Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 onmisbare publicaties voor een geslaagde (ver)koop of (ver)huur van vastgoed...

Pakketaanbod: € 58 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw hulpmiddel en leidraad om de correcte waarde van vastgoed te bepalen. Dit is belangrijk in het kader van bv. een (ver)koop, (ver)huur, een nalatenschap, een echtscheiding, een onteigening, verzekeringen, het beheer van vastgoed in/uit uw vennootschap, ... Met dit dossier weet u hoe zo'n schatting in zijn werk gaat en hoe u een schattingsverslag moet 'lezen'. Wat zijn de verschillende waarden die bij een schatting gegeven worden en hoe kunt u die (zelf) berekenen? Welke documenten en tools heeft u nodig om een schatting te maken? Aan de hand van vele voorbeelden, tips en adviezen krijgt u als particulier of vastgoedexpert inzicht in de kunst van het schatten van vastgoed. Zo kunt u dan zelf een indicatieve schatting maken.

detail

Om tot dit inzicht te komen, behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Wie mag zich 'schatter' noemen?
 • In welke situaties is een schatting belangrijk?
 • Welke documenten heeft u best bij de hand om te schatten?
 • Het plaatsbezoek
 • Welke waarden worden er bij een schatting berekend?
 • Hoe de waarde berekenen van:
  • bouwgrond
  • een woning of een appartement
  • industriegrond
  • landbouwgrond
 • Alternatieve waardebepalingen
 • Rendementsberekening van een investeringspand
 • Het schattingsverslag

Het eerste wat verkopers of kopers van een woning, een grond of een ander gebouw willen weten, is: wat is de waarde? Maar ook in het kader van andere gebeurtenissen is het kennen van de waarde van vastgoed belangrijk. Daarnaast rijst de vraag: Doe je dit zelf, via de schatter-expert of sinds kort via de Vlabel? Heeft de ene voorrang op het andere? Met dit dossier krijgt u als vastgoedexpert of als particulier inzicht in alle aspecten voor het bepalen van een correcte verkoopprijs en/of nettohuur van vastgoed en kunt u zelf al een eerste indicatieve schatting maken.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

Vastgoedexperts

 • die inzicht willen krijgen in de kunst van het schatten van vastgoed

Bedrijfsleiders, zelfstandigen, vrije beroepers

 • die zelf al een eerste indicatieve schatting van een pand of bouwgrond willen maken

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Jacques Robeet

 • Schatter onroerend goed JR Consulting BV

Griet Pals

 • Hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Voorwoord

1. Wie mag er zich precies een ‘schatter’ noemen?

2. In welke situaties is een schatting belangrijk?

2.1. Bij aan- of verkoop van een onroerend goed

2.2. Voor het al dan niet toekennen van krediet door de bank

2.3. Bij verdelingen, bv. na een echtscheiding

2.4. Bij ruiling van onroerende goederen

2.5. Bij aangifte van de nalatenschap

2.6. Bij onteigening

2.7. Wanneer onroerende goederen in of uit de vennootschap gehaald worden

2.8. Om het rendement van een aankoop te bepalen

2.9. Wanneer de verzekeringswaarde verschilt van de verkoopwaarde

3. Welke documenten heeft u het best bij de hand?

3.1. Inleiding

3.2. Plan van de omgeving

3.3. Waterinformatie

3.4. Stedenbouwkundige informatie

3.5. Kadastrale gegevens

3.6. Bouwgrond: ondergrond

3.7. Eigendomstitel of akte

3.8. Bodemattest

3.9. Nog andere documenten?

3.10. Zijn al die documenten echt nodig?

4. Uitvoering van het plaatsbezoek

4.1. Inleiding

4.2. Waarop moet u precies letten?

5. Welke waarden worden er bij de schatting berekend?

5.1. Nieuwbouwwaarde

5.2. Venale waarde of marktwaarde

5.3. Gedwongen of verplichte verkoopwaarde

6. Berekening van de waarde van een bouwgrond

6.1. Inleiding

6.2. Waarde van een bouwgrond voor woningbouw

6.3. Grondwaarde bij een nieuwbouwproject

7. Waardebepaling van een woning: bouwwaarde volgens de analytische methode

7.1. Nieuwbouwwoning

7.2. Bestaande woning: taxatie van de vloerplaat

8. Waardebepaling van een appartement

8.1. Nieuwbouwappartement

8.2. Bestaand appartement

8.3. Cijfervoorbeeld

9. Waardebepaling van industriegronden

9.1. Inleiding

9.2. Prijzen per m3

9.3. Hoe zit dat voor handelspanden?

10. Waardebepaling van landbouwgronden

10.1. Wat speelt er een rol in de grondwaarde bij landbouwgronden?

10.2. De kostprijs berekenen van een weide

11. Andere waardebepalingen

11.1. Veengronden en weiden

11.2. Bosgronden

11.3. Boomgaarden

12. Andere waardebepalingsmethoden

12.1. Methode volgens het kadastraal inkomen

12.2. Methode volgens de conjunctuur

12.3. Methode van de vergelijkingspunten

12.4. Statistische methode

13. Rendementsberekening van een investeringspand

13.1. Waarom van belang?

13.2. Berekening van het brutorendement

13.3. Berekening van het nettorendement

13.4. Bepaling van de verkoopprijs op basis van het rendement

13.5. Huurberekening volgens het rendement

13.6. Rendementsberekening van een aan te kopen woning

13.7. Rendementsberekening van een aan te kopen appartement

14. Schattingsverslag

14.1. Welke elementen moet het schattingsverslag zeker bevatten?

14.2. Specifiek: schattingsverslag volgens het kwaliteitscharter van de fiscus

15. Bijlagen

15.1. Plan: indeling van een bouwgrond

15.2. Voorbeeld: schattingsverslag van woning die verkocht wordt

15.3. Voorbeeld: schattingsverslag voor aangifte nalatenschap

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit boek helpt u om de toenemende juridische complexiteit te overwinnen. Nieuwe wetgeving en talrijke nieuwe verplichtingen komen eraan: het asbestattest (vanaf 23.11.2022), het EPC voor niet-residentiële gebouwen en de gemene delen van een appartementsgebouw (uitgebreid vanaf 01.01.2023), de renovatieverplichtingen naar aanleiding van een verkoop (uitgebreid vanaf 01.01.2023) zijn maar enkele voorbeelden. Bestel nu!

in detail

Dankzij dit boek heeft u een houvast om uw vastgoedtransacties tot een goed einde te brengen. U weet altijd welke documenten en attesten er nodig zijn bij een koop/verkoop of een huur/verhuur, en dat voor de drie gewesten.

 • Samenvattende fiches: overzicht van de essentie voor elke maatregel per gewest
 • In detail een antwoord op volgende vragen:
  • Welke documenten en attesten zijn er vereist?
  • Wanneer en waarom heeft u die precies nodig?
  • Wat kan de sanctie in het voorkomende geval zijn?
  • Waar kunt u de nodige attesten en documenten vinden?
 • Online service: overzicht van de verplichte bijlages bij een huurovereenkomst

Wie vandaag onroerend goed wil verkopen of verhuren heeft een ware opbergmap nodig om alle nodige attesten, certificaten of keuringen in te verzamelen. Dit uitermate praktische en overzichtelijke naslagwerk bespaart u heel wat kopzorgen en kostbare tijd, en geeft u de nodige gemoedsrust om zonder verrassingen aan de slag te gaan.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

vastgoedmakelaars, notarissen, syndici, patrimoniumbeheerders

 • die kopzorgen en kostbare tijd willen besparen bij het huren en verhuren, kopen en verkopen van panden

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door.. 

Ciska Servais, Merel Huybrechts, Yannick Ballon, Matthias Helsen, Benoit Forêt, Jonas Deckers

 • Astrea advocaten, Antwerpen

Griet Pals

 • hoofdredacteur, Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Bodemattest

1. Overzicht

2. Bodemattest in het Vlaams gewest

2.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken over een bodemattest?

2.2. Hoelang is zo’n bodemattest geldig?

2.3. Mogelijke sancties

3. Bodemattest in het Waals gewest

3.1. Wanneer moet men in het Waals gewest beschikken over een bodemattest?

3.2. Hoelang is zo’n bodemattest geldig?

3.3. Mogelijke sancties

4. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wanneer moet men beschikken over een bodemattest?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

Deel 2 - ‘As built’-attest

1. ‘As built’-attest in het Vlaams gewest

1.1. Wat is het precies?

1.2. Wanneer moet u beschikken over een ‘as built’-attest?

1.3. Waar te bekomen?

1.4. Wat zijn de sancties?

2. ‘As built’-attest in het Waals gewest

3. ‘As built’-attest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Deel 3 - Postinterventiedossier

1. Overzicht

2. Federale regelgeving

3. Wanneer moet men beschikken over een postinterventiedossier?

4. Wat zijn de sancties?

5. Waar te bekomen?

6. Wat is de geldigheidsduur?

Deel 4 - Energieprestatiecertificaat (EPC)

1. Overzicht

2. Energieprestatiecertificaat in het Vlaams gewest

2.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is er van belang?

2.2. Het EPC voor residentiële gebouwen

2.3. Het EPC (kleine) niet-residentiële gebouwen

2.4. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

2.5. Renovatieverplichting na verkoop op basis van energielabel in energieprestatiecertificaat

3. Energieprestatiecertificaat in het Waals gewest

3.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is van belang?

3.2. Wat is de geldigheidsduur?

3.3. Waar te bekomen?

3.4. Wat zijn de sancties?

4. Energieprestatiecertificaat in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Waarover gaat het en welk onderscheid is van belang?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

Deel 5 - Conformiteitsattest

1. Overzicht

2. Conformiteitsattest in het Vlaams gewest

2.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

2.2. Wat is de geldigheidsduur?

2.3. Wat zijn de sancties?

2.4. Waar te bekomen?

3. Conformiteitsattest in het Waals gewest

3.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

3.2. Wat is de geldigheidsduur?

3.3. Wat zijn de sancties?

3.4. Waar te verkrijgen?

4. Conformiteitsattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wanneer moet men beschikken over een conformiteitsattest?

4.2. Wat is de geldigheidsduur?

4.3. Wat zijn de sancties?

4.4. Waar te bekomen?

Deel 6 - Huurovereenkomst

1. Overzicht

2. Federale en regionale wetgeving

3. Bekendmaking van de huurprijs en de kosten

4. Schriftelijke overeenkomst

5. Verplichte bijlagen bij de overeenkomst

6. Verplichte plaatsbeschrijving

7. Verplichte registratie van de overeenkomst

8. Huurwaarborg

9. Verbod om de eigenaarsherstellingen ten laste van de huurder te leggen

Deel 7 - Mede-eigendom bij appartementen

1. Overzicht

2. Appartementswet

2.1. Belangrijkste wijzigingen

2.2. Informatieverstrekking aan de koper van een appartement

3. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de onderhandse overeenkomst

3.1. Wanneer gelden de bijzondere informatieverplichtingen precies?

3.2. Welke informatie moet er meegedeeld worden?

3.3. Wie moet de informatie opvragen?

3.4. Wie draagt de kosten van de informatieverstrekking door de syndicus?

4. Bijzondere informatieverplichtingen aan de koper vóór de notariële overeenkomst

4.1. Te melden door de notaris aan de koper

4.2. Te melden door de notaris aan de syndicus

4.3. Regeling van de betaling van de kosten uit het verleden

4.4. Regeling van het lot van het kapitaal van de vereniging van mede-eigenaars

5. Overige informatieverstrekking door de verkoper aan de koper

6. Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de informatieverplichtingen?

7. Bijzondere verplichtingen in geval van verhuring van een kavel

Deel 8 - Asbestinventaris

1. Overzicht

2. Specifieke federale wetgeving ter bescherming van werknemers

3. Specifieke regionale wetgeving in een niet-werkgeverscontext

3.1. Asbestinventaris in het Vlaams gewest

3.2. Asbestinventaris in het Waals gewest

3.3. Asbestinventaris in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4. Wanneer moet men beschikken over een asbestinventaris/beheersprogramma?

4.1. Wanneer verplicht bij verkoop of verhuur?

4.2. Verplicht voor werkgevers bij de uitvoering van werken

5. Wat zijn de sancties?

6. Waar te verkrijgen?

Deel 9 - Keuring stookolietanks

1. Overzicht

2. Keuring van stookolietanks in het Vlaams gewest

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

2.2. Controle van de ‘particuliere’ stookolietanks (waterinhoud van minder dan 5.000 kilogram)

2.3. Controle van de ‘ingedeelde’ stookolietanks (tussen 5.000 kg en 20.000 kg voor particulieren en tussen 100 kg en 20.000 kg voor professionelen)

3. Keuring van stookolietanks in het Waals gewest

3.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3.2. Controle van de stookolietanks

3.3. Waar te bekomen?

3.4. Wat zijn de sancties?

4. Keuring van stookolietanks in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

4.2. Controle van de stookolietanks

4.3. Waar te bekomen?

4.4. Wat zijn de sancties?

Deel 10 - Keuringsattest elektrische installatie

1. Overzicht

2. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3. Wanneer moet men beschikken over een keuringsattest?

3.1. Bij verkoop

3.2. Verplichtingen voor de koper en de verkoper

3.3. Bij verhuur

4. Waar te bekomen?

5. Wat is de geldigheidsduur?

6. Wat zijn de sancties?

Deel 11 - Keuring verwarmingstoestellen

1. Overzicht

2. Keuring van verwarmingstoestellen in het Vlaams gewest

2.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

2.2. Verschillende soorten van centrale verwarming

2.3. Verplichtingen bij een nieuw centraal stooktoestel

2.4. Verplichtingen bij een centraal stooktoestel in gebruik

2.5. Verwarmingsaudit

2.6. Waar te bekomen?

2.7. Wat zijn de sancties?

3. Keuring van verwarmingstoestellen in het Waals gewest

3.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

3.2. Verplichtingen van de eigenaar van de centrale verwarmingsinstallatie

3.3. Verplichtingen van de gebruiker

3.4. Waar te bekomen?

3.5. Wat zijn de sancties?

4. Keuring van verwarmingstoestellen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Welke wetgeving is er hier van toepassing?

4.2. EPB-oplevering

4.3. EPB-periodieke controle

4.4. EPB-diagnose van de verwarmingssystemen

4.5. Waar te bekomen?

4.6. Wat zijn de sancties?

Deel 12 - Stedenbouwkundige informatieverplichtingen

1. Overzicht

2. Stedenbouwkundige informatieverplichtingen in het Vlaams gewest

2.1. Over welke informatieverplichtingen gaat het precies?

2.2. Informatieverplichtingen van de instrumenterende ambtenaar

2.3. Informatieverplichtingen in geval van publiciteit

2.4. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst

2.5. Stedenbouwkundig uittreksel

2.6. Wat zijn de sancties?

3. Stedenbouwkundige informatieverplichtingen in het Waals gewest

3.1. Informatieverplichtingen in geval van een overeenkomst

4. Stedenbouwkundige informatieverplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van een overeenkomst

4.2. Informatieverplichtingen van de notaris in geval van reclame

4.3. Algemene informatieverplichtingen in geval van reclame

4.4. Wat zijn de sancties?

Deel 13 - Voorkooprechten

1. Overzicht

2. Voorkooprechten in het Vlaams gewest

2.1. Wat zijn de soorten van (decretale) voorkooprechten?

2.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

2.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

2.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

2.5. Wat zijn de sancties?

3. Voorkooprechten in het Waals gewest

3.1. Wat zijn de (decretale) voorkooprechten?

3.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

3.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

3.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

3.5. Wat zijn de sancties?

4. Voorkooprechten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Wat zijn de voorkooprechten?

4.2. Hoe weet men of er een voorkooprecht van toepassing is?

4.3. Bij welke transacties is het voorkooprecht van toepassing?

4.4. Procedure van aanbieding van het voorkooprecht

4.5. Hoe wordt het voorkooprecht uitgeoefend?

4.6. Wat zijn de sancties?

Deel 14 - Milieuvergunning/Omgevingsvergunning

1. Overzicht

2. Omgevingsvergunning in het Vlaams gewest

2.1. Indeling in drie klassen

2.2. Procedure

2.3. Wat zijn de sancties?

3. Milieuvergunning in het Waals gewest

3.1. Indeling in drie klassen

3.2. Procedure

3.3. Wat zijn de sancties?

4. Milieuvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Indeling in zes klassen

4.2. Wat zijn de sancties?

Deel 15 - Verwaarlozingsheffing

1. Overzicht

2. Verkrottingsheffing in het Vlaams gewest

2.1. Heffing ter bestrijding van ongeschikte en onbewoonbare woningen

2.2. Heffing voor leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen

2.3. Leegstandsheffing bedrijfsruimten

3. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Waals gewest

3.1. Belasting op verlaten woningen

3.2. Belasting op afgedankte bedrijfsruimtes

4. Leegstands- en verwaarlozingsheffing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

4.1. Gemeentelijke leegstandsheffing

4.2. Belasting op niet-uitgebate bedrijfsruimtes

4.3. Administratieve leegstandsboete