basisprincipes

Het trefwoordenregister, de cijfers en tabellen en de onmiddellijk bruikbare modellen maken van deze allesomvattende referentiegids ook een praktisch doeboek. Een must-have voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert.

Deze Referentiegids is er speciaal voor... 

iedere vastgoedadviseur

 • die alle essentiële informatie over vastgoed en praktische modellen en tabellen altijd en overal ter beschikking wil hebben

iedereen die investeert in vastgoed

 • om met kennis van zaken en veilig de juiste weg te volgen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

Volledig up-to-date met de recente nieuwe wetgeving en rechtspraak zoals 

 • Nieuw: Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021
 • Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw

Als extra krijgt u bij deze Referentiegids een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie