Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 praktische gidsen om het maximum uit uw vennootschap te halen

Pakketaanbod - Praktische Gidsen 2017


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

In dit dossier maken wij u in heldere taal duidelijk welke kosten die een privé of gemengd karakter hebben, u wel of niet ten laste kunt leggen van uw vennootschap. We bespreken duidelijk de spelregels en de mogelijke gevolgen, zodat u maximaal voordeel behaalt

in detail

We geven voor veelvoorkomende uitgaven op de grens tussen privé en vennootschap een gedetailleerd antwoord op de vraag of u ze kunt inbrengen in uw vennootschap of niet. We bespreken onder andere de spelregels i.v.m.:

 • onroerende goederen
 • auto’s en andere voertuigen
 • computers, gsm’s, tv’s en andere elektronica
 • vakantie, restaurantbezoek en vrijetijdsbesteding
 • privéfeesten en geschenken
 • medische kosten
 • kledij
 • persoonlijke fiscale of sociale kosten

We analyseren telkens in welke mate:

 • deze kosten aftrekbaar zijn in uw vennootschap
 • u de btw kunt recupereren
 • u privé belast wordt op een voordeel van alle aard

Met dit dossier, dat aangepast is aan de meest recente wettelijke bepalingen, bent u volledig up-to-date om te bepalen welke privékosten wel of niet opportuun zijn om ten laste van uw vennootschap te leggen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap

 • die privé-uitgaven als bedrijfskosten wil boeken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap

1.1. De vennootschapsrechtelijke regels

1.2. De fiscale regels voor uw vennootschap

1.3. De fiscale regels voor u privé

1.4. De regels inzake de btw

2. Diverse privé-uitgaven onder de loep genomen

2.1. Uw vennootschap financiert (een of meer) onroerende goederen die u privé gebruikt

2.2. Uw vennootschap financiert uw privé gebruikte auto’s (en andere voertuigen)

2.3. Uw vennootschap financiert computers, gsm’s, tv’s en andere elektronica die u (ook) privé gebruikt

2.4. Uw vennootschap betaalt uw vakantie, uw restaurant­bezoek, uw vrijetijdsbesteding, enz.

2.5. Uw vennootschap betaalt een privéfeest, geschenken, enz.

2.6. Uw vennootschap financiert uw gezondheids­kosten

2.7. Uw vennootschap betaalt uw kledij

2.8. Uw vennootschap betaalt uw persoonlijke fiscale of sociale kosten

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Met dit geactualiseerd Tips & Advies-Dossier benut u optimaal alle mogelijkheden om eenvoudig en belastingvrij geld uit uw vennootschap te halen met forfaitaire kostenvergoedingen. Door de blijvende hoge belastingdruk op uw 'gewoon' loon is dit een permanent aandachtspunt. U krijgt per kostenvergoeding de nodige uitleg over hoe u ze toepast en hoe u zich verantwoordt tegenover de fiscus. Zo bent u er zeker van dat u maximaal voordeel behaalt zonder problemen met de fiscus achteraf.

in detail

De volgende onderwerpen behandelen we van a tot z:

 • wat is een (forfaitaire) kostenvergoeding?
 • de algemene forfaitaire kostenvergoeding
 • de binnenlandse dagvergoeding
 • de buitenlandse reisvergoeding
 • de kilometervergoeding
 • kostenvergoedingen voor uw personeel
 • kostenvergoedingen toepassen in de praktijk

Inclusief een online service met 3 rekentools in excel:

 • om uw forfaitaire kostenvergoeding te onderbouwen
 • om uw forfaitaire buitenlandse dagvergoeding correct te berekenen
 • om uw totale buitenlandse kostenvergoeding te berekenen (=uw kostennota voor de fiscus)

Met onze tips en adviezen weet u perfect wat u moet doen en hoe ver u kunt gaan om maximaal voordeel te doen. Aangevuld met de vele praktijkvoorbeelden is het uw ideale leidraad.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

iedere zaakvoerder en bestuurder van een vennootschap

 • die maximaal voordeel wil halen uit kostenvergoedingen zonder echter in de problemen te komen met de fiscus

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

Online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

1. Wat is een kostenvergoeding precies?

1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap

1.2. Wat is precies een ‘forfaitaire kostenvergoeding’?

1.3. Welke fiscale basisregels gelden er voor kostenvergoedingen?

2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding

2.1. Wie kan zo’n kostenvergoeding opnemen?

2.2. Welke kosten kunnen door een algemene forfaitaire kostenvergoeding terugbetaald worden?

2.3. Hoeveel mag uw kostenvergoeding bedragen?

2.4. Waarmee kunt u uw kosten­vergoeding combineren?

2.5. Is de kostenvergoeding fiscaal aftrek­baar voor uw vennootschap?

3. Vragen en antwoorden over de binnenlandse dagvergoeding

3.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘binnenlandse dagvergoeding’?

3.2. Wie kan zo’n dagvergoeding opnemen?

3.3. Hoeveel mag de binnenlandse dagvergoeding bedragen?

3.4. Waarmee mag u de binnenlandse dag­vergoeding combineren?

3.5. Is de binnenlandse dagvergoeding fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap?

4. Vragen en antwoorden over de buitenlandse reisvergoeding

4.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘buitenlandse reisvergoeding’?

4.2. Wie kan een buitenlandse reisvergoeding opnemen?

4.3. Hoeveel mag de buitenlandse reis­vergoeding bedragen?

4.4. Waarmee mag u de buitenlandse reis­vergoeding combineren?

4.5. Is zo’n buitenlandse reisvergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

4.6. De forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van minstens 10 uur en hoogstens 30 dagen)

4.7. De forfaitaire bedragen die aanvaard worden als buitenlandse reisvergoeding voor de verschillende landen (reis van meer
dan 30 dagen en minder dan 24 maanden)

5. Vragen en antwoorden over de kilometervergoeding

5.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometervergoeding’?

5.2. Wie kan een kilometervergoeding opnemen?

5.3. Hoeveel mag de kilometervergoeding bedragen?

5.4. Is de kilometervergoeding aftrekbaar voor uw vennootschap?

6. Vragen en antwoorden over de kosten­vergoedingen voor uw personeel

6.1. Welke kostenvergoedingen kunt u betalen aan uw personeel en wanneer?

6.2. Aan welke werknemers kunt u een kostenvergoeding betalen?

7. Wat komt er nog allemaal bij kijken?

7.1. Zitten er sociale bijdragen op uw kosten­vergoedingen?

7.2. Hoe zit het met de RSZ op de kostenvergoedingen voor uw personeel?

7.3. Zit er btw in een kostenvergoeding en is die aftrekbaar?

7.4. Moet een kostenvergoeding effectief betaald worden of mag die op de rekening-courant geboekt worden?

7.5. Moet een kostenvergoeding maandelijks betaald worden of mag dat ook één keer per jaar?

7.6. Moet u de kostenvergoedingen op de loonfiches zetten?

7.7. Is er een risico op de extra belasting van 103%?

7.8. Moet u kostenvergoedingen invullen op uw belastingaangifte?


7.9. Moet u bijzondere bijlagen bij de aangifte vennootschaps­belasting voegen wanneer uw vennootschap u een kosten­vergoeding betaalt?

7.10. Moet u bijzondere bijlagen bij belasting­aangiftes of RSZ-aangiftes voegen wanneer u kosten­vergoedingen betaalt aan uw werknemers?

7.11. Is het een probleem dat u (of uw werknemer) voordien geen kostenvergoeding kreeg?

7.12. Mag u uw loon verminderen met het bedrag dat u voortaan opneemt als kostenvergoeding?

7.13. Is een kostenvergoeding van belang voor uw groeps­verzekering of een ander extralegaal pensioen ten laste van uw vennootschap?

7.14. Tellen kostenvergoedingen mee als ‘bezoldiging’ voor het verlaagd tarief in de vennootschaps­belasting?

7.15. Moet u de berekening van een kostenvergoeding op papier hebben?

7.16. Hoe bereidt u zich voor op een controle?

7.17. Wat moet u doen wanneer de fiscus kosten­vergoedingen wil belasten bij wie ze gekregen heeft?

7.18. Wat moet u doen wanneer de fiscus de aftrek van de kosten­vergoeding door uw vennoot­schap (gedeeltelijk) wil verwerpen?

8. Rekentools