Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 praktische gidsen voor een sterker financieel beheer van uw vennootschap!

Pakketaanbod: € 70 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit Tips en Advies-boek helpt u om geen fiscale zonde te begaan door fiscale aftrekposten te laten liggen. Kosten inbrengen is immers geld besparen. In deze nieuwe editie 2022 met maar liefst 103 aftrekbare kosten houden we rekening met de relevante wetswijzigingen, zoals die met betrekking tot afschrijvingen op laadpalen/laadstations voor elektrische voertuigen, de nieuwe mogelijkheden of de nieuwe cijfers voor aanslagjaar 2023. Zo bent u er zeker van dat u als bedrijfsleider ook in 2022 geen enkele aftrekbare kost laat liggen.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 103 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn vennootschap, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar ‘Vadertje Staat’. Deze volledig geactualiseerde uitgave helpt u om ook in 2022 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Bestel nu! Dit boek is een must-have voor elke bedrijfsleider.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders van vennootschappen

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE/Het BTW Huis

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

2. Tarieven vennootschapsbelasting

3. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

4. De beroepskosten afschrijven of onmiddellijk in kosten nemen?

5. Lineair of degressief afschrijven?

6. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

7. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

8. Wanneer kan uw vennootschap de btw recupereren?

9. Verwerping van de aftrek of btw op het voordeel van alle aard?

10. Gemengde btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aandelenoptieplan

2. Aankoop onroerend goed

3. Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorg

4. Advocaat (ereloon)

5. Anciënniteitspremie

6. Antiek

7. Autokosten

8. Bankkosten

9. Belastingen

10. Beveiliging

11. Bijscholing

12. Boetes

13. Brandstof

14. Buitenlandse zakenreizen

15. Bureau

16. Bureaubenodigdheden

17. Businessseats

18. Commissielonen

19. Cultuurcheques

20. Daguitstappen voor het personeel

21. Dagvergoedingen binnenland (forfaitair)

22. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

23. Demonstratiemateriaal

24. Dividenden (het DBI-stelsel)

25. Drank (klanten en personeel)

26. Ecocheques

27. Elektriciteit

28. Elektrisch voertuig

29. Ereloon van de accountant, de boekhouder of de fiscalist

30. Failliete klant

31. Fiets

32. Firmawagen

33. Forfaitaire onkostenvergoedingen

34. Gas

35. Geheime commissielonen

36. Geschenken en geschenkcheques

37. Giften

38. Goodwill en cliënteel

39. Herstellingen (algemeen)

40. Huur (algemeen)

41. Huur (bedrijfsmateriaal)

42. Huur van onroerend goed (betaald aan de bedrijfsleider)

43. Huwelijkspremie

44. Huwelijks- en communiefeesten

45. Interesten rekening-courant (rc)

46. Interesten van leningen

47. Investeringsaftrek

48. Jobstudent

49. Kledij

50. Kranten en andere abonnementen

51. Laadstation/laadpaal voor elektrisch voertuig

52. Laattijdige neerlegging van de jaarrekening

53. Leasingkosten

54. Lijfrente

55. Loon (bedrijfsleider)

56. Loon (personeel)

57. Loonbonus (personeel)

58. Luxewagen

59. Maaltijdcheques

60. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

61. Managementfee

62. Meubilair

63. Minderwaarde op aandelen

64. Monsters of staaltjes

65. Motorfiets

66. Notionele-interestaftrek

67. Opendeurdagen

68. Opvangkosten voor kinderen

69. Outplacement

70. Parkeerboetes

71. Parkeerkosten

72. Pc

73. Pensioenopbouw (groepsverzekering)

74. Personeelsfeest

75. Poetshulp

76. Publiciteit (algemeen)

77. Publiciteit (op een wagen)

78. Receptiekosten

79. Recht van opstal en erfpacht

80. Reclame

81. Relatiegeschenken

82. Restaurantkosten (binnenland)

83. Restaurantkosten (buitenland)

84. Seminaries

85. Serviceclub

86. Sociale bijdragen (bedrijfsleider)

87. Sociale bijdragen (vennootschap)

88. Software

89. Sponsoring

90. Sportcheques

91. Studiereizen

92. Tantième

93. Taxshelter

94. Telefoon, gsm, smartphone en fax

95. Verzekeringen (zaak)

96. Voorafbetaling belastingen

97. Voorheffingen

98. Voorziening voor risico’s en kosten

99. Voorziening voor vakantiegeld

100. Vruchtgebruik

101. Water (via distributie)

102. Website

103. Werknemersparticipatie

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In deze volledig geactualiseerde editie analyseren we 27 mogelijkheden om ook in 2022 optimaal geld uit uw vennootschap te halen. Het is de ideale leidraad om als zaakvoerder of bestuurder méér inkomen te verwerven en daar zo weinig mogelijk van aan de fiscus te moeten afgeven. Een handig overzicht maakt kiezen gemakkelijk! Uiteraard houden we rekening met alle wetswijzigingen die een impact hebben op de diverse mogelijkheden om fiscaal optimaal geld uit uw vennootschap te halen.

in detail

Voor elke mogelijkheid geven we volgens een vast stramien een antwoord op de volgende vragen:

 • wat ze precies inhoudt?
 • welke de fiscale gevolgen zijn voor uw vennootschap
  (vennootschapsbelasting, btw, enz.)?
 • welke gevolgen dit voor u privé heeft
  (personenbelasting, sociale bijdragen, enz.)?
 • wat de voor- en nadelen zijn?

Met telkens een rekenvoorbeeld vanuit een praktische invalshoek:

 • wat de nettokosten voor uw vennootschap zijn?
 • wat u zelf netto overhoudt?

Dit boek bespreekt de mogelijkheden die elke fiscale controle doorstaan. Met het handige overzicht van alle mogelijkheden kiest u voor oplossingen die specifiek in uw situatie optimaal zijn. Bestel nu en geef uzelf met zo weinig mogelijk belastingen een hoger netto inkomen!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

Iedere bedrijfsleider van een vennootschap

 • die meer inkomen wil verwerven door fiscaal optimaal én volkomen wettelijk geld uit zijn vennootschap te halen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Bezoldiging

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘bezoldiging’?

1.2. Hoe neemt u uw bezoldiging op?

1.3. Is het belangrijk hoeveel loon u opneemt?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de bezoldiging aftrekbaar?

2.2. Moet uw vennootschap bedrijfsvoorheffing inhouden?

2.3. Is de hoogte van het loon van belang voor uw vennootschap?

2.4. Heeft dit belang voor de ‘notionele-interest­aftrek’?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt uw bezoldiging privé belast?

3.2. Betaalt u op uw bezoldiging ook nog eens sociale bijdragen?

3.3. Zijn er nog andere kosten van uw bezoldiging aftrekbaar?

3.4. Tegen welk tarief wordt een bezoldiging dan uiteindelijk belast?

3.5. Moet u de belasting op uw bezoldiging ook voorafbetalen?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘bezoldiging’

6.2. Nadelen van een ‘bezoldiging’

Deel 2 - Tantième

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘tantième’?

1.2. Hoe wordt een tantième toegekend?

1.3. Hoeveel tantième mag er toegekend worden?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is een tantième aftrekbaar?

2.2. Moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op een tantième?

2.3. Heeft de grootte van het tantième belang voor uw vennootschap?

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt een tantième privé belast?

3.2. Betaalt u op een tantième ook sociale bijdragen?

3.3. Tegen welk tarief wordt een tantième belast?

3.4. Inkomstenjaar 2021 - aanslagjaar 2022

3.5. Inkomstenjaar 2022 - aanslagjaar 2023

3.6. Moet u de belasting op uw tantième ook voorafbetalen?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘tantième’

6.2. Nadelen van een ‘tantième’

Deel 3 - Huurinkomen

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘huurinkomen’?

1.2. Hoe verhuurt u het best aan uw vennootschap?

1.3. Hoeveel huur mag u vragen aan uw vennootschap?

1.4. Wat kunt u eventueel voorzien in de huurovereenkomst?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de huur die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

2.2. Is de zgn. geherkwalificeerde huur ook aftrekbaar als beroepskosten?

2.3. Specifieke kenmerken m.b.t. de zgn. huur­herkwalificatie

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de ontvangen huur privé belast?

3.2. Hoe wordt de ‘niet-geherkwalificeerde huur’ privé belast?

3.3. Hoe wordt de ‘geherkwalificeerde huur’ privé belast?

3.4. Wordt u later belast op een meerwaarde bij de verkoop van het pand?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘huur’

6.2. Nadelen van ‘huur’

Deel 4 - Onderhuur

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘onderverhuur’?

1.2. Hoe onderverhuurt u het best aan uw vennootschap?

1.3. Waarop moet u specifiek letten bij onderverhuur?

1.4. Hoeveel onderhuur mag u vragen aan uw vennootschap?

1.5. Wat kunt u eventueel ook voorzien in het contract van onderverhuur?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de huur die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

2.2. Moet uw vennootschap op de onderhuur een voorheffing inhouden?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de ontvangen onderhuur privé belast?

3.2. Hoe worden de inkomsten uit onderverhuur privé belast?

3.3. Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling onderverhuur herkwalificeren in rechtstreekse verhuur?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘onderhuur’

6.2. Nadelen van ‘onderhuur’

Deel 5 - Interesten

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder ‘interesten’?

1.2. Hoe gaat u praktisch het best te werk?

1.3. Hoeveel interest mag u vragen aan uw vennootschap?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de interesten die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

2.2. Wanneer is er sprake van ‘herkwalificatie van interesten als dividenden’?

2.3. Voor wie geldt die herkwalificatie?

2.4. Wat is het gevolg van de herkwalificatie van interesten voor de vennootschap?

2.5. Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op die interesten?

2.6. Kan de herkwalificatie van interesten vermeden worden?

2.7. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Worden de interesten bij u privé belast?

3.2. Hoe worden de interesten privé belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘interesten’

6.2. Nadelen van ‘interesten’

Deel 6 - Dividenden

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘dividend’?

1.2. Hoe wordt een dividend uitgekeerd?

1.3. Hoeveel dividend kan er uitgekeerd worden?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de dividenden die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

2.2. Hoe wordt het dividend dan belast in de vennootschap?

2.3. Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op dividenden?

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Worden de dividenden bij u privé belast?

3.2. Hoe worden de dividenden privé belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘dividenden’

6.2. Nadelen van ‘dividenden’

Deel 7 - Inkoop van eigen aandelen

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘inkoop van eigen aandelen’?

1.2. Hoe gebeurt een inkoop van eigen aandelen?

1.3. Hoeveel eigen aandelen kan een vennootschap inkopen?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de prijs voor de ingekochte aandelen voor uw vennootschap aftrekbaar?

2.2. Hoe wordt de inkoopbonus dan belast in de vennootschap?

2.3. Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op de inkoopbonus?

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt een inkoopbonus bij u privé belast?

3.2. Hoe wordt een inkoopbonus privé belast?

3.3. Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling een inkoopbonus herkwalificeren in een gewoon dividend?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘inkoop van eigen aandelen’

6.2. Nadelen van een ‘inkoop van eigen aandelen’

Deel 8 - Auteursrechten

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘auteursrechten’?

1.2. Hoe moet u dat organiseren?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de auteursrechtenvergoeding voor uw vennootschap aftrekbaar?

2.2. Moet uw vennootschap belasting inhouden op auteursrechtenvergoedingen?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt een auteursrechtenvergoeding bij u privé belast?

3.2. Hoe wordt een auteursrechtenvergoeding privé belast?

3.3. Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling een auteursrechtenvergoeding herkwalificeren in loon?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s en contra’s

6.1. Voordelen van ‘auteursrechten’

6.2. Nadelen van ‘auteursrechten’

Deel 9 - Opname rekening-courant

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘opname in rekening-courant’?

1.2. Hoe moet u zo’n opname in rekening-courant organiseren?

1.3. Hoeveel mag u opnemen in rekening-courant?

1.4. Wanneer moet u uw rekening-courantschuld terugbetalen?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is een opname in rekening-courant aftrekbaar?

2.2. Moet uw vennootschap ‘iets’ inhouden als u geld opneemt?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Is een opname in rekening-courant privé belastbaar?

3.2. Hoe wordt het voordeel ‘gratis lening’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel berekend als u interesten betaalt?

3.4. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

3.5. Wat als u uw vennootschap nooit terugbetaalt?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘opnames in rekening-courant’

6.2. Nadelen van ‘opnames in rekening-courant’

Deel 10 - Lijfrente

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder ‘lijfrente’?

1.2. Hoe gaat u praktisch het best te werk?

1.3. Hoeveel lijfrente mag u aan uw vennootschap vragen?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de lijfrentevergoeding die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

2.2. Wordt uw vennootschap belast op het verkregen kapitaal?

2.3. Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op die interesten?

2.4. Moet er een fiche opgemaakt worden?

2.5. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de lijfrentevergoeding bij u privé belast?

3.2. Hoe wordt de lijfrentevergoeding privé dan belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘lijfrente’

6.2. Nadelen van een ‘lijfrente’

Deel 11 - Gratis woning

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘gratis woning’?

1.2. Hoe moet deze ‘gratis woning’ georganiseerd worden?

1.3. Kan dat met om het even welk gebouw?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de kosten van de woning aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op een ‘gratis woning’?

3.2. Hoe wordt het voordeel ‘gratis woning’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel ‘gratis woning’ berekend als de woning gemeubileerd is?

3.4. Hoe wordt het voordeel berekend als u privé huur betaalt aan uw vennootschap?

3.5. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Wanneer betaalt uw vennootschap btw?

4.2. Kan uw vennootschap de btw recupereren?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘gratis woning’

6.2. Nadelen van een ‘gratis woning’

Deel 12 - Gratis nutsvoorzieningen

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘gratis nutsvoorzieningen’?

1.2. Hoe moeten deze ‘gratis nutsvoorzieningen’ georganiseerd worden?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de kosten van de nutsvoorzieningen aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op ‘gratis nutsvoorzieningen’?

3.2. Hoe worden de voordelen ‘gratis elektriciteit’ en ‘gratis verwarming’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel ‘gratis water’ berekend?

3.4. Hoe worden de voordelen berekend als u privé betaalt aan uw vennootschap?

3.5. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Kan uw vennootschap de btw recupereren?

4.2. Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

4.3. Wat met de aftrek van niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘gratis nutsvoorzieningen’

6.2. Nadelen van ‘gratis nutsvoorzieningen’

Deel 13 - Gratis auto en/of tankkaart

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘gratis auto’?

1.2. Hoe moet zo’n ‘gratis auto’ georganiseerd worden?

1.3. Kan dat met om het even welke auto?

1.4. Kan dat ook voor een zgn. 4x4?

1.5. Is het ook mogelijk om (alleen) een gratis tankkaart van de vennootschap te hebben?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Blijven de kosten van de auto aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op een ‘gratis auto’?

3.2. Hoe wordt het voordeel ‘gratis auto’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt?

3.4. Hoe wordt het voordeel berekend als u bepaalde kosten privé ten laste neemt?

3.5. Hoe wordt het voordeel berekend als u alleen een tankkaart van de vennootschap heeft?

3.6. Hoe wordt het voordeel berekend als de privé gebruikte auto een ‘echte’ lichte vrachtwagen of een bestelwagen is?

3.7. Hoe wordt het voordeel berekend als u een motor van de vennootschap privé gebruikt?

3.8. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Kan uw vennootschap de btw recupereren?

4.2. Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

4.3. Wat met de aftrek van niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘gratis auto’

6.2. Nadelen van een ‘gratis auto’

Deel 14 - Gratis pc en internet

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘gratis pc en internet’?

1.2. Hoe moet deze ‘gratis pc en internet’ georganiseerd worden?

1.3. Wat mag zo’n ‘gratis pc en internet’ precies omvatten?

1.4. Gaat het samen met het pc-privéplan?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de kosten van ‘gratis pc en internet’ aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op een voordeel ‘gratis pc en internet’?

3.2. Hoe wordt het voordeel ‘gratis pc en internet’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt aan uw vennootschap?

3.4. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Is de btw voor uw vennootschap recupereerbaar?

4.2. Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

4.3. Wat met de aftrek van de niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘gratis pc en internet’

6.2. Nadelen van ‘gratis pc en internet’

Deel 15 - Gratis tablet en smartphone

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’?

1.2. Hoe moeten deze ‘gratis gsm’ en ’gratis tablet’ georganiseerd worden?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de kosten van een gratis tablet of gsm aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op voordelen ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’?

3.2. Hoe worden de voordelen ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’ berekend?

3.3. Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt aan uw vennootschap?

3.4. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Is de btw voor uw vennootschap recupereerbaar?

4.2. Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

4.3. Wat met de aftrek van de niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’

6.2. Nadelen van ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’

Deel 16 - Gratis huishulp

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met ‘gratis huishulp’?

1.2. Hoe moet deze ‘gratis huishulp’ georganiseerd worden?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de personeelskosten aftrekbaar bij uw vennootschap?

2.2. Is er een fiscale correctie voor het privégebruik?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op een ‘gratis huishulp’?

3.2. Hoe wordt het voordeel ‘gratis huishulp’ berekend?

3.3. Wat als u in een woning van de vennootschap woont?

3.4. Wat als u een auto van de zaak heeft inclusief chauffeur?

3.5. Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘gratis huishulp’

6.2. Nadelen van ‘gratis huishulp’

Deel 17 - Maaltijdcheques

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder ‘maaltijdcheques’?

1.2. Hoe gaat u te werk met maaltijdcheques?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de kosten van de maaltijdcheques aftrekbaar voor de vennootschap?

2.2. Wanneer zijn maaltijdcheques een ‘sociaal voordeel’?

2.3. Wordt de bijdrage die u als bedrijfsleider zelf betaalt (€ 1,09) belast in de vennootschap?

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Hoeveel bedraagt het voordeel maaltijdcheque voor u?

3.2. Wordt dat voordeel belast?

3.3. Betaalt u er sociale bijdragen op?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘maaltijdcheques’

6.2. Nadelen van ‘maaltijdcheques’

Deel 18 - Forfaitaire onkostenvergoeding

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’?

1.2. Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

1.3. Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de forfaitaire onkostenvergoeding aftrekbaar voor de vennootschap?

2.2. Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de forfaitaire onkostenvergoeding bij u privé belast?

3.2. Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een onkostenvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een onkostenvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’

6.2. Nadelen van een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’

Deel 19 - Kilometervergoeding

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometer­vergoeding’?

1.2. Hoe wordt het bedrag per kilometer bepaald?

1.3. Hoe wordt het aantal kilometers bepaald?

1.4. Hoe wordt die kilometervergoeding uiteindelijk betaald?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de kilometervergoeding aftrekbaar voor de vennootschap?

2.2. Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de kilometervergoeding bij u privé belast?

3.2. Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een kilometervergoeding btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een kilometervergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘kilometervergoeding’

6.2. Nadelen van een ‘kilometervergoeding’

Deel 20 - Forfaitaire reisvergoeding binnenland

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘forfaitaire reisvergoeding binnenland’?

1.2. Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

1.3. Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de forfaitaire reisvergoeding binnenland aftrekbaar voor de vennootschap?

2.2. Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de forfaitaire reisvergoeding binnenland bij u privé belast?

3.2. Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een binnenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een binnenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘forfaitaire binnenlandse reisvergoeding’

6.2. Nadelen van een ‘forfaitaire binnenlandse reisvergoeding’

Deel 21 - Forfaitaire reisvergoeding buitenland

1. Begrip

1.1. Wat bedoelt men met een ‘forfaitaire reisvergoeding buitenland’?

1.2. Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

1.3. Wat moet u daarvoor bewijzen?

1.4. Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de forfaitaire reisvergoeding buitenland aftrekbaar voor de vennootschap?

2.2. Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt de forfaitaire reisvergoeding buitenland bij u privé belast?

3.2. Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een buitenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een buitenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘forfaitaire buitenlandse reisvergoeding’

6.2. Nadelen van een ‘forfaitaire buitenlandse reisvergoeding’

Deel 22 - Verkoop goederen aan uw vennootschap

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘verkoop van goederen aan uw vennootschap’?

1.2. Hoe verkoopt u een goed aan uw vennootschap?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de betaalde aankoopprijs aftrekbaar voor uw vennootschap?

2.2. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op de prijs die u ontvangt?

3.2. Is er een uitzondering voor ‘onroerende goederen’?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een verkoop van een privégoed btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een verkoop van een privégoed btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘privéverkoop’

6.2. Nadelen van een ‘privéverkoop’

Deel 23 - Verhuur roerende goederen aan uw vennootschap

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘verhuur van goederen aan uw vennootschap’?

1.2. Hoe verhuurt u een goed aan uw vennoot­schap?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de betaalde huurprijs aftrekbaar voor uw vennootschap?

2.2. Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op de huur?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op de huurprijs die u ontvangt?

3.2. Hoe wordt het ontvangen huurgeld privé belast?

3.3. Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling roerende huur herkwalificeren in loon?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Heeft een verhuur van roerende goederen btw-gevolgen voor u privé?

4.2. Heeft een verhuur van roerende goederen btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van ‘privéverhuur’

6.2. Nadelen van ‘privéverhuur’

Deel 24 - Groepsverzekering

1. Begrip

1.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘groepsverzekering’?

1.2. Voor wie kan er een groepsverzekering afgesloten worden?

1.3. Wat is dan een individuele pensioentoezegging (IPT)?

1.4. Heeft een groepsverzekering nog zin als u al jaren bezig bent?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de premie groepsverzekering aftrekbaar voor uw vennootschap?

2.2. Hoe moet die fameuze 80%-regel begrepen worden?

2.3. Hoe wordt zo’n aftrekbare premie berekend?

2.4. Zijn er taksen of heffingen verschuldigd bovenop de premie?

2.5. Is de latere uitkering aftrekbaar bij de vennootschap?

2.6. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op de premie?

3.2. Wordt de latere uitkering bij u privé belast?

3.3. Is dit combineerbaar met het VAP?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘groepsverzekering’

6.2. Nadelen van een ‘groepsverzekering’

Deel 25 - Kapitaalvermindering

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder een ‘kapitaalvermindering’?

1.2. Hoe moet u zo’n kapitaalvermindering organiseren?

1.3. Welke vennootschap kan haar kapitaal verminderen?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is de kapitaalvermindering aftrekbaar?

2.2. Moet uw vennootschap ‘iets’ inhouden bij een kapitaalvermindering?

2.3. Het eigen vermogen daalt

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt een kapitaalvermindering privé belast?

3.2. Moet u het uitgekeerde kapitaal aangeven in uw privéaangifte?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Nihil

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘kapitaalvermindering’

6.2. Nadelen van een ‘kapitaalvermindering’

Deel 26 - Recht van opstal

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder een ‘recht van opstal’?

1.2. Hoe verleent u een recht van opstal aan uw vennootschap?

1.3. Moet er iets betaald worden bij een recht van opstal?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Zijn de ‘kosten’ van het vestigen van het recht van opstal aftrekbaar?

2.2. Zijn de kosten van het gebouw dat de vennootschap opricht aftrekbaar?

2.3. Is de eventuele vergoeding op het einde van het recht van opstal belastbaar?

2.4. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op de eventuele opstalvergoeding?

3.2. Wordt u belast op een voordeel ‘gratis woning’?

3.3. Wordt u op het einde van het recht van opstal belast op de ‘verkregen woning’?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Is het vestigen van een recht van opstal onderworpen aan btw?

4.2. Heeft het bouwen zelf gevolgen op het vlak van de btw?

4.3. Zijn er op het einde van het recht van opstal gevolgen op het vlak van de btw?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘recht van opstal’

6.2. Nadelen van een ‘recht van opstal’

Deel 27 - Vruchtgebruik woning

1. Begrip

1.1. Wat wordt er verstaan onder ‘vruchtgebruik’?

1.2. Hoe verleent u een vruchtgebruik aan uw vennootschap?

1.3. Hoe wordt de verkoopprijs betaald door uw vennootschap?

2. Gevolgen bij uw vennootschap

2.1. Is het vruchtgebruik aftrekbaar voor uw vennootschap?

2.2. Zijn ook de andere kosten m.b.t. het pand aftrekbaar voor de vennootschap?

2.3. Heeft dit belang voor de notionele-interest­aftrek?

3. Gevolgen bij u privé

3.1. Wordt u privé belast op de ontvangen prijs?

3.2. Wat als u zelf in dat pand woont?

3.3. Zijn er eventueel andere taksen of heffingen verschuldigd door u privé?

3.4. Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling een vruchtgebruik herkwalificeren in huur?

4. Gevolgen op het vlak van de btw

4.1. Is de verkoop van vruchtgebruik onderworpen aan btw?

4.2. Heeft de aankoop van een vruchtgebruik btw-gevolgen voor uw vennootschap?

5. Voorbeeld

6. Pro’s & contra’s

6.1. Voordelen van een ‘vruchtgebruik’

6.2. Nadelen van een ‘vruchtgebruik’

Deel 28 - Slot

1. Cijfermatig overzicht

2. Tekstueel overzicht

3. Werkwijze

4. Voorbeelden

4.1. Voorbeeld 1

4.2. Voorbeeld 2

Pakketaanbod
268,00 
Pakketprijs nu: 138,00 
In dit pakketaanbod...
Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen
134,00 
Abonneeprijs 104,00 
Hoe haalt u ook vandaag optimaal geld uit uw vennootschap?
134,00 
Abonneeprijs 104,00 
Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen
134,00 
Abonneeprijs 104,00 
Hoe haalt u ook vandaag optimaal geld uit uw vennootschap?
134,00 
Abonneeprijs 104,00 
Prijzen zijn excl. btw