Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 onmisbare publicaties om snel uw weg te vinden in het btw-doolhof!

Pakketaanbod: € 52 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw praktische handleiding met concrete tips en oplossingen voor een correcte facturatie van internationale diensten. U krijgt duidelijk advies over de verwerking van deze diensten in uw btw-aangifte en in uw intracommunautaire opgave. Daarnaast wordt er ook uitvoerig aandacht besteed aan de zgn. One-Stop-Shop (OSS), met name de toepassingsvoorwaarden en de praktische modaliteiten ter zake!

in detail

We leggen overzichtelijk de regels uit en wijzen u op verschillende aandachtspunten. Vervolgens analyseren we deze nieuwe regels vanuit een zeer praktisch standpunt voor 11 concrete diensten:

 1. diensten i.v.m. onroerend goed
 2. goederenvervoerdiensten
 3. personenvervoer
 4. diensten i .v .m . culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en soortgelijke evenementen
 5. verhuur van vervoermiddelen
 6. restaurant- en cateringdiensten
 7. expertise/werk aan roerende goederen
 8. telecommunicatiediensten, radio- en tv-omroepdiensten
 9. 'intellectuele' diensten
 10. tussenpersonen
 11. reisbureaus

Met dit Tips & Advies-Dossier vindt u snel uw weg in het btw-doolhof van diensten over de grenzen heen. Zo bent u er zeker van dat u deze regels correct toepast in de praktijk.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de financieel verantwoordelijke

 • die 100% zeker wil zijn van een correcte facturatie over de grenzen heen.

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Marc Govers

 • partner THE VAT HOUSE cvba - Het BTW HUIS

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. Overzicht van waar u rekening mee moet houden

1. Wat is een dienst?

1.1. Wat is het verschil met een levering?

1.2. Wat bij de levering met inbegrip van installatie of montage?

2. De plaats van de dienst is bepalend voor de btw-heffing

2.1. Belang van de plaats van de dienst

2.2. Het fameuze onderscheid b2b – b2c

3. Hoofdregels inzake de plaatsbepaling

3.1. Algemene principes

3.2. Onderscheid maken tussen btw-plichtige klanten en andere

3.3. Uw klant is een btw-plichtige

3.4. Uw klant is geen btw-plichtige

4. De uitzonderingsregels

5. Waarmee moet u rekening houden als u factureert?

5.1. Wel of geen btw aanrekenen?

5.2. Moet u altijd de Belgische facturatieregels toepassen of mogelijk die van een andere EU- lidstaat?

5.3. Belgische factuurvermeldingen m.b.t. de plaats van de dienst

5.4. Link met de IC-listing

6. Waarop moet u letten als u een factuur krijgt van een buitenlandse leverancier?

6.1. Hetzelfde principe als bij het kopen van goederen in andere EU-lidstaten

6.2. Onterecht betaalde btw is niet aftrekbaar!

7. De intracommunautaire listing (IC-listing)

7.1. Een bijkomend controlemiddel

7.2. Hoe maakt u uit of een klant op de IC-listing moet of niet?

7.3. Uw buitenlandse leveranciers zetten u op hun IC-listing

7.4. Maandelijks in plaats van per kwartaal

8. Brexit

Deel 2. En nu de praktijk

1. De regels toegepast op concrete handelingen

1.1. Diensten die verband houden met een onroerend goed

1.2. Goederenvervoerdiensten

1.3. Personenvervoer

1.4. Diensten i.v.m. culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- en soortgelijke evenementen

1.5. Restaurant- en cateringdiensten

1.6. Verhuur van vervoermiddelen

1.7. Expertise/werk aan roerende goederen (inclusief maakloonwerk)

1.8. Telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, elektronische diensten

1.9. ‘Intellectuele’ diensten

1.10. Tussenpersonen

1.11. Reisbureaus (bijzondere regeling)

2. Werkelijk gebruik en exploitatie (‘use and enjoyment’)

2.1. B2b-situaties

2.2. B2c-situaties

3. One-Stop-Shop (OSS)

3.1. Vooraf

3.2. Wie komt in aanmerking?

3.3. Welke b2c-diensten?

3.4. Waar registreren?

3.5. Toepassingsvoorwaarden van de EU OSS en niet-EU OSS voor b2c-diensten

3.6. Factureringsregels

Deel 3. Bijlagen

1. Factuurvermeldingen bij btw-plichtige klanten

2. Factuurvermeldingen bij niet- btw- plichtige klanten

3. Verdere bronnen

Een Tips & Advies-Boek over... 

Samengevat

Wanneer u een handelsrelatie heeft met leveranciers of klanten buiten de Europese unie, zijn de regels voor de intracommunautaire btw van kracht. Dit dossier legt u de principes van A tot Z uit zodat u het systeem correct toepast en zo nadelige financiële gevolgen vermijd. Inclusief alles wat u moet weten over de verkopen op afstand, de One-Stop-Shop (OSS) en IOSS met de bijhorende nieuwe wetswijzigingen, regelingen en rechtspraak!

Doorheen het dossier worden de 4 grote categorieën van belastbare handelingen inzake btw uitvoerig besproken: De levering van goederen, de diensten, de invoer van goederen uit een niet EU-lidstaat, de intracommunaire verwerving.

In detail

Elke categorie bekijken we aan de hand van 5 hoofdvragen :

 1. Wordt de handeling verricht door een belastingplichtige?
 2. Betreft het een belastbare handeling?
 3. Waar vindt de handeling plaats?
 4. Is er geen vrijstelling mogelijk?
 5. Wie moet de btw voldoen?

Verder koppelen we daar nog bijkomende vragen aan zoals de maatstaf van heffing, de eventuele toepassingsregels in het buitenland, de opeisbaarheid van de btw alsmede het recht op aftrek in hoofde van de koper.

Het beheer van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) is geen eenvoudige klus, Zeker niet wanneer u zaken doet met Europese partners uit verschillende landen. Dit dossier is uw leidraad.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

de bedrijfsleider, de financieel verantwoordelijke

 • die 100% zeker wil zijn van een correcte facturatie, van levering van goederen, over de grenzen heen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door...

Luc Heylens

 • belastingconsulent ITAA

Marc Van Ginderachter

 • hoofdredacteur, Indicator-Larcier
Pakketaanbod
258,00 
Pakketprijs nu: 154,00 
In dit pakketaanbod...
Uw praktische btw-gids voor diensten over de grenzen heen
119,00 
Abonneeprijs 99,00 
Uw praktische btw-gids voor levering van goederen over de grenzen heen
139,00 
Abonneeprijs 109,00 
Prijzen zijn excl. btw