Indicator-Larcier Online

0800 39 067 0800 39 067

Van 09.00 u. tot 12.30 u.
Van 13.30 u. tot 17.00 u.
(op vrijdag tot 16.00 u.)
Onze oplossingen

2 nieuwe dossiers voor een efficiënt personeelsbeleid

Pakketaanbod


Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is uw leidraad om twee tegengestelde belangen te verenigen: met respect voor de privacy van uw personeel toch de nodige controles uitvoeren op hun doen en laten. Wij geven tips en adviezen over wanneer en onder welke voorwaarden u zonder problemen en juridische discussies nadien uw doel kunt bereiken. Dit dossier geeft voor 14 veelvoorkomende situaties duidelijk aan waar het recht op privacy eindigt en het controlerecht begint (of omgekeerd). De online service helpt u met 6 concrete policy's om duidelijke regels vast te leggen.

in detail

Meer en meer beroepen werknemers zich op hun recht op privacy tijdens het uitvoeren van hun werk. Als werkgever is het uw plicht hier correct en juridisch veilig mee om te gaan. De toenemende complexiteit van de regelgeving hierover maakt het u echter niet gemakkelijk. Dit dossier geeft u de nodige tips en adviezen voor een correcte aanpak in 14 concrete situaties. Hierbij verwijzen we ook steeds naar de regelgeving die van toepassing is.

 1. Privacy bij de aanwerving
 2. Toegangscontrole via identificatiebadges
 3. Controle van de briefwisseling
 4. Gsm-controle
 5. E-mailcontrole
 6. Internetcontrole
 7. Controle op en van sociale media
 8. Controle op het gebruik van eigen apparaten (BYOD)
 9. Pc-controle
 10. Controle van de arbeidstijd en de productiviteit
 11. Gps-controle (geolocatie)
 12. Cameracontrole
 13. Alcohol- en drugscontrole
 14. Uitgangscontrole

Duidelijke afspraken zijn de basis om problemen te vermijden. Dit dossier is een onmisbaar werkinstrument voor elke werkgever om juridisch veilig en respectvol met zijn personeel om te gaan. Via de online service bij dit dossier krijgt u toegang tot 6 kant-en-klare policy's die u op eenvoudige wijze kunt personaliseren. Zo kunt u onmiddellijk aan de slag.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

personeelsverantwoordelijken, bedrijfsleiders en ondernemers

 • die de dunne grens tussen privacy en controle van werknemers correct en probleemloos moeten respecteren

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Dirk De Bot

 • zaakvoerder en consultant DPS4U

 

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Inleidende begrippen

1. Recht op privacy

2. Privacy en gegevensbescherming

3. Recht op controle van de werkgever

4. Toepassing van andere wet- en regelgevingen

5. Impact van de AVG

Deel 1Privacy bij de aanwerving

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Vragen

Deel 2Toegangscontrole via identificatiebadges

1. Algemeen

2. Toegangscontrole en identificatie via badges

3. Vragen

Deel 3Controle van de briefwisseling

1. Algemeen

2. Wettelijk kader – geen uitdrukkelijke regelgeving

3. Onderscheid tussen professionele en private briefwisseling

4. Risico’s bij het openen van een aan een werknemer gerichte brief

5. Richtlijn/aanbeveling

6. Vragen

Deel 4Gsm-controle

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Opportuniteit van een policy

4. Doeleinden voor controle

5. Vragen

Deel 5E-mailcontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Is de controle van e-mail toegelaten of strafbaar?

4. Opportuniteit van een beleid inzake het gebruik van e-mail

5. De basisbeginselen bij controle

6. Aanbeveling om professionele en private communicatie te scheiden

7. Geen absoluut verbod op het gebruik van e-mail voor private doeleinden

8. Verbod op voortdurende screening van de personen met wie werknemers mailen

9. Verbod op het meelezen van e-mails

10. Raadpleging van e-mails van een afwezige collega

11. Raadpleging van de mailbox van een werknemer die het bedrijf verlaten heeft (en al dan niet ontslagen is)

Deel 6Internetcontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Opportuniteit van een beleid inzake het gebruik van internet

4. Toepassing van drie basisbeginselen bij controle

5. Twee vormen van controle van internetgebruik

6. Controle van internetgebruik – het opnemen van informatie in logbestanden

7. Vragen

Deel 7Controle op en van sociale media

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Meerdere gradaties en situaties bij werknemers die actief zijn op sociale media

4. Noodzaak van een beleid

5. De band tussen het gebruik van sociale netwerken en de arbeidsovereenkomst – het virtueel absenteïsme

6. De inhoud van de uitlatingen op sociale netwerken – e-beledigingen

7. Praktische tips

8. Vragen

Deel 8Controle op het gebruik van eigen apparaten (BYOD)

1. Algemeen

2. BYOD (Bring Your Own Device) = POCE (Personally Owned, Company Enabled)

3. Wettelijk kader

4. Beslissing inzake BYOD

5. Controle of monitoring

Deel 9Pc-controle

1. Algemeen

2. Uitgangspunt

3. Wettelijk kader

4. Analogie met de regeling inzake controle op onlinecommunicatiemiddelen

5. Onderscheid tussen de harde schijf en de programma’s of toepassingen

6. Redenen voor een controle van de harde schijf

7. Praktische richtlijnen

8. Wacht- of paswoorden

9. Vragen

Deel 10Controle van de arbeidstijd en de productiviteit

1. Algemeen

2. Verschillende vormen van controle

3. Algemene richtlijnen

Deel 11Gps-controle (geolokalisatie)

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Toepassing van de vier basisbeginselen inzake gegevensverwerking

4. Vragen

Deel 12Cameracontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Toepassing van het finaliteitsbeginsel

4. Vereiste van proportionaliteit

5. Noodzaak van transparantie

6. Vragen

Deel 13Alcohol- en drugscontrole

1. Inleiding

2. Wettelijk kader

3. Voorwaarden voor het uitvoeren van (niet-biologische) alcohol- en drugstesten

4. Vragen

Deel 14Uitgangscontrole

1. Algemeen

2. Wettelijk kader

3. Onderscheid tussen fouillering en controle van goederen

4. Beperking tot de controle van (vrijwillig voorgelegde) goederen

5. Vragen

Bijlagen

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Dit dossier is voor u als werkgever uw leidraad om correct en juridisch veilig om te gaan met zieke of afwezige werknemers. U krijgt 40 concrete tips die u toelaten uw loonkosten voor ziekteverzuim onder controle te houden. Geen vergezochte of dure maatregelen, maar concrete en eenvoudige ingrepen in uw personeelsbeleid om bij afwezigheid van een arbeider of bediende correct te handelen en misbruik te voorkomen. Bovenop deze praktische tips en adviezen krijgt u ook nog 10 modeldocumenten om onmiddellijk actie te ondernemen.

in detail

Iedereen kan eens ziek worden of een ongeval krijgen. Maar elke werknemer heeft zo zijn eigen definitie over 'ziek zijn'. Als werkgever is het belangrijk om elke vorm van afwezigheid correct aan te pakken en misbruiken te voorkomen om de loonkost onder controle te houden. Dit dossier geeft u vanuit een brede visie de nodige adviezen om uw doel te bereiken:

 1. De basisregels inzake gewaarborgd loon
 2. Het begrip ziekte of ongeval
 3. De verplichtingen van de werknemer
 4. De maatregelen die u als werkgever kunt nemen
 5. Modeldocumenten

Onderzoek maakt duidelijk dat zowel het kort als langdurig ziekteverzuim blijft stijgen. Hierdoor stijgen ook uw loonkosten en daarom kunt u niet passief langs de zijlijn blijven zitten. Kort op de bal spelen met concrete maatregelen is een noodzaak. Dit Tips & Advies-Dossier helpt u om te besparen op het gewaarborgde loon.

 

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

personeelsverantwoordelijken, bedrijfsleiders en ondernemers

 • die het ziekteverzuim en de daarbij horende stijgende loonkosten onder controle willen houden en beperken

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-Dossier een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door... 

Michel Wijns

 • hoofdredacteur Indicator

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Deel 1. De basisregels inzake gewaarborgd loon

1. Duur van het gewaarborgd loon

1.1. Bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

1.2. Arbeiders

1.3. Bedienden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

1.4. Schematisch overzicht van de duur van het gewaarborgd loon

1.5. Tijdens de eerste maand van de arbeidsovereenkomst

2. Startpunt van het gewaarborgd loon

2.1. Geen carenzdag meer

2.2. Ziek worden in de loop van de werkdag

2.3. Ziek worden in het weekend

2.4. Ziek worden op een feestdag

3. Hervallen

3.1. De 14 dagen-regel

3.2. Een andere oorzaak

Deel 2. Het begrip ziekte of ongeval

1. Onderscheid met beroepsziekte of arbeidsongeval

1.1. Een ziekte die geen beroepsziekte is

1.2. Een ongeval dat geen arbeidsongeval is

1.3. Ziek voor de ene job, dus ook voor de bijjob?

2. Uitsluitingen

2.1. Zware fout

2.2. Sportongeval

3. Een aantal veel voorkomende situaties

3.1. Ski-ongeval

3.2. Verkeersongeval

Deel 3. De verplichtingen van de werknemer

1. Verwittigen van de werkgever over de afwezig­heid ten gevolge van ziekte of een ongeval

1.1. U hoeft er niet om te vragen

1.2. Hoe snel verwittigen?

1.3. Hoe en wie verwittigen?

1.4. Sancties voor niet (tijdig of correct) verwittigen?

2. Bezorgen van een doktersattest aan de werkgever

2.1. Moet u om een attest vragen?

2.2. Wat moet erop vermeld worden?

2.3. Wie kan een geldig attest afleveren?

2.4. Binnen welke termijn moet men het bezorgen?

2.5. Hoe moet men het bezorgen?

2.6. Sancties voor het niet (tijdig) bezorgen van een attest

3. Ondergaan van een controle als de werkgever die oplegt

3.1. Moet de werknemer zich laten onderzoeken door de controlearts?

3.2. Moet de werknemer thuis blijven voor de controle?

3.3. Wat gebeurt er als de werknemer niet thuis is bij de controle?

3.4. Kan de werknemer ook verplicht worden om direct zelf naar de controlearts te gaan?

3.5. Wat als de werknemer zich onttrekt aan de controle?

Deel 4. De maatregelen die u als werkgever kunt nemen

1. Een controlearts sturen

1.1. Wat doet een controlearts?

1.2. Waar vindt u een controlearts?

1.3. Wat kost een controle?

1.4. Wat kunt u bereiken met een controle?

1.5. Wat kunt u bereiken met een arbitrage?

1.6. Moet u bij een nieuw attest een nieuwe controle sturen?

2. Uw arbeidsreglement verfijnen

2.1. Inzake de verwittigingsplicht van de werknemer

2.2. Inzake de attesteringsplicht van de werknemer

3. Het (ziekte)verzuim meten

3.1. Het verzuimpercentage

3.2. De verzuimduur

3.3. De verzuimfrequentie (Bradford-factor)

3.4. Is meten weten?

4. Het (ziekte)verzuim preventief tegengaan

4.1. Kortdurend verzuim

4.2. Langdurig verzuim

5. Repressieve maatregelen voor bepaalde individuele situaties

5.1. Een werknemer die zich te frequent ziek meldt

5.2. Een werknemer die zich ‘verdacht’ ziek meldt vanuit het buitenland

5.3. Een werknemer die zich direct ziek meldt na zijn opzeg

Deel 5. Modeldocumenten