Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 nieuwe publicaties om als zelfstandige optimaal in vastgoed te investeren

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier analyseert voor u op welke verschillende manieren u uw beperkte wettelijke pensioen later aanvult met een vast bijkomend inkomen door nu optimaal te investeren in vastgoed. We bekijken hoe rendabel zo’n investering nu werkelijk is, met welk geld u een aankoop betaalt en hoe u het maximum haalt uit het verhuren van uw vastgoed. Nu investeren is later uw actieve carrière veilig kunnen afronden om te genieten van het leven als een financieel zorgeloze, actieve senior.

in detail

Om uw optimale strategie te bepalen, behandelen we in detail de volgende onderwerpen:

 • Uw opties en de voor- en nadelen daarvan
 • U koopt het pand privé en verhuurt het
 • Uw vennootschap koopt het pand en verhuurt het
 • U koopt het pand privé, maar u financiert het met uw pensioenverzekering
 • Hoe rendabel is een investering in vastgoed nu echt?
 • Financiering: met uw eigen spaargeld of met geleend geld beleggen in vastgoed?
 • Tips voor een succesvolle en probleemloze verhuring

De laatste jaren zijn de regels om het kapitaal van uw bedrijfspensioenrekening op te nemen, strenger geworden. Bovendien kunt u het pas laten uitkeren op het moment waarop u met pensioen gaat. Als zelfstandige moet u daarom op zoek gaan naar alternatieven. Met dit dossier weet u welke weg te volgen om in uw situatie vastgoed optimaal te gebruiken als alternatief appeltje voor de dorst later. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

 • die later zijn beperkte pensioen wil aanvullen met een vast bijkomend inkomen door nu optimaal te investeren in vastgoed

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Paul Fornoville

 • zaakvoerder Life Plan bvba - pensioenplanners voor zelfstandigen en ondernemers

Jan Roodhooft

 • advocaat Roodhooft & Allaerts

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel I. U koopt het pand privé en u verhuurt het

1. Hoe krijgt u het nodige kapitaal voor de aankoop bij elkaar?

1.1. Wat kost het u om uw spaargeld voor de aankoop te gebruiken?

1.2. Is het beter om een hypothecaire lening aan te gaan dan om uw spaargeld voor de aankoop te gebruiken?

2. Geeft een hypothecaire lening u privé nog enig fiscaal voordeel?

2.1. Als u privé al eigenaar bent van uw huidige gezinswoning

3. Wordt u privé belast op het bezit van dat pand?

3.1. U verhuurt het pand aan particulieren

3.2. U verhuurt het pand aan iemand die het beroepsmatig gebruikt

4. Wat als u later met pensioen gaat?

4.1. Winst bij verkoop in principe niet belastbaar!

4.2. Nadelig voor uw pensioen als u het pand uiteindelijk niet verkoopt?

Deel II. Uw vennootschap koopt het pand en verhuurt het

1. De nettofinanciering door de vennootschap is goedkoper

1.1. Uw vennootschap betaalt minder belastingen

1.2. Kan uw vennootschap beter lenen voor de aankoop?

2. Is een aankoop door de vennootschap ook fiscaal voordeliger?

2.1. Beroepsmatig, dus de kosten zijn aftrekbaar?

2.2. Alle huurinkomsten belastbaar!

3. Wat als u met pensioen gaat?

3.1. Uw vennootschap verkoopt het pand

3.2. Is het ontbinden van de vennootschap een oplossing?

3.3. Kunt u de aandelen van uw vennootschap verkopen in plaats van het pand?

Deel III. U koopt het pand privé, maar u financiert het met uw pensioen­verzekering

1. U gebruikt nu al uw toekomstig extralegaal pensioen!

1.1. Wat doet u precies en wat houdt dit scenario exact in?

1.2. Welke vormen van extralegale pensioenopbouw komen hiervoor in aanmerking?

1.3. Welke onroerende goederen komen in aanmerking?

1.4. Hoeveel kan ik opvragen?

2. Hoe uw extralegaal pensioen nu al gebruiken?

2.1. Voorschot op het later kapitaal

2.2. Inpandgeving van uw polis

2.3. Optimaliseren via de 80%-regel

Deel IV. Hoe rendabel is een investering in vastgoed nu echt?

1. Hoe berekent u het rendement van uw investering?

1.1. Hoe aanpakken?

1.2. Aankoopkosten

1.3. De huurprijs

1.4. Meerwaarde

1.5. Belastingen

1.6. Betaalde interesten

1.7. Andere kosten

2. Betaalt uw huur(der) echt uw lening af?

2.1. Slapend rijk worden met vastgoed?

2.2. De cijfers... 

2.3. Uw huurrendement

2.4. Uw lening

2.5. Fiscale voordelen voor uw lening

2.6. Uw rendement na interestkosten en fiscale voordelen

2.7. Wordt u nu slapend rijk of niet?

Deel V. Met uw eigen spaargeld of met ­geleend geld beleggen in vastgoed?

1. Wat is uw doelstelling?

2. Uw spaargeld nu laten renderen om een bijkomend inkomen te genieten?

3. Een groter kapitaal opbouwen voor later

3.1. Waarom (deels) met geleend geld investeren?

3.2. De ‘financiële hefboom’ gebruiken: voorbeeld

3.3. Aandachtspunten

Deel VI. Tips voor een succesvolle en probleemloze verhuring

1. Selecteer uw huurders

1.1. U en niemand anders bepaalt aan wie u verhuurt!

1.2. Discrimineren is wel verboden

1.3. Wanneer is er sprake van discriminatie?

1.4. Vraag altijd een loonfiche of een ander bewijs

1.5. Welke andere criteria mag u nog hanteren?

1.6. Welke sancties riskeert u?

2. Waar moet u bij het sluiten van een huurovereen­komst rekening mee houden?

2.1. Laat altijd alle huurders het contract mee ondertekenen

2.2. Sluit elk beroepsmatig gebruik uit

2.3. Maak afspraken over de betaling van de huur

2.4. Leg vast welke onderhoudswerkzaamheden moeten gebeuren

2.5. Voorzie een bezoekrecht

2.6. Leg vast wat uw huurder moet doen vooraleer u de sleutel overhandigt

2.7. Huisdieren verbieden

2.8. Maak afspraken over herstellingen

2.9. Voeg de wettelijk vereiste bijlage toe

2.10. Laat de huurovereenkomst altijd registreren

3. Wat moet u controleren vooraleer u de sleutels overhandigt?

3.1. Alles begint met goede afspraken in het huurcontract

3.2. Geen waarborg, geen sleutels?

3.3. Verzekering huurdersaansprakelijkheid

3.4. Plaatsbeschrijving

3.5. Welke documenten vraagt u daarnaast jaarlijks op?

4. Laat altijd een plaatsbeschrijving opmaken

4.1. Is een plaatsbeschrijving verplicht?

4.2. Wanneer moet die plaatsbeschrijving opgemaakt worden?

4.3. Hoe moet u die plaatsbeschrijving opmaken?

4.4. Waarom schakelt u altijd het best een expert in?

4.5. Maak een nieuwe plaatsbeschrijving bij het einde van de huur

5. Controleer regelmatig de staat van uw pand

5.1. Wacht niet tot het einde van de huurovereenkomst

5.2. Voorzie een bezoekrecht in het huurcontract

5.3. Maak afspraken over sloten en sleutels

6. Speel kort op de bal als uw huurder toch niet betaalt

6.1. Een kwestie van psychologie... 

6.2. Oproepen in verzoening

6.3. Een procedure opstarten

Een Referentiegids over... 

samengevat

Dit boek is de referentiegids voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister vindt u snel alle mogelijke info over het (ver)kopen, (ver)huren en beheren van vastgoed, zowel voor privé- als handelsdoeleinden. De tips en adviezen worden aangevuld met onmiddellijk bruikbare modellen en handige tabellen. Uiteraard is deze referentiegids volledig up-to-date met alle nieuwe wetgeving en rechtspraak betreffende vastgoed.

in detail

In 13 overzichtelijke thema's maken we u wegwijs en geven we u tips en advies over alles wat met vastgoed te maken heeft. We bekijken elk aspect zowel voor het Vlaams, het Brussels Hoofdstedelijk als het Waals gewest.

 1. Eigendomsrecht (Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021)
 2. Koop – verkoop (Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 3. Registratierechten bij verkoop (Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020)
 4. De vastgoedmakelaar
 5. Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 6. Appartementsmede-eigendom (Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw)
 7. Woninghuur
 8. Handelshuur
 9. Andere huur
 10. Belasting op privé-eigendom
 11. Vastgoed en verzekeringen
 12. Afspraken met aannemers en de Wet Breyne
 13. Varia – basisprincipes

Het trefwoordenregister, de cijfers en tabellen en de onmiddellijk bruikbare modellen maken van deze allesomvattende referentiegids ook een praktisch doeboek. Een must-have voor iedere vastgoedadviseur en voor iedereen die in vastgoed investeert.

Deze Referentiegids is er speciaal voor... 

iedere vastgoedadviseur

 • die alle essentiële informatie over vastgoed en praktische modellen en tabellen altijd en overal ter beschikking wil hebben

iedereen die investeert in vastgoed

 • om met kennis van zaken en veilig de juiste weg te volgen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over... 

Volledig up-to-date met de recente nieuwe wetgeving en rechtspraak zoals 

 • Nieuw: Nieuw goederenrecht in burgerlijke wetboek vanaf 01.09.2021
 • Nieuw: EPC nodig voor kleine niet residentiële gebouwen in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Nieuwe verkooprechten in Vlaanderen sinds 01.01.2020
 • Nieuw: Regeling afbraak en heropbouw

Als extra krijgt u bij deze Referentiegids een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie