Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 onmisbare publicaties voor zelfstandigen om zowel vóór als na een overlijden juist te handelen

Pakketaanbod: € 58 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw handleiding bij alle aspecten waar u direct na een overlijden mee geconfronteerd wordt. Het geeft u enerzijds een duidelijk overzicht van en tips en adviezen bij de formaliteiten die u dient te vervullen. Anderzijds helpt het u bij het in kaart brengen van de vele bijkomende zaken waar u rekening mee moet houden. Als laatste analyseren we specifiek de aandachtspunten voor ondernemers: ‘Wat met mijn zaak na mijn overlijden?’

in detail

Opgedeeld in 5 grote hoofdstukken bekijken we de stappen die u moet zetten onmiddellijk na een overlijden:

 1. Wat te doen bij een overlijden?
  • Welke formaliteiten stellen?
  • Welke instanties contacteren?
 2. Samenstelling, verdeling en belasting van de nalatenschap
 3. De erfkeuze: aanvaarden of verwerpen?
 4. Wat zijn de gevolgen van een erfovereenkomst?
 5. De aangifte nalatenschap
  • Wie? Waar? Hoe? Binnen welke termijn?
  • Inhoud
 6. Het lot van uw zaak na uw overlijden

Dit dossier is uw houwvast om in deze moeilijke periode niets administratief en/of financieel over het hoofd te zien. Of u nu zelf de situatie opvolgt of u laat begeleiden door een notaris of expert, u zal zien dat er veel valkuilen bestaan. Op praktische wijze adviseren we u over deze noodzakelijke materie.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de ondernemer, zelfstandige, bedrijfsleider, vrije beroeper

 • die alle aspecten wil kennen waar men bij een overlijden mee geconfronteerd kan worden.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Lars Everaert

 • fiscaal jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Hoofdstuk I. Wat te doen bij een overlijden?

1. Het overlijden zelf

1.1. Vaststellen van overlijden: het attest van overlijden

1.2. Aangifte van overlijden op de gemeente

1.3. De begrafenisondernemer aanstellen

1.4. Orgaandonatie en schenking van lichaam aan de wetenschap?

1.5. De uitvaartplechtigheid

2. Welke instanties moet u nog contacteren?

2.1. De banken

2.2. De verzekeringsmaatschappijen

2.3. De werkgever van de overledene

2.4. De pensioendienst

2.5. De Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)

2.6. Andere instanties

3. Het attest of de akte van erfopvolging aanvragen

3.1. Attest van erfopvolging bij het kantoor Rechtszekerheid

3.2. Attest of akte van erfopvolging bij de notaris

Hoofdstuk II. Samenstelling, verdeling en ­belasting van de nalatenschap

1. Samenstelling en verdeling van de nalatenschap

1.1. Informatie verzamelen

1.2. Samenstelling van de nalatenschap

1.3. Verdeling van de nalatenschap

2. Belasting van de nalatenschap: erfbelasting

2.1. Tarief in rechte lijn en tussen partners

2.2. Tarief tussen broers en zussen

2.3. Tarief tussen alle anderen of ‘vreemden’

2.4. Vrijstellingen en verminderingen in de Vlaamse erfbelasting

Hoofdstuk III. De erfkeuze: aanvaarden of verwerpen

1. Zuivere aanvaarding

2. Verwerping

3. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Hoofdstuk IV. De aangifte nalatenschap

1. Wie moet een aangifte nalatenschap indienen?

2. Waar en hoe moet u de aangifte nalatenschap indienen?

2.1. Welk gewest is bevoegd?

2.2. Concreet: hoe indienen?

3. Binnen welke termijn moet de aangifte nalatenschap ingediend worden?

3.1. De aangiftetermijn (of indieningstermijn)

3.2. Uitstel en sancties

4. Inhoud van de aangifte nalatenschap

4.1. Het formulier zelf

4.2. Soort aangifte: gezamenlijk of individueel

4.3. Gegevens van de overledene

4.4. Gegevens van de aangevers

4.5. Gegevens van de erfopvolgers

4.6. Gegevens van de erfgenaam, legataris of begiftigde die de erfenis verworpen heeft

4.7. Keuze van de woonplaats

4.8. Wilsbeschikking

4.9. Erfovereenkomst

4.10. Vermogen

4.11. Fiscaal vermogen

4.12. Gunstregelingen

4.13. Overzicht van alle bijgevoegde bewijsstukken

4.14. Indieningstermijn

4.15. Ondertekening

4.16. Bijlage 1 - 2: gegevens van de onderneming/vennootschap bij de aanvraag van een verlaagd tarief voor familiale onderneming/vennootschap

5. Een nieuwe (bijvoeglijke) aangifte nalatenschap

5.1. Wanneer moet u een nieuwe aangifte in de nalatenschap indienen?

5.2. Binnen welke termijn moet u de nieuwe aangifte nalatenschap indienen?

5.3. Inhoud van de nieuwe aangifte nalatenschap

6. Het aanslagbiljet en bezwaar

6.1. Het aanslagbiljet

6.2. Het bezwaar

7. Betaling van de erfbelasting

Hoofdstuk V. Het lot van uw zaak na uw overlijden

1. Een korte schets van de problematiek... 

2. Wat gebeurt er met uw zaak als u komt te overlijden?

2.1. Vennootschap of eenmanszaak

2.2. Wie erft uw onderneming?

2.3. Welke successierechten/erfbelasting zullen uw erfgenamen op uw geërfde onderneming verschuldigd zijn?

3. Enkele adviezen en denkpistes

3.1. Oplossingen voor potentiële erfrechtelijke risico’s

3.2. Oplossingen voor het potentieel fiscaal risico

Hoofdstuk VI. Besluit

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Het nieuwe erfrecht geeft u vanaf nu de toelating om vooraf afspraken te maken over een toekomstig nalatenschap via een erfovereenkomst. Dit geeft u de mogelijkheid om uw nalatenschap in alle transparantie te regelen en om zo conflicten tussen uw erfgenamen te vermijden. Dit nieuw dossier bekijkt voor u welke mogelijkheden u exact heeft binnen het nieuwe wettelijk kader en analyseert voor u of zo’n erfovereenkomst in uw situatie ook zinvol is.

in detail

De invoering van de mogelijkheid om een erfovereenkomst te sluiten, is ongetwijfeld een van de belangrijkste vernieuwingen in het hervormde erfrecht. Door de grote impact van zo’n erfovereenkomst op de erfenis van uw kinderen is het kennen van de voorwaarden zeker geen overbodige luxe.

We bekijken in detail :

 • De erfovereenkomst
  • Situatie voor/na het nieuwe erfrect
  • Soorten erfovereenkomsten (punctuele en globale erfovereenkomst)
 • Voor wie?
 • Procedures- Uitzonderingen-Sancties
 • Wat zijn de gevolgen van een erfovereenkomst?
 • De fiscale aspecten in de 3 gewesten

Dit dossier toont in detail aan hoe u met en voor uw kinderen via een erfovereenkomst nu al schikkingen kunt treffen. Het is uw houwvast om met kennis van zaken uw nalatenschap zonder zorgen, transparant en evenwichtig te verdelen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de ondernemer, zelfstandige, bedrijfsleider, vrije beroeper

 • zich wil voorbereiden om later zijn nalatenschap zonder zorgen, transparant en evenwichtig te kunnen verdelen

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Anne Meyus

 • jurist en belastingconsultent - vermogensadvies

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

1. Erfovereenkomsten: definitie

1.1. Vóór de hervorming van het erfrecht

1.2. In het nieuwe erfrecht

1.3. Soorten erfovereenkomsten

2. Wie kan een erfovereenkomst sluiten?

3. Punctuele erfovereenkomsten – partners

3.1. De contractuele erfstelling

3.2. Het Valkeniersbeding

3.3. De voorafgaande overeenkomst bij echtscheiding door onderlinge toestemming

4. Punctuele erfovereenkomsten – schenkingen

4.1. De omvorming van een schenking als voorschot op erfdeel in een schenking buiten deel of omgekeerd

4.2. Het akkoord over de intrinsieke waarde van een schenking

4.3. Het akkoord dat de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik ingebracht zal worden voor de geïndexeerde intrinsieke waarde

4.4. De verzaking aan de inkorting van een schenking

4.5. De verzaking aan de mogelijkheid om de inkortingsvordering tegen de derde-verkrijger uit te oefenen

4.6. De verzaking aan het wettelijk voortgezet vruchtgebruik

4.7. De erfstelling over de hand (art. 1048 BW)

4.8. De schenking met generatiesprong

5. Punctuele erfovereenkomsten – de ouderlijke boedelverdeling

6. De globale erfovereenkomst

6.1. Wat regelt een globale erfovereenkomst en wat regelt ze niet?

6.2. Wie kan een globale erfovereenkomst sluiten?

6.3. De bekwaamheid

6.4. Een evenwicht

6.5. De gevolgen

6.6. De geldigheidsvoorwaarden

6.7. Verschillen met de ouderlijke boedelverdeling

7. Vorm – publiciteit – sancties

7.1. Notariële akte

7.2. Procedure

7.3. Uitzonderingen

7.4. Publiciteit

7.5. Sanctie: nietigheid

8. Gevolgen van de erfovereenkomsten

9. Fiscale aspecten

9.1. Vlaams gewest

9.2. Brussels Hoofdstedelijk gewest

9.3. Waals gewest

10. Besluit