Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 onmisbare publicaties om ook na de hervormingen het maximum uit uw vennootschap te halen

Pakketaanbod: € 60 EXTRA pakketkorting


Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

In deze volledig geactualiseerde editie analyseren we 27 mogelijkheden om ook in 2020 optimaal geld uit uw vennootschap te halen. Het is de ideale leidraad om als zaakvoerder of bestuurder méér inkomen te verwerven zonder het aan de fiscus te moeten afgeven. Een handig overzicht maakt kiezen gemakkelijk! Uiteraard houden we rekening met de grondig hervormde vennootschapsbelasting en de impact daarvan op de diverse mogelijkheden om fiscaal optimaal geld uit uw vennootschap te halen. Ook bekijken we uitvoerig nieuwe trends!

in detail

Voor elke mogelijkheid geven we volgens een vast stramien een antwoord op de volgende vragen:

 • wat ze precies inhoudt?
 • welke de fiscale gevolgen zijn voor uw vennootschap
  (vennootschapsbelasting, btw, enz.)?
 • welke gevolgen dit voor u privé heeft
  (personenbelasting, sociale bijdragen, enz.)?
 • wat de voor- en nadelen zijn?

Met telkens een rekenvoorbeeld vanuit een praktische invalshoek:

 • wat de nettokosten voor uw vennootschap zijn?
 • wat u zelf netto overhoudt?

Dit boek bespreekt de mogelijkheden die elke fiscale controle doorstaan. Met het handige overzicht van alle mogelijkheden kiest u voor oplossingen die specifiek in uw situatie optimaal zijn. Bestel nu en geef uzelf een hoger inkomen!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

Iedere bedrijfsleider van een vennootschap

 • die meer inkomen wil verwerven door fiscaal optimaal én volkomen wettelijk geld uit zijn vennootschap te halen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Felix Vanden Heede

 • fiscaal jurist

Liesbeth Vossen

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Bezoldiging

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘bezoldiging’?

Hoe neemt u uw bezoldiging op?

Is het belangrijk hoeveel loon u opneemt?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de bezoldiging aftrekbaar?

Moet uw vennootschap bedrijfsvoorheffing inhouden?

Is de hoogte van het loon van belang voor uw vennootschap?

Heeft dit belang voor de ‘notionele’ interestaftrek?

Heeft het loon dat u opneemt invloed op die notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt uw bezoldiging privé belast?

Betaalt u op uw bezoldiging ook nog eens sociale bijdragen?

Zijn er nog andere kosten van uw bezoldiging aftrekbaar?

Tegen welk tarief wordt een bezoldiging dan uiteindelijk belast?

Moet u de belasting op uw bezoldiging ook voorafbetalen?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘bezoldiging’

Nadelen van een ‘bezoldiging’

Deel 2 - Tantième

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘tantième’?

Hoe wordt een tantième toegekend?

Hoeveel tantième mag er toegekend worden?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is een tantième aftrekbaar?

Moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op een tantième?

Heeft de grootte van het tantième belang voor uw vennootschap?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt een tantième privé belast?

Betaalt u op een tantième ook sociale bijdragen?

Tegen welk tarief wordt een tantième belast?

Inkomstenjaar 2018 – aanslagjaar 2019

Inkomstenjaar 2019 – aanslagjaar 2020

Moet u de belasting op uw tantième ook voorafbetalen?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘tantième’

Nadelen van een ‘tantième’

Deel 3 - Huurinkomen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘huurinkomen’?

Hoe verhuurt u het best aan uw vennootschap?

Hoeveel huur mag u vragen aan uw vennootschap?

Wat kunt u eventueel voorzien in de huurovereenkomst?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de huur die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

Is de zgn. geherkwalificeerde huur ook aftrekbaar als beroepskosten?

Specifieke kenmerken m.b.t. de zgn. huurherkwalificatie

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de ontvangen huur privé belast?

Hoe wordt de ‘niet-geherkwalificeerde huur’ privé belast?

Hoe wordt de ‘geherkwalificeerde huur’ privé belast?

Wordt u later belast op een meerwaarde bij de verkoop van het pand?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘huur’

Nadelen van ‘huur’

Deel 4 - Onderhuur

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘onderverhuur’?

Hoe onderverhuurt u het best aan uw vennootschap?

Waarop moet u specifiek letten bij onderverhuur?

Hoeveel onderhuur mag u vragen aan uw vennootschap?

Wat kunt u eventueel ook voorzien in het contract van onderverhuur?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de huur die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

Moet uw vennootschap op de onderhuur een voorheffing inhouden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de ontvangen onderhuur privé belast?

Hoe worden de inkomsten uit onderverhuur privé belast?

Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling onderverhuur herkwalificeren in rechtstreekse verhuur?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘onderhuur’

Nadelen van ‘onderhuur’

Deel 5 - Interesten

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder ‘interesten’?

Hoe gaat u praktisch het best te werk?

Hoeveel interest mag u vragen aan uw vennootschap?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de interesten die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

Wanneer is er sprake van ‘herkwalificatie van interesten als dividenden’?

Voor wie geldt die herkwalificatie?

Wat is het gevolg van de herkwalificatie van interesten voor de vennootschap?

Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op die interesten?

Kan de herkwalificatie van interesten vermeden worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Worden de interesten bij u privé belast?

Hoe worden de interesten privé belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘interesten’

Nadelen van ‘interesten’

Deel 6 - Dividenden

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘dividend’?

Hoe wordt een dividend uitgekeerd?

Hoeveel dividend kan er uitgekeerd worden?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de dividenden die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

Hoe wordt het dividend dan belast in de vennootschap?

Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op dividenden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Worden de dividenden bij u privé belast?

Hoe worden de dividenden privé belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘dividenden’

Nadelen van ‘dividenden’

Deel 7 - Inkoop van eigen aandelen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘inkoop van eigen aandelen’?

Hoe gebeurt een inkoop van eigen aandelen?

Hoeveel eigen aandelen kan een vennootschap inkopen?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de prijs voor de ingekochte aandelen voor uw vennootschap aftrekbaar?

Hoe wordt de inkoopbonus dan belast in de vennootschap?

Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op de inkoopbonus?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt een inkoopbonus bij u privé belast?

Hoe wordt een inkoopbonus privé belast?

Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling een inkoopbonus herkwalificeren in een gewoon dividend?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘inkoop van eigen aandelen’

Nadelen van een ‘inkoop van eigen aandelen’

Deel 8 - Opname rekening-courant

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘opname in rekening-courant’?

Hoe moet u zo’n opname in rekening-courant organiseren?

Hoeveel mag u opnemen in rekening-courant?

Wanneer moet u uw rekening-courantschuld terugbetalen?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is een opname in rekening-courant aftrekbaar?

Moet uw vennootschap ‘iets’ inhouden als u geld opneemt?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Is een opname in rekening-courant privé belastbaar?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis lening’ berekend?

Hoe wordt het voordeel berekend als u interesten betaalt?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Wat als u uw vennootschap nooit terugbetaalt?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘opnames in rekening-courant’

Nadelen van ‘opnames in rekening-courant’

Deel 9 - Lijfrente

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder ‘lijfrente’?

Hoe gaat u praktisch het best te werk?

Hoeveel lijfrente mag u aan uw vennootschap vragen?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de lijfrentevergoeding die de vennootschap betaalt aftrekbaar?

Wordt uw vennootschap belast op het verkregen kapitaal?

Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op die interesten?

Moet er een fiche opgemaakt worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de lijfrentevergoeding bij u privé belast?

Hoe wordt de lijfrentevergoeding privé dan belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘lijfrente’

Nadelen van een ‘lijfrente’

Deel 10 - Gratis woning

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘gratis woning’?

Hoe moet deze ‘gratis woning’ georganiseerd worden?

Kan dat met om het even welk gebouw?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de kosten van de woning aftrekbaar bij uw vennootschap?

Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op een ‘gratis woning’?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis woning’ berekend?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis woning’ berekend in geval van bemeubeling?

Hoe wordt het voordeel berekend als u privé huur betaalt aan uw vennootschap?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Wanneer betaalt uw vennootschap btw?

Kan uw vennootschap de btw recupereren?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘gratis woning’

Nadelen van een ‘gratis woning’

Deel 11 - Gratis nutsvoorzieningen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘gratis nutsvoorzieningen’?

Hoe moeten deze ‘gratis nutsvoorzieningen’ georganiseerd worden?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de kosten van de nutsvoorzieningen aftrekbaar bij uw vennootschap?

Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op ‘gratis nutsvoorzieningen’?

Hoe worden de voordelen ‘gratis elektriciteit’ en ‘gratis verwarming’ berekend?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis water’ berekend?

Hoe worden de voordelen berekend als u privé betaalt aan uw vennootschap?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Kan uw vennootschap de btw recupereren?

Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

Wat met de aftrek van niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘gratis nutsvoorzieningen’

Nadelen van ‘gratis nutsvoorzieningen’

Deel 12 - Gratis auto en/of tankkaart

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘gratis auto’?

Hoe moet zo’n ‘gratis auto’ georganiseerd worden?

Kan dat met om het even welke auto?

Kan dat ook voor een zgn. 4x4?

Is het ook mogelijk om (alleen) een gratis tankkaart van de vennootschap te hebben?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Blijven de kosten van de auto aftrekbaar bij uw vennootschap?

Welke wijzigingen vanaf 2020?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op een ‘gratis auto’?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis auto’ berekend?

Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt?

Hoe wordt het voordeel berekend als u bepaalde kosten privé ten laste neemt?

Hoe wordt het voordeel berekend als u alleen een tankkaart van de vennootschap heeft?

Hoe wordt het voordeel berekend als de privé gebruikte auto een ‘echte’ lichte vrachtwagen of een bestelwagen is?

Hoe wordt het voordeel berekend als u een motor van de vennootschap privé gebruikt?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Kan uw vennootschap de btw recupereren?

Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

Wat met de aftrek van niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘gratis auto’

Nadelen van een ‘gratis auto’

Deel 13 - Gratis pc en internet

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘gratis pc en internet’?

Hoe moet deze ‘gratis pc en internet’ georganiseerd worden?

Wat mag zo’n ‘gratis pc en internet’ precies omvatten?

Gaat het samen met het pc-privéplan?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de kosten van ‘gratis pc en internet’ aftrekbaar bij uw vennootschap?

Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op een voordeel ‘gratis pc en internet’?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis pc en internet’ berekend?

Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt aan uw vennootschap?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Is de btw voor uw vennootschap recupereerbaar?

Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

Wat met de aftrek van de niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘gratis pc en internet’

Nadelen van ‘gratis pc en internet’

Deel 14 - Gratis tablet en smartphone

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’?

Hoe moeten deze ‘gratis gsm’ en ’gratis tablet’ georganiseerd worden?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de kosten van een gratis tablet of gsm aftrekbaar bij uw vennootschap?

Moet er dan geen fiscale correctie gebeuren voor het privégebruik?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op voordelen ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’?

Hoe worden de voordelen ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’ berekend?

Hoe wordt het voordeel berekend als u privé een vergoeding betaalt aan uw vennootschap?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Is de btw voor uw vennootschap recupereerbaar?

Moet u ook nog btw betalen op het voordeel?

Wat met de aftrek van de niet-recupereerbare btw als kost in de vennootschapsbelasting?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’

Nadelen van ‘gratis gsm’ en ‘gratis tablet’

Deel 15 - Gratis huishulp

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘gratis huishulp’?

Hoe moet deze ‘gratis huishulp’ georganiseerd worden?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de personeelskosten aftrekbaar bij uw vennootschap?

Is er een fiscale correctie voor het privégebruik?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op een ‘gratis huishulp’?

Hoe wordt het voordeel ‘gratis huishulp’ berekend?

Wat als u in een woning van de vennootschap woont?

Wat als u een auto van de zaak heeft inclusief chauffeur?

Hoe wordt het netto belastbaar voordeel uiteindelijk belast?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘gratis huishulp’

Nadelen van ‘gratis huishulp’

Deel 16 - Maaltijdcheques

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder ‘maaltijdcheques’?

Hoe gaat u te werk met maaltijdcheques?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de kosten van de maaltijdcheques aftrekbaar voor de vennootschap?

Wanneer zijn maaltijdcheques een ‘sociaal voordeel’?

Wordt de bijdrage die u als bedrijfsleider zelf betaalt ( 1,09) belast in de vennootschap?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Hoeveel bedraagt het voordeel maaltijdcheque voor u?

Wordt dat voordeel belast?

Betaalt u er sociale bijdragen op?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘maaltijdcheques’

Nadelen van ‘maaltijdcheques’

Deel 17 - Forfaitaire onkostenvergoeding

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’?

Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de forfaitaire onkostenvergoeding aftrekbaar voor de vennootschap?

Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de forfaitaire onkostenvergoeding bij u privé belast?

Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een onkostenvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een onkostenvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’

Nadelen van een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’

Deel 18 - Kilometervergoeding

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometervergoeding’?

Hoe wordt het bedrag per kilometer bepaald?

Hoe wordt het aantal kilometers bepaald?

Hoe wordt die kilometervergoeding uiteindelijk betaald?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de kilometervergoeding aftrekbaar voor de vennootschap?

Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de kilometervergoeding bij u privé belast?

Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een kilometervergoeding btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een kilometervergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘kilometervergoeding’

Nadelen van een ‘kilometervergoeding’

Deel 19 - Forfaitaire reisvergoeding binnenland

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘forfaitaire reisvergoeding binnenland’?

Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de forfaitaire reisvergoeding binnenland aftrekbaar voor de vennootschap?

Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de forfaitaire reisvergoeding binnenland bij u privé belast?

Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een binnenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een binnenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘forfaitaire binnenlandse reisvergoeding’

Nadelen van een ‘forfaitaire binnenlandse reisvergoeding’

Deel 20 - Forfaitaire reisvergoeding buitenland

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat bedoelt men met een ‘forfaitaire reisvergoeding buitenland’?

Hoe bepaalt u dat forfaitair bedrag?

Wat moet u daarvoor bewijzen?

Hoe wordt die forfaitaire vergoeding dan betaald?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de forfaitaire reisvergoeding buitenland aftrekbaar voor de vennootschap?

Moeten er bepaalde formaliteiten vervuld worden?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt de forfaitaire reisvergoeding buitenland bij u privé belast?

Zijn er eventueel andere taksen of heffingen op verschuldigd?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een buitenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een buitenlandse reisvergoeding btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘forfaitaire buitenlandse reisvergoeding’

Nadelen van een ‘forfaitaire buitenlandse reisvergoeding’

Deel 21 - Verkoop goederen aan uw vennootschap

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘verkoop van goederen aan uw vennootschap’?

Hoe verkoopt u een goed aan uw vennootschap?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de betaalde aankoopprijs aftrekbaar voor uw vennootschap?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op de prijs die u ontvangt?

Is er een uitzondering voor ‘onroerende goederen’?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een verkoop van een privégoed btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een verkoop van een privégoed btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘privéverkoop’

Nadelen van een ‘privéverkoop’

Deel 22 - Verhuur roerende goederen aan uw vennootschap

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘verhuur van goederen aan uw vennootschap’?

Hoe verhuurt u een goed aan uw vennootschap?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de betaalde huurprijs aftrekbaar voor uw vennootschap?

Moet uw vennootschap roerende voorheffing inhouden op de huur?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op de huurprijs die u ontvangt?

Hoe wordt het ontvangen huurgeld privé belast?

Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling roerende huur herkwalificeren in loon?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Heeft een verhuur van roerende goederen btw-gevolgen voor u privé?

Heeft een verhuur van roerende goederen btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van ‘privéverhuur’

Nadelen van ‘privéverhuur’

Deel 23 - Groepsverzekering

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘groepsverzekering’?

Voor wie kan er een groepsverzekering afgesloten worden?

Wat is dan een individuele pensioentoezegging (IPT)?

Heeft een groepsverzekering nog zin als u al jaren bezig bent?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de premie groepsverzekering aftrekbaar voor uw vennootschap?

Hoe moet die fameuze 80%-regel begrepen worden?

Hoe wordt zo’n aftrekbare premie berekend?

Zijn er taksen of heffingen verschuldigd bovenop de premie?

Is de latere uitkering aftrekbaar bij de vennootschap?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op de premie?

Wordt de latere uitkering bij u privé belast?

Is dit combineerbaar met het VAP?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘groepsverzekering’

Nadelen van een ‘groepsverzekering’

Deel 24 - Kapitaalvermindering

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder een ‘kapitaalvermindering’?

Hoe moet u zo’n kapitaalvermindering organiseren?

Welke vennootschap kan haar kapitaal verminderen?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is de kapitaalvermindering aftrekbaar?

Moet uw vennootschap ‘iets’ inhouden bij een kapitaalvermindering?

Het eigen vermogen daalt

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt een kapitaalvermindering privé belast?

Moet u het uitgekeerde kapitaal aangeven in uw privéaangifte?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘kapitaalvermindering’

Nadelen van een ‘kapitaalvermindering’

Deel 25 - Recht van opstal

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder een ‘recht van opstal’?

Hoe verleent u een recht van opstal aan uw vennootschap?

Moet er iets betaald worden bij een recht van opstal?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Zijn de ‘kosten’ van het vestigen van het recht van opstal aftrekbaar?

Zijn de kosten van het gebouw dat de vennootschap opricht aftrekbaar?

Is de eventuele vergoeding op het einde van het recht van opstal belastbaar?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op de eventuele opstalvergoeding?

Wordt u belast op een voordeel ‘gratis woning’?

Wordt u op het einde van het recht van opstal belast op de ‘verkregen woning’?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Is het vestigen van een recht van opstal onderworpen aan btw?

Heeft het bouwen zelf gevolgen op het vlak van de btw?

Zijn er op het einde van het recht van opstal gevolgen op het vlak van de btw?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘recht van opstal’

Nadelen van een ‘recht van opstal’

Deel 26 - Vruchtgebruik woning

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder ‘vruchtgebruik’?

Hoe verleent u een vruchtgebruik aan uw vennootschap?

Hoe wordt de verkoopprijs betaald door uw vennootschap?

Hoofdstuk 2: Gevolgen bij uw vennootschap

Is het vruchtgebruik aftrekbaar voor uw vennootschap?

Zijn ook de andere kosten m.b.t. het pand aftrekbaar voor de vennootschap?

Heeft dit belang voor de notionele interestaftrek?

Hoofdstuk 3: Gevolgen bij u privé

Wordt u privé belast op de ontvangen prijs?

Wat als u zelf in dat pand woont?

Zijn er eventueel andere taksen of heffingen verschuldigd door u privé?

Kan de fiscus met de antimisbruikbepaling een vruchtgebruik herkwalificeren in huur?

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Is de verkoop van vruchtgebruik onderworpen aan btw?

Heeft de aankoop van een vruchtgebruik btw-gevolgen voor uw vennootschap?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s & contra’s

Voordelen van een ‘vruchtgebruik’

Nadelen van een ‘vruchtgebruik’

Deel 27 - Slot

Hoofdstuk 1: Cijfermatig overzicht

Hoofdstuk 2: Tekstueel overzicht

Hoofdstuk 3: Werkwijze

Hoofdstuk 4: Voorbeelden

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit Tips en Advies-boek helpt u om geen fiscale zonde te begaan door fiscale aftrekposten te laten liggen. Kosten inbrengen is immers geld besparen. In deze nieuwe editie 2020 met maar liefst 103 aftrekbare kosten houden we rekening met de relevante wetswijzigingen, zoals de recentelijk grondig hervormde vennootschapsbelasting en meer bepaald de gewijzigde autofiscaliteit, de nieuwe mogelijkheden of de nieuwe cijfers voor aanslagjaar 2021. Zo bent u er zeker van dat u als bedrijfsleider ook in 2020 geen enkele aftrekbare kost laat liggen.

in detail

We geven u een alfabetisch overzicht van 103 aftrekbare kosten en bespreken elke kost volgens een vaste structuur:

 • Volledig aftrekbaar?
 • Kosten of afschrijving?
 • Wat met de btw?
 • Waarop moet u zeker letten?
 • Wat moet u bijhouden voor uw boekhouder?

Wie hard werkt voor zijn vennootschap, ziet zijn winsten niet graag terugvloeien naar ‘Vadertje Staat’. Deze volledig geactualiseerde uitgave helpt u om ook in 2020 uw winsten maximaal te behouden en zo weinig mogelijk belastingen te betalen: 100% legaal, 100% aanvaard, 0% risico.

Bestel nu! Dit boek is een must-have voor elke bedrijfsleider.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

bedrijfsleiders van vennootschappen

 • die maximaal voordeel willen halen uit alle mogelijke aftrekbare kosten

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door... 

Marc Govers

 • THE VAT HOUSE/Het BTW Huis

Jamie Wilms

 • hoofdredacteur Indicator-Larcier

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Voorwoord

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

2. Tarieven vennootschapsbelasting

3. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?

4. De beroepskosten afschrijven of onmiddellijk in kosten nemen?

5. Lineair of degressief afschrijven?

6. Wat is aftrekbaar voor de Btw?

7. Wat is fiscaal gezien een correcte factuur?

8. Wanneer kan uw vennootschap de btw recupereren?

9. Verwerping van de aftrek of btw op het voordeel van alle aard?

10. Gemengde btw-plicht

Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten?

1. Aandelenoptieplan

2. Aankoop onroerend goed

3. Aanvullende collectieve verzekering gezondheidszorg

4. Advocaat (ereloon)

5. Anciënniteitspremie

6. Antiek

7. Autokosten

8. Bankkosten

9. Belastingen

10. Beveiliging

11. Bijscholing

12. Boetes

13. Brandstof

14. Buitenlandse zakenreizen

15. Bureau

16. Bureaubenodigdheden

17. Businessseats

18. Commissielonen

19. Cultuurcheques

20. Daguitstappen voor het personeel

21. Dagvergoedingen binnenland (forfaitair)

22. Dagvergoedingen buitenland (forfaitair)

23. Demonstratiemateriaal

24. Dividenden (het DBI-stelsel)

25. Drank (klanten en personeel)

26. Ecocheques

27. Elektriciteit

28. Elektrisch voertuig

29. Ereloon van de accountant, de boekhouder of de fiscalist

30. Failliete klant

31. Fiets

32. Firmawagen

33. Forfaitaire onkostenvergoedingen

34. Gas

35. Geheime commissielonen

36. Geschenken en geschenkcheques

37. Giften

38. Goodwill en cliënteel

39. Herstellingen (algemeen)

40. Huur (algemeen)

41. Huur (bedrijfsmateriaal)

42. Huur van onroerend goed (betaald aan de bedrijfsleider)

43. Huwelijkspremie

44. Huwelijks- en communiefeesten

45. Interesten rekening-courant (rc)

46. Interesten van leningen

47. Investeringsaftrek

48. Jobstudent

49. Kledij

50. Kranten en andere abonnementen

51. Laattijdige neerlegging van de jaarrekening

52. Leasingkosten

53. Lijfrente

54. Loon (bedrijfsleider)

55. Loon (personeel)

56. Loonbonus (personeel)

57. Luxewagen

58. Maaltijdcheques

59. Maaltijden (bedrijfsrestaurant)

60. Managementfee

61. Meubilair

62. Minderwaarde op aandelen

63. Monsters of staaltjes

64. Motorfiets

65. Notionele-interestaftrek

66. Opendeurdagen

67. Opvangkosten voor kinderen

68. Outplacement

69. Parkeerboetes

70. Parkeerkosten

71. Pc

72. Pensioenopbouw (groepsverzekering)

73. Personeelsfeest

74. Personeelsvrijstelling kmo

75. Poetshulp

76. Publiciteit (algemeen)

77. Publiciteit (op een wagen)

78. Receptiekosten

79. Recht van opstal en erfpacht

80. Reclame

81. Relatiegeschenken

82. Restaurantkosten (binnenland)

83. Restaurantkosten (buitenland)

84. Seminaries

85. Serviceclub

86. Sociale bijdragen (bedrijfsleider)

87. Sociale bijdragen (vennootschap)

88. Software

89. Sponsoring

90. Sportcheques

91. Studiereizen

92. Tantième

93. Taxshelter

94. Telefoon, gsm, smartphone en fax

95. Verzekeringen (zaak)

96. Voorafbetaling belastingen

97. Voorheffingen

98. Voorziening voor risico’s en kosten

99. Voorziening voor vakantiegeld

100. Vruchtgebruik

101. Water (via distributie)

102. Website

103. Werknemersparticipatie

Pakketaanbod
248,00 
Pakketprijs nu: 128,00 
In dit pakketaanbod...
Hoe haalt u na alle belastinghervormingen optimaal geld uit uw vennootschap?
124,00 
Abonneeprijs 94,00 
Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen
124,00 
Abonneeprijs 94,00 
Hoe haalt u na alle belastinghervormingen optimaal geld uit uw vennootschap?
124,00 
Abonneeprijs 94,00 
Het abc van aftrekbare kosten voor vennootschappen
124,00 
Abonneeprijs 94,00 
Prijzen zijn excl. btw